Toimitusjohtajan katsaus

Mustin osavuosikatsauksesta Q3/2020, 4.8.2020

Toimitusjohtaja David Rönnberg

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat Mustin tilikauden kolmannen vuosineljänneksen aikana tulleet ilmeisiksi ja pandemialla on edelleen vakavia vaikutuksia ihmisten elämään, yrityksiin ja yhteiskuntiin. Pandemian aikana meille on ollut tärkeintä huolehtia henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja säilyttää kykymme tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme jopa poikkeustilanteessa.


Nämä vaikeat yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet ovat kuitenkin todistaneet Mustin liiketoimintamallin kestävyyden ja olemme erittäin tyytyväisiä Mustin tilikauden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen:
• Konsernin liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia 68,8 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailujaksosta. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen konsernimyynnin 11,5 prosentin kasvu, jota vauhditti pääasiassa uusien asiakkaiden lisääntynyt määrä.
• Verkkokaupan myynti kasvoi 36,7 prosenttia ja sen osuus vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 25,0 prosenttia. Verkkokaupan myyntiä kasvatti myyntikanavissa koronavirusepidemian aiheuttama kuluttajakäyttäytymisen muutos ja sen seurauksena tapahtunut siirtymä verkkokaupan suuntaan kaikissa maissa. Siirtymä alkoi normalisoitua kesäkuussa.
• Myymälämyynti kasvoi 12,0 prosenttia 48,4 miljoonaan euroon. Myyntiä kasvatti myymälöiden määrän kasvu ja vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu Ruotsissa ja Norjassa. Kasvua hidasti koronaviruspandemian vaikutukset tiettyihin myymälöihin. Pandemian vaikutus oli suurin Suomessa ostoskeskuksiin liittyvien rajoitusten vuoksi.
• Mustin peruskasvu on jatkunut vahvana kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.


Uusien rekisteröityjen koiranpentujen määrä kasvoi Ruotsissa noin 14 prosenttia huhti-kesäkuun 2020 aikana verrattuna noin 5 prosentin kasvuun tammi-maaliskuussa 2020. Samansuuntaista kehitystä on nähty myös Suomessa ja Norjassa. Koiranpentujen määrän kasvu johti lemmikkieläintuotteiden kysynnän kasvuun ja näin ollen korkeampiin kasvuodotuksiin markkinalle. Kolmannella neljänneksellä jatkoimme keskittymistä markkinaosuuden kasvattamiseen kaikilla markkinoilla, pääosin Ruotsissa ja Norjassa. Tämän seurauksena Musti avaa yhteensä koko tilikauden 2020 aikana 20-25 uutta omaa myymälää.


Mustin omnikanavaisessa liiketoimintamallissa yhdistyvät sekä myymälä- että verkkokauppaostojen helppous. Myymälät tarjoavat olennaisen ja helposti lähestyttävän kohtaamispisteen, jossa Lemmikkivanhemmat voivat tutustua tuotteisiin, saada luotettavaa neuvontaa Musti-eksperteiltä ja saada pääsyn lemmikkieläinpalveluihin. Myymälöiden tarjontaa täydennetään Mustin verkkokauppakanavalla. Vahva omnikanavastrategiamme ja skaalautuva alusta ovat palvelleet meitä hyvin, ja olemme nähneet pandemian seurauksena voimakkaan siirtymän myymälämyynnistä verkkokauppaan.


Musti keskittyy kannattavaan kasvuun, jota tukee skaalautuva alusta ja tehokas kustannusten hallinta. Tämä työ näkyi selvästi kolmannen neljänneksen kannattavuuskehityksessä Mustin oikaistun EBITA:n kasvaessa 54,3 prosenttia 6,4 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukaudesta. Oikaistun EBITA:n parannuksen taustalla oli pääasiassa kasvanut myynti ja kiinteiden kustannusten vipuvaikutus. Ruotsi ja Norja lähestyvät Suomen kannattavuustasoa nopeammin kuin oli odotettu, ja oikaistu EBITA-marginaali kasvoi kolmannella neljänneksellä Ruotsissa 10,5 prosenttiin ja Norjassa 15,7 prosenttiin. Suomessa oikaistu EBITA-marginaali kasvoi 22,9 prosenttiin. Liikevoittomme kasvoi kolmannella neljänneksellä 113 prosenttia 4,2 miljoonaan euroon.


Lemmikkitarvikemarkkinat ovat osoittautuneet kestäviksi talouden aikaisemmissa laskusuhdanteissa. Koronaviruspandemian aikana toimialamme suhdannekestävyys, joka vastaa elintarvikekaupan tasoa, on ollut selvästi havaittavissa. Jatkamme operatiivisia toimenpiteitä ja kustannuspohjamme sopeuttamista samalla kun pyrimme palvelemaan asiakkaitamme heidän suosimissaan kanavissa, saamaan uusia asiakkaita ja huolehtimaan henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuudesta.


Uskomme, että lemmikkieläinmarkkinoita tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuuden megatrendi ja lemmikkieläinten määrän kasvu, jatkavat vahvan kasvun tukemista. Tämä kasvanut kysyntä antaa meille tulevaisuudessa vieläkin paremmat mahdollisuudet kasvattaa markkinaosuuttamme omnikanavaista liiketoimintamallia hyödyntäen. Meillä on mahdollisuus tavoittaa kasvavan markkinaosuuden myötä vieläkin enemmän asiakkaita omnikanavaisen liiketoimintamallimme kautta ja jatkuvasti kehittää arvolupaustamme palvellaksemme yhä paremmin asiakkaitamme Pohjoismaissa.


Haluan kiittää kaikkia Mustin työntekijöitä heidän omistautumisestaan ja ponnisteluistaan näinä vaikeina aikoina. Olen erittäin kiitollinen nopeasta reagointikyvystä ja sitoutumisesta, jota työntekijämme ovat osoittaneet asiakkaita kohtaan näinä haastavina aikoina. Missiomme on tehdä lemmikkien ja heidän omistajiensa elämästä helpompaa, turvallisempaa ja hauskempaa, ja tässä olemme onnistuneet myös näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi