Strategia

Ydinstrategiamme on arvolupauksemme jatkuva kehittäminen ja asiakkaiden, erityisesti lemmikkivanhempien, yhä parempi palveleminen Pohjoismaissa.

Uusien asiakkaiden voittaminen

Musti Group on asemoitunut hyvin voittamaan jatkossakin uusia asiakkaita Pohjoismaiden suuresta 5,4 miljoonan lemmikkieläimen populaatiosta.

Tilikaudella 2021 saimme todistaa poikkeuksellisen suurta lemmikkieläinten määrän kasvua niin globaalisti kuin Pohjoismaissakin. Tämä on johtanut lemmikin omistavien kotitalouksien määrän kasvuun, mikä on puolestaan kasvattanut potentiaalia markkinoilla vuosiksi eteenpäin.

Olemme hyödyntäneet tätä vahvan markkinakehityksen sekä kasvun aikaa ja panostaneet myynnin kasvattamiseen saavuttaaksemme enemmän uusia asiakkaita. Panostuksemme lemmikkivanhemmuuden alkuvaiheiden taipaleeseen muun muassa pentukerhojen muodossa ovat alkaneet tuottaa tulosta ja olemme voittaneet enemmän kuin markkinaosuutemme verran uusia pentuja asiakkaiksemme. Uusien asiakkaiden hankinnassa onnistuminen on avainasia markkinaosuuden kasvattamisessa kaikilla markkina-alueillamme. Tätä tukee konseptimme, vahva brändimme sekä voimakas fokus asiakkaisiin. Kaikki nämä auttavat meitä hyötymään vahvasta lemmikkivanhemmuuden trendistä tilikaudella 2022 ja pidempään.

Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi tilikauden aikana 13 prosenttia 1 297 tuhanteen.

Osuuden kasvattaminen nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta

Osuuden kasvattaminen nykyisten 1,3 miljoonan kanta-asiakkaan kokonaiskulutuksesta on Musti Groupille selvä mahdollisuus. Useampien lemmikkivanhempien opastaminen premium-laatuisen ruoan terveyshyödyistä ja rohkaiseminen ostamaan suurimman osan lemmikkien hankinnoista Musti Groupilta tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Laajentaaksemme ulottuvuuksiamme ja kasvattaaksemme edelleen asiakkaiden sitoutuneisuutta olemme luoneet ekosysteemin pohjoismaisille lemmikkivanhemmille tavoitteena osuuden kasvattaminen kokonaiskulutuksesta ja asiakasuskollisuuden syventäminen.

Keskimääräinen kulutus kanta-asiakasta kohden 12 edelliseltä kuukaudelta laskettuna kasvoi 188,3 euroon tilikaudella 2021 (178,5 euroa), mikä johtui keskimääräisen ostoksen arvon kasvusta.

Myymäläverkoston laajentaminen ja palvelupisteiden määrän kasvattaminen

Pyrimme jatkamaan uusien myymälöiden avaamista uusien asiakkaiden voittamiseksi vahvalla konseptilla ja asioinnin helppoudella, jotka houkuttelevat siirtymään Musti Groupin asiakkaaksi. Musti Groupilla on Pohjoismaiden laajin maantieteellinen ulottuvuus, jonka kautta se voi edelleen nopeasti lisätä markkinaosuuttaan houkuttelevasti kasvavilla lemmikkipalvelumarkkinoilla. Omien myymälöiden kautta toimiminen antaa Musti Groupille mahdollisuuden tarjota asiakkaille parhaan mahdollisen asiointikokemuksen riippumatta siitä, missä myymälässä he asioivat. Se myös mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja mahdollisimman laajan synergiaetujen hyödyntämisen.

Omien myymälöiden määrä kasvoi tilikaudella 49 myymälällä. Kehitystä tukivat kaikkien 17 franchising-sopimuksen kautta toimineiden myymälöiden ostaminen Suomessa ja 10 franchising-sopimuksen kautta toimineen myymälän ostaminen Ruotsissa.

Myyntikatteen parantaminen kasvattamalla omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuutta ja hyödyntämällä mittakaavaetuja

Vain Musti Groupin kanavissa myytävien omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuuden kasvattaminen kokonaismyynnistä on Musti Groupin strategian ytimessä. Omat ja eksklusiiviset tuotteet ovat korkealaatuisia ja valmistettu yhteyistyöös Mustin asiantuntijoiden kanssa. Musti Groupilla on historiallisesti vahvaa näyttöä myyntikatteiden parantamisesta, ja sillä on hyvät valmiudet jatkaa tätä kehitystä. Omilla ja eksklusiivisilla brändeillä on tyypillisesti 10–15 prosenttiyksikköä korkeammat myyntikatteet kuin yhtiön myymillä globaaleilla brändeillä. Keskitymme lisäksi mittakaavaetujen hyödyntämiseen hankinnoissa, hinnoittelussa ja tuoteryhmähallinnassa.

Myyntikate nousi tilikaudella 2021 45,7 (43,8) prosenttiin suotuisan tuotevalikoiman ja tehokkaan valikoiman hallinnan ansiosta. Musti Group jatkoi omien ja eksklusiivisten brändiensä vahvistamista muun muassa investoimalla lemmikkiruokatehtaaseen Liedossa ja tekemällä sopimuksen VAFO Groupin suurimman tuotemerkin Brit Caren jakelusta yksinoikeudella Ruotsissa. Omien ja eksklusiivisten merkkien myynnin osuus kasvoi 51,0 (50,3) prosenttiin tilikauden aikana.

Pitkälle investoidun alustan hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa ja mittakaavaetujen saavuttamisessa

Musti Groupin IT-järjestelmiin, digitaalisiin alustoihin ja varastoihin aikaisemmin tehtyjen merkittävien investointien odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan mittakaavaetuja, jotka parantavat Musti Groupin kannattavuutta liikevaihdon odotetun kasvun myötä samalla kun kiinteät kustannukset jakautuvat suuremmalle liikevaihdolle.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi