Strategia

Ydinstrategiamme on arvolupauksemme jatkuva kehittäminen ja asiakkaiden, erityisesti lemmikkivanhempien, yhä parempi palveleminen Pohjoismaissa.

Uusien asiakkaiden voittaminen

Musti Group on asemoitunut hyvin voittamaan jatkossakin uusia asiakkaita Pohjoismaiden suuresta 5,3 miljoonan lemmikkieläimen populaatiosta sekä valloittamaan markkinaosuutta lemmikkivanhemmuuden trendin tukemana. Tässä apunamme ovat Musti-konsepti, johtava brändi ja asiakaskeskeisyys. Kanta-asiakas­­ohjelmamme on lemmikkialalla Pohjoismaiden suurin.

Tilikaudella 2020 jatkoimme keskittymistä markkinaosuuden kasvattamiseen kaikilla markkinoilla, pääosin Ruotsissa ja Norjassa. Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi tilikauden aikana 13,1 prosenttia 1 151 tuhanteen.

Lisäksi perustimme PentuKaveri-kerhon, joka keskittyy koiran- ja kissanpentujen ensimmäiseen vuoteen ja tarjoaa jäsenilleen markkinoiden parhaita tarjouksia, uutisia ja neuvoja.

Osuuden kasvattaminen nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta

Osuuden kasvattaminen nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta on Musti Groupille selvä mahdollisuus. Vähemmän kuluttavien asiakkaiden opastaminen hyvälaatuisen ruoan terveyshyödyistä ja rohkai­seminen ostamaan suurimman osan lemmikkien hankinnoista Musti Groupilta tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Keskimääräinen kulutus kanta-asiakasta kohden 12 edelli­seltä kuukaudelta laskettuna kasvoi 178,5 euroon tilikaudella 2020 (176,1 euroa), mikä johtui tilauksien keskimääräisen ostoksen kasvusta.

Myymäläverkoston laajentaminen ja palvelupisteiden määrän kasvattaminen

Pyrimme jatkamaan uusien myymälöiden avaamista uusien asiakkaiden voittamiseksi vahvalla konseptilla, joka houkuttelee siirtymään Musti Groupin asiakkaaksi. Musti Groupilla on Pohjoismaiden laajin maantieteellinen ulottuvuus, jonka kautta se voi nopeasti lisätä markkinaosuuttaan houkuttelevasti kasvavilla lemmikkipalvelumarkkinoilla. Arvioimme jatkuvasti uusien palvelupisteiden avaamista.

Omien myymälöiden määrä kasvoi tilikaudella 25 myymälällä. Lemmikkieläintuotteiden kysynnän kasvu keväällä 2020 ja näin ollen korkeammat kasvuodotukset markkinalle tukivat tätä kehitystä.

Myyntikatteen parantaminen kasvattamalla omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuutta ja hyödyntämällä mittakaavaetuja

Musti Groupilla on historiallisesti vahvaa näyttöä myyntikatteiden parantamisesta, ja sillä on hyvät valmiudet jatkaa tätä kehitystä. Omilla ja eksklusiivisilla brändeillä on tyypillisesti 10–15 prosenttiyksikköä korkeammat myyntikatteet kuin yhtiön myymillä globaaleilla brändeillä. Keskitymme lisäksi mittakaavaetujen hyödyntämiseen hankinnoissa, hinnoittelussa ja tuoteryhmähallinnassa.

Myyntikate laski tilikaudella verkkokaupan kasvaneen osuuden, matalamman omien ja eksklusiivisten tuotteiden myynnin osuuden sekä kertaluontoisten varaston konsolidointiin liittyvien kustannusten johdosta. Kehitystä tasapainotti tehokkaampi kampanjointi ja hankintaketjun hallinnointi. Musti Group jatkaa omien brändiensä vahvistamista, mukaan lukien menestyneet tuotebrändit Feel Active ja Little&Bigger. Laajensimme esimerkiksi Feel Active -valikoimaamme uudella teknisellä sadetakilla, jossa on Musti Groupin tavaramerkkisuojattu Feel Tech -kalvo.

Pitkälle investoidun alustan hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa ja mittakaavaetujen saavuttamisessa

Musti Groupin IT-järjestelmiin ja varastoihin aikaisemmin tehtyjen merkittävien investointien odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan mittakaavaetuja, jotka parantavat Musti Groupin kannattavuutta liikevaihdon odotetun kasvun myötä samalla kun kiinteät kustannukset jakautuvat suuremmalle liikevaihdolle.

Toiminnan tehostamisen vaikutus näkyi tilikaudella, kun oikaistu EBITA-marginaali saavutti taloudellisen tavoitetason.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi