Strategia

Strategiamme on arvolupauksemme jatkuva kehittäminen nykyisten asiakkaidemme palvelemiseksi yhä paremmin ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi Pohjoismaissa keskittyen erityisesti lemmikkivanhempiin.

Uusien asiakkaiden voittaminen

Musti Group on asemoitunut hyvin voittamaan jatkossakin uusia asiakkaita Pohjoismaiden suuresta ja kasvavasta 5,7 miljoonan lemmikkieläimen populaatiosta. Uusien asiakkaiden, erityisesti pentuasiakkaiden, hankkiminen on tärkeä markkinaosuutemme kasvun
ajuri kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla. Tätä tukevat konseptimme, johtava brändimme ja voimakas fokus asiakkaisiin. Taustalla oleva lemmikkivanhemmuuden trendi jatkuu vahvana, mikä tukee Musti
Groupin konseptia. Tilikaudella 2022 lemmikkieläinten määrän kasvu jatkui keskimääräistä korkeammalla tasolla, noudattaen trendiä, joka alkoi jo vuonna 2021 koronapandemian myötä. Tämä on johtanut lemmikin omistavien kotitalouksien määrän kasvuun, kun yhä useampi kotitalous on hankkinut ensimmäisen lemmikkinsä. Vaikka lemmikkieläinten määrän kasvu näyttää tasaantuvan, tämä trendi on luonut pitkän aikavälin hyötyjä lisäämällä markkinamahdollisuuksia Pohjoismaissa. Samaan aikaan Musti Group on kasvattanut osuuttaan uusissa koiranpentuasiakkaissa. Markkinaosuutemme kasvu johtuu kahdesta hankkeesta: tilikaudella 2020 lanseeratuista Pentukaveri-ohjelmista ja tilikaudella 2022 julkistetusta päivitetystä kasvattajakerhosta. Nämä panostukset lemmikkivanhemmuuden alkuvaiheiden taipaleeseen ovat alkaneet tuottaa tulosta.
Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi tilikauden 2022 aikana 12 prosenttia 1 454 tuhanteen jatkaen edellisvuosien tasaista kasvua. Lemmikkien kanta-asiakaskerhomme on Pohjoismaiden suurin.

Osuuden kasvattaminen nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta

Osuuden kasvattaminen nykyisten 1,5 miljoonan kanta-asiakkaan kokonaiskulutuksesta on Musti Groupille selvä mahdollisuus. Syventääksemme asiakkaidemme sitoutumista kehitämme parhaillaan
Pohjoismaiden lemmikkivanhemmille ekosysteemimallia, jonka tavoitteena on kasvattaa entisestään osuuttamme nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta ja lisätä kanta-asiakkaiden määrää
tukemalla ”Mustilla on kaikki, mitä tarvitset” -ajattelumallia lemmikkien koko elinkaaren ajan. Tilikaudella 2022 asiakkaiden sitouttamista edistäviä hankkeita olivat muun muassa pentuihin liittyvien konseptien kehittäminen, mukaan lukien hiljattain lanseeratut pentukerhot ja äskettäin päivitetty kasvattajakerho, ja tarjoomamme laajentaminen kattavammilla palveluilla. Lisäksi Musti Group lanseerasi live shopping -verkkotapahtumia tilikaudella 2022.
Keskimääräinen kulutus kanta-asiakasta kohden 12 edelliseltä kuukaudelta laskettuna oli 181,5 euroa tilikaudella 2022 (188,3 euroa 30.9.2021). Kulutus tasaantui pandemian jälkeen ja sitä rokotti valuuttakurssien epäsuotuisa vaihtelu.

Myymäläverkoston laajentaminen ja palvelupisteiden määrän kasvattaminen

Jatkamme uusien myymälöiden avaamista uusien asiakkaiden voittamiseksi vahvalla konseptilla ja asioinnin helppoudella, jotka houkuttelevat siirtymään Musti Groupin asiakkaaksi. Musti Groupilla on Pohjoismaiden laajin maantieteellinen ulottuvuus, jonka kautta se voi edelleen nopeasti lisätä markkinaosuuttaan kasvavilla lemmikkipalvelumarkkinoilla. Omat myymälät ja monikanavastrategian mukainen tarjooma antavat Musti Groupille mahdollisuuden tarjota kaikille asiakkaille sama palkittu asiointikokemus kaikissa Musti Group -myymälöissä ja verkkokaupassa. Tilikausilla 2021 ja 2022 Musti Group keskittyi erityisen vahvasti laajentamaan omien myymälöidensä verkostoa. Tällä investoinnilla on pitkän aikavälin hyötyjä, sillä merkittävä osa verkostostamme on parhaillaan kasvuvaiheessa. Jatkossa aiomme investoida verkostoomme tasaisempaan tahtiin pandemiavuosiin
verrattuna. Samalla näemme etenkin Norjan markkinalla runsaasti laajentumismahdollisuuksia – löytämällä jalansijaa uusilla paikkakunnilla voimme tukea markkinaosuuden kasvattamista entisestään.

Omien myymälöiden nettomäärä kasvoi 39 myymälällä tilikaudella 2022. Näihin lukeutui täysin uusia myymälöitä, jotka tukevat helppoa asiointia verkostossamme, sekä 17 ostettua myymälää, joista suurin osa toimi aiemmin franchising-sopimuksella Ruotsissa.

Myyntikatteen parantaminen kasvattamalla omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuutta ja hyödyntämällä mittakaavaetuja

Vain Musti Groupin kanavissa myytävien omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuuden kasvattaminen kokonaismyynnistä on Musti Groupin strategian ytimessä. Tästä seuraa kolme tärkeää etua: ainutlaatuinen tarjooma, asiakasuskollisuus etenkin lemmikkieläinten ruokatuotteissa ja muissa kulutustavaroiden tuoteryhmissä sekä korkeammat myyntikatteet. Musti Groupilla on historiallisesti vahvaa näyttöä myyntikatteiden parantamisesta. Omat ja eksklusiiviset brändit ovat korkeakatteisen tarjoomamme kulmakivi, sillä niillä on tyypillisesti 10–15 prosenttiyksikköä korkeammat myyntikatteet kuin globaaleilla brändeillä. Keskitymme lisäksi mittakaavaetujen hyödyntämiseen hankinnoissa hinnoittelun ja tuoteryhmähallinnan tuella.
Tilikaudella 2022 myyntikate nousi 46,4 prosenttiin pääosin omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuuden kasvun, tehokkaan kampanjoinnin ja suotuisan tuotevalikoimakehityksen ansiosta. Musti Group jatkoi omien ja eksklusiivisten brändiensä sekä myyntikatteiden vahvistamista tilikaudella 2022 muun muassa lisäämällä kuivaruoan tuotantoa Liedon lemmikkiruokatehtaalla ja lanseeraamalla oman lemmikkieläinten ruokiin ja herkkuihin keskittyvän Smaak-tuotesarjan. Omien ja eksklusiivisten brändien myynnin osuus kasvoi 52,7 (51,0) prosenttiin tilikauden aikana.

Pitkälle investoidun alustan hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa ja mittakaavaetujen saavuttamisessa

Musti Groupin IT-järjestelmiin, digitaalisiin alustoihin ja varastoihin aikaisemmin tehtyjen merkittävien investointien odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan mittakaavaetuja, jotka parantavat Musti Groupin kannattavuutta liikevaihdon odotetun kasvun myötä samalla kun kiinteät kustannukset jakautuvat suuremmalle liikevaihdolle. Tilikaudella 2022 olimme erityisen tyytyväisiä Eskilstunan keskusvarastotoimintojemme parantuneeseen suorituskykyyn.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi