Strategia

Strategiamme on arvolupauksemme jatkuva kehittäminen nykyisten asiakkaidemme palvelemiseksi yhä paremmin ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi Pohjoismaissa keskittyen erityisesti lemmikkivanhempiin.

Uusien asiakkaiden voittaminen

Musti Group on asemoitunut hyvin voittamaan jatkossakin uusia asiakkaita Pohjoismaiden suuresta ja kasvavasta 5,8 miljoonan lemmikkieläimen populaatiosta.

Uusien asiakkaiden, erityisesti pentuasiakkaiden, hankkiminen on tärkeä markkinaosuutemme kasvun ajuri kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla. Tätä tukevat konseptimme, johtava brändimme ja voimakas fokus asiakkaisiin. Taustalla oleva lemmikkivanhemmuuden trendi jatkuu vahvana, mikä tukee Musti Groupin konseptia.

Musti Group on kasvattanut osuuttaan uusissa pentuasiakkaissa. Markkinaosuutemme kasvu johtuu kahdesta hankkeesta: tilikaudella 2020 lanseeratuista Pentukaveri-ohjelmista ja tilikaudella 2022 julkistetusta päivitetystä kasvattajakerhosta. Nämä panostukset lemmikkivanhemmuuden alkuvaiheiden taipaleeseen tuottavat edelleen tulosta.

Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 6,1 prosenttia 1 543 tuhanteen Pohjoismaissa.

Osuuden kasvattaminen nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta

Osuuden kasvattaminen nykyisten 1,5 miljoonan kanta-asiakkaan kokonaiskulutuksesta on Musti Groupille selvä mahdollisuus. Syventääksemme asiakkaidemme sitoutumista kehitämme Pohjoismaiden lemmikkivanhemmille ekosysteemimallia, jonka tavoitteena on kasvattaa entisestään osuuttamme nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta ja lisätä kanta-asiakkaiden määrää tukemalla ”Mustilla on kaikki, mitä tarvitset” -ajattelumallia lemmikkien koko elinkaaren ajan. Datan avulla voimme räätälöidä arvolupaustamme asiakaskohtaisesti.

Keskimääräinen kulutus kanta-asiakasta kohden 12 edelliseltä kuukaudelta laskettuna oli 182,7 euroa tilikaudella 2023 (181,5 euroa 30.9.2022) valuuttakurssien epäsuotuisasta vaikutuksesta huolimatta.

Myymäläverkoston laajentaminen ja palvelupisteiden määrän kasvattaminen

Jatkamme uusien myymälöiden avaamista uusien asiakkaiden voittamiseksi vahvalla konseptilla ja asioinnin helppoudella, jotka houkuttelevat siirtymään Musti Groupin asiakkaaksi. Tätä täydentää kattava verkkokauppa, jonka liikevaihto on 23,0 (22,2) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Musti Groupilla on Pohjoismaiden laajin maantieteellinen ulottuvuus. Laajennusinvestointien hyödyt ovat pitkäaikaisia ja olemme kasvattaneet myymäläverkostoamme tilikauden 2020 lopun 231 myymälästä tilikauden 2023 lopun 330 myymälään, joten merkittävä osa myymälöistämme ovat edelleen ramp-up vaiheessa. Jatkamme myymäläverkostomme kasvattamista edelleen erityisesti Norjassa lisäten maantieteellistä ulottuvuutta markkinaosuutemme kasvattamiseksi.

Myymäläverkoston lisäksi olemme investoineet palvelutarjooman kasvattamiseen myymälöissämme. Nykyisellään jo yli sadassa myymälässämme on palvelupiste, joten palvelumme ovat saatavilla suuressa osassa eri puolilla Pohjoismaita. Verkostomme myötä olemme selvästi Pohjoismaiden suurin trimmauspalveluiden tuottaja ja lisäksi muita palveluita, kuten kynsienleikkuuta on saatavilla useimmissa myymälöissämme.

Omien myymälöiden nettomäärä kasvoi 11 myymälällä tilikaudella 2023.

Myyntikatteen parantaminen kasvattamalla omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuutta ja hyödyntämällä mittakaavaetuja

Vain Musti Groupin kanavissa myytävien omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuuden kasvattaminen kokonaismyynnistä on Musti Groupin strategian ytimessä. Tästä seuraa kolme tärkeää etua: ainutlaatuinen tarjooma, asiakasuskollisuus etenkin lemmikkieläinten ruokatuotteissa ja muissa kulutustavaroiden tuoteryhmissä sekä korkeammat myyntikatteet.

Musti Groupilla on historiallisesti vahvaa näyttöä myyntikatteiden parantamisesta. Omat ja eksklusiiviset brändit ovat korkeakatteisen tarjoomamme kulmakivi, sillä niillä on tyypillisesti 10–15 prosenttiyksikköä korkeammat myyntikatteet kuin globaaleilla brändeillä.

Myyntikate laski 45,7 (46,4) prosenttiin. Myyntikatetta heikensivät kasvanut inflaatio ja epäsuotuisa valuuttakurssikehitys, huolimatta toimitusketjun suorituskyvyn ja tuotannon integroinnin positiivisesta kehityksestä tilikauden toisella puoliskolla.

Yksi tilikauden 2023 tärkeimmistä tapahtumista oli omistusosuuden kasvattaminen 100 prosenttiin Premium Pet Food Suomi Oy:ssä. “Mustin keittiön” hankinta auttaa Musti Groupia vastaamaan paikallisesti ja kestävästi tuotetun lemmikkiruuan kasvavaan kysyntään. Oma tuotanto parantaa kykyämme kehittää omien tuotemerkkiemme ruokia ja investoinnit kapasiteetin kasvattamiseksi on aloitettu.

Omien ja eksklusiivisten brändien myynnin osuus oli 52,4 (52,7) prosenttia tilikauden aikana.

Pitkälle investoidun alustan hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa ja mittakaavaetujen saavuttamisessa

Musti Groupin IT-järjestelmiin, digitaalisiin alustoihin ja varastoihin aikaisemmin tehtyjen merkittävien investointien odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan mittakaavaetuja, jotka parantavat Musti Groupin kannattavuutta liikevaihdon odotetun kasvun myötä samalla kun kiinteät kustannukset jakautuvat suuremmalle liikevaihdolle. Tilikaudella 2023 saavutimme mittakaavaetuja tukifunktiossa ja Eskilstunan keskusvarastossa, ja konsernin tukifunktioiden suhteellinen kulutaso laski, kun ei oteta huomioon Premium Pet Food Suomi Oy:n hankinnan vaikutusta.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi