Toimitusjohtajan katsaus

Musti Groupin osavuosikatsauksesta lokakuu 2021 – kesäkuu 2022, 9. elokuuta 2022

Toimitusjohtaja David Rönnberg

Liiketoimintamme jatkui vahvana huhti-kesäkuussa, vaikka historiallisen haastava taloudellinen tilanne vaikutti yleisellä tasolla voimakkaasti vähittäismyyntimarkkinoihin nostaen hintoja ja heikentäen kuluttajien luottamusta. Lemmikkiala on osoittautunut erittäin kestäväksi taloudellisissa laskusuhdanteissa. Paransimme edelleen vahvasti sekä liikevaihtoamme että kannattavuuttamme kaksinumeroisin kasvuluvuin ja saavutimme 40 % kasvun liiketoiminnan rahavirrassa edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi olemme kasvattaneet jatkuvasti suhteellista osuuttamme uusista koiranpennuista, jotka ovat osoittautuneet arvokkaammiksi asiakkaiksi kuin aiemmat ikäluokat. Luotan vahvaan liiketoimintamalliimme lujemmin kuin koskaan. Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni koko henkilöstöllemme tämän kehityksen mahdollistamisesta.

Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 95,5 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Kehitystä tukivat asiakasmäärän jatkuva kasvu, vahvan asiakasuskollisuuden mahdollistamat onnistuneet hinnankorotukset sekä myymälöiden lisääntynyt lukumäärä. Omien myymälöidemme määrä kasvoi yhdeksällä vuosineljänneksen aikana, ja viimeisen 12 kuukauden aikana omien myymälöiden määrä on kasvanut yhteensä 55 myymälällä. Sekä myymälämyynnissä että verkkokaupassa nähtiin vakuuttavaa kehitystä – myymälöiden liikevaihto kasvoi 22,3 prosenttia 73,2 miljoonaan euroon ja verkkokaupan liikevaihto 8,6 prosenttia 21,6 miljoonaan euroon. 

Myyntikatteen kasvu oli edelleen terveellä tasolla ja se nousi 46,4 prosenttiin vuoden takaisesta 45,4 prosentista. Tätä tukivat omien myymälöiden lisääntynyt määrä ja onnistunut kampanjointi sekä omien ja eksklusiivisten tuotteiden kasvanut osuus ja inflaation vaikutusten lieventäminen hinnankorotusten avulla. Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 21 prosenttia 15,6 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä parantuneen myyntikatteen, myymäläverkoston kasvattamisen sekä koko liiketoiminnan kattavan tiukemman kulu- ja hintakontrollin ansiosta. Oikaistu EBITDA-marginaali kasvoi 16,3 prosenttiin vuotta aiemmasta 15,6 prosentista. 

Yleisesti ottaen Musti Groupin tuloskehitys oli erinomaista kolmannella neljänneksellä. Uskomme hyötyvämme vahvasta ja laajasta asemastamme markkinoillamme sekä ainutlaatuisesta brändi- ja kanavatarjonnastamme.  Olen vakuuttunut, että menestymme vahvasti myös tulevaisuudessa uusien myymälöiden toimiessa täydellä teholla. 

Etenemme suunnitelmien mukaisesti tilikaudelle 2024 asetettujen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme toteuttamisessa ja olemme valmiita ottamaan vastaan taloudellisessa ympäristössä jatkuvat haasteet asiakkaitamme tukien. Tämä on Mustin polku – kulkea luottokumppanina lemmikkien ja heidän perheidensä rinnalla. Niin suotuisina kuin haastavinakin aikoina.

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi