Ylimääräinen yhtiökokous 2024

Ylimääräinen yhtiökokous 2024

Musti Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 12.4.2024 kello 11 tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 10.30.

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen alkoi 25.3.2024 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään 5.4.2024 kello 16.00 mennessä.

Ilmottautuminen

Sähköisessä ilmoittautumisessa internetsivuilla vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen myös sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Osallistumisilmoitukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Musti Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13–16.00 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on automaattisesti merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään 5.4.2024 kello 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä ennen kyseisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2024 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta on saatavilla yhtiökokouskutsusta.

Materiaalit ja linkit:

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Webcast


Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi