Toimitusjohtajan katsaus

Mustin osavuosikatsauksesta lokakuu 2020 – kesäkuu 2021, 10. elokuuta 2021

Toimitusjohtaja David Rönnberg

Tilikauden 2021 kolmas vuosineljännes osoitti jälleen kerran kykymme kasvaa kestävästi ja parantaa myyntikatettamme vuosineljänneksestä toiseen. Siirrymme pandemianjälkeiseen toimintaympäristöön vahvassa asemassa, ja vaikka edellisvuoden vertailuluvut olivat korkealla tasolla, onnistuimme kasvattamaan konsernin liikevaihtoa 20 prosenttia ja parantamaan myyntikatetta erinomaisesti. Kaikkien tärkeimpien vahvaa ja kestävää kasvua tukevien tunnuslukujen suunta on oikea: olemme voittaneet jatkuvasti uusia asiakkaita, keskiostos on kasvanut, asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla ja omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuus myynnistä on kasvanut. Haluamme olla asiakkaidemme tukena pandemianjälkeisessä maailmassa, ja liiketoimintamme perusteet ovat pysyneet muuttumattomina: asiakas on kaiken toimintamme lähtökohta ja päätepiste. Olen erittäin tyytyväinen voidessani raportoida jälleen yhden menestyksekkään vuosineljänneksen:

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia 82,7 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen myynnin kasvu kaikissa maissa sekä uusien asiakkaiden ja omien myymälöiden kasvava määrä. Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,6 (11,5) prosenttia.
  • Myymälämyynti kasvoi 23,8 prosenttia 59,9 miljoonaan euroon, ja sitä kasvattivat myymälöiden määrän kasvu sekä vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu kaikissa maissa. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 10,7 (4,3) prosenttia. Vertailukaudella myymälämyynnin kasvuun vaikuttivat negatiivisesti koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset.
  • Verkkokaupan myynti kasvoi 15,8 prosenttia 19,9 miljoonaan euroon. Verkkokaupan osuus vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 24,1 (25,0) prosenttia. Vertailukaudella verkkokaupan myynnin kasvuun vaikutti positiivisesti myyntikanavan muutos verkkoon koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva, yhteensä 10,1 (2,2) miljoonaa euroa.

Lemmikkivanhemmuustrendi on jatkunut edelleen vahvana, ja suotuisa koiranpentujen rekisteröintien kasvusuuntaus vahvistuu entisestään. Koiranpentuja rekisteröitiin Ruotsissa 16 prosenttia enemmän kesäkuussa 2021 kuin vuotta aiemmin, ja mikä tärkeämpää, Musti Groupin uusien koiranpentuasiakkaiden määrän kasvu jatkuu vahvempana kuin koskaan. Kesäkuussa 2021 saimme enemmän uusia koiranpentuasiakkaita kuin koskaan aiemmin, ja kasvua oli 33 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Aiomme hyödyntää tätä vahvan markkinakehityksen sekä kasvun aikaa ja panostaa strategiamme mukaisesti myynnin kasvattamiseen saavuttaaksemme enemmän uusia asiakkaita ja kehittääksemme houkuttelevuutta ja asiakasuskollisuutta edelleen kasvattavan lemmikkivanhempien ekosysteemin. Tämä tukee keski- ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista, ja edistymme hyvin kohti toukokuussa 2021 päivitettyjä liikevaihdon ja kannattavuuden tavoitteita.

Kesäkuussa 2021 päätimme onnistuneesti neuvottelut franchising-yrittäjien kanssa kaikkien 16 Suomessa toimivan yrittäjävetoisen myymälän ostamiseksi. Saatettuamme kaupat päätökseen tilikauden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä tulee kaikista Suomen myymälöistä Musti Groupin omia myymälöitä. Vahvan orgaanisen kasvun ja yritysostojen vauhdittumisen seurauksena päivitimme arviomme omien myymälöiden määrän kasvusta tilikauden aikana 45–55 myymälään. Kasvavaa asiakasmäärää palvelevan saumattoman ekosysteemin kehittäminen, omien ja eksklusiivisten tuotteiden valikoiman vahvistaminen sekä vauhdikas myymäläverkoston laajentaminen aiheuttavat lyhyellä aikavälillä lisäkuluja, mutta tukevat pitkän aikavälin kannattavuutta.

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi 13,3 prosenttia 7,3 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvu johtui myynnin kasvusta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,8 (9,3) prosenttia. Vertailukaudella kustannusrakenteeseen vaikutti positiivisesti koronaviruspandemiatilanteeseen sopeuttamisen tuomat myymälöiden vähäisemmät työtunnit ja vähäisempien liiketoiminnan muiden kulujen määrä. Tänä vuonna oikaistun EBITA-marginaalin vuosineljänneskohtainen kehitys oli samankaltaista koronaviruspandemiaa edeltävien jaksojen kanssa, jolloin kannattavuus on normaalisti ollut matalin kolmannella vuosineljänneksellä matalamman myynnin ja katerakenteen vuoksi. Oikaistussa EBITAssa näkyi edelleen 0,3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus, joka johtui tilikauden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun Eskilstunan keskusvaraston konsolidoinnin aiheuttamasta madaltuneesta tehokkuudesta. Tehokkuus on kuitenkin parantunut suunnitellusti, ja sen odotetaan palaavan normaalille tasolle neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Olen erittäin tyytyväinen myyntikatteen kehitykseen. Myyntikate kasvoi 45,4 (42,6) prosenttiin johtuen verkkomyynnin pienemmästä osuudesta, tehokkaammista markkinointikampanjoista, suotuisasta tuotevalikoimasta ja tehokkaasta toimitusketjun hallinnasta. Liikevoitto kasvoi 25,6 prosenttia 5,3 miljoonaan euroon.

Oikaistu EBITA-marginaali kasvoi 12,4 prosenttiin Ruotsissa ja 16,3 prosenttiin Norjassa. Suomessa oikaistu EBITA-marginaali pieneni hieman vertailukaudelta 21,8 prosenttiin. Vertailukaudella erityisesti Suomessa oikaistuun EBITA-marginaaliin vaikuttivat positiivisesti koronaviruspandemian aiheuttamat kustannussäästöt johtuen pääsääntöisesti työtuntien pienemmästä määrästä. Tämän vuoksi oikaistu EBITA tilikauden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä oli linjassa koronaviruspandemiaa edeltävien jaksojen kanssa.

Keskitymme edelleen tekemään lemmikkien ja heidän perheenjäsentensä elämästä helpompaa, turvallisempaa ja hauskempaa. Teemme määrätietoista työtä asiakkaidemme, liiketoimintamme ja osakkeenomistajiemme hyväksi parantaaksemme toimintaamme jatkuvasti ja tehdäksemme asioita hiukan paremmin joka päivä. Henkilöstömme todistaa päivittäin asiantuntemuksensa ja aidon halunsa palvella asiakkaitamme parhaalla tavalla, mistä haluan kiittää heitä lämpimästi.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi