Toimitusjohtajan katsaus

Musti Groupin osavuosikatsauksesta lokakuu 2022 – joulukuu 2022, 31.1.2023

Toimitusjohtaja David Rönnberg

Olen tyytyväinen voidessamme raportoida tänään terveestä liikevaihdon 13,1 prosentin kasvusta (valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu) 110,4 miljoonaan euroon vertailukelpoisen konsernimyyntimme kasvaessa seitsemän prosenttia. Kahden vuoden ajanjaksolla mitattuna kasvu jatkui tasaisena 31 prosentissa. Saavutimme myös ennätyksellisen vuosineljänneskohtaisen liiketoiminnan rahavirran, 18,7 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman optimoimiseen tähtäävät toimemme alkavat kantaa hedelmää.

Suoritus on erinomainen erityisesti, kun huomioidaan edellisvuoden erittäin vahva vertailukausi sekä haastava makrotaloudellinen toimintaympäristö, jossa kiihtyvä inflaatio ja Ruotsin ja Norjan valuuttakurssien muutokset loivat kasvavaa painetta niin kuluttajille kuin meillekin.

Hyvä tulos on seurausta kovasta työstä ja erinomaisesta Musti-hengestä koko yhtiössä, ja haluankin ilmaista vilpittömät kiitokseni työntekijöillemme heidän erinomaisesta panoksestaan ja innostuksestaan.

Kanta-asiakkaidemme lukumäärä kasvoi 11 prosentilla ensimmäisellä neljänneksellä. Kehitystä tuki se, että olemme pystyneet jatkuvasti kasvattamaan suhteellista osuuttamme uusista koiranpentuasiakkaista. Panostamalla yhteistyöhön laadukkaiden kasvattajien kanssa kaikissa maissa, olemme onnistuneet saamaan uusia pentuperheitä aktiivisesti mukaan Mustin ekosysteemiin. Näiden panostusten myötä koiranpenturuoka-asiakkaidemme lukumäärä kasvoi kolmella prosentilla loka-joulukuussa koiranpentujen rekisteröinnin vähentyessä Ruotsissa 4,4 prosentilla saman ajanjakson aikana.

Noin 70 prosenttia tuotteistamme on välttämättömiä, kuten ruoka ja kissanhiekka, ja niille on ominaista ostojen toistuvuus, joka jatkuu säännönmukaisena lemmikin koko elämän ajan. Ensimmäisellä neljänneksellä asiakkaat osoittivat edelleen olevansa valmiita käyttämään rahaa välttämättömiin lemmikkituotteisiin, ja ruoan ja muiden kulutustuotteiden myynnissä nähtiin kaksinumeroista kasvua. Harkinnanvaraisten kategorioiden kasvuun vaikuttivat sekä hidastunut kulutus kategorioiden tuotteissa että erittäin korkeat vertailuluvut edellisvuodelta.

Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate (adjusted EBITDA) oli 19,1 miljoonaa euroa, laskien 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuuden lasku verrattuna edellisvuoden ennätysneljännekseen johtui harkinnanvaraisten tuotteiden hidastuneesta myynnistä ja negatiivisesta valuuttakurssikehityksestä, joiden takia myyntikate jäi vertailukautta matalammaksi. Konsernitoimintojen kustannusten suhde liikevaihtoon jatkoi paranemistaan ja laski 7,5 (8,1) prosenttiin. Parannukseen vaikutti yhtiön pääkonttorissa ja keskusvarastossa saavutettu kustannusten skaalautuvuus.  

Pitkän aikavälin strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme pysyvät vakaina, ja olemme vakuuttuneita siitä, että liiketoimintamalliamme tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuus, jatkuvat vahvoina keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan pystymme joustavan ja ketterän toimintamallimme ansiosta toteuttamaan jatkuvasti toimia, joiden avulla sopeudumme nopeasti lyhyen aikavälin muutoksiin kuluttajakäyttäytymisessä ja ulkoisessa ympäristössä.

Makrotaloudelliset tekijät eivät ole yhtiön hallittavissa, mutta liiketoimintamme osoittaa edelleen kestävyytensä. Seuraamme ulkoisia olosuhteita jatkuvasti ja ryhdymme tarvittaessa aikailematta vaadittaviin toimiin.

Odotamme tilikautta 2023 ja sen tarjoamia mahdollisuuksia varmoina suunnastamme ja täynnä energiaa.

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi