Sisäpiirihallinto

Musti Groupin sisäpiiriohje esittää yhteenvedon tärkeimmistä sisäpiiritiedon käyttöön ja hallinnointiin sovellettavista säännöistä ja menettelytavoista perustuen Suomen ja EU:n säännöksiin ja määräyksiin. Tärkeimpiä sisäpiiriasioita koskevia säännöksiä ovat EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (596/2014/EU, ”MAR” ) ja siihen liittyvä sääntely, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (89/1889, muutoksineen) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje.

Sisäpiiriohje sisältää sääntöjä ja määräyksiä kielletystä sisäpiiritiedon käytöstä, yhtiön sisäpiiriluetteloista, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja lykkäämismenettelystä sekä yhtiön johdon ja johdon lähipiirin liiketoimien ilmoittamisesta.

Yhtiössä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on tehtävä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle ilmoitus heidän omaan lukuunsa tehdyistä liiketoimista, jotka koskevat yhtiön osakkeita, vieraan pääoman ehtoisia välineitä, muita rahoitusvälineitä tai niiden johdannaisia. Yhtiössä liiketoimista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat henkilöt ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Johtohenkilöt eivät saa tehdä liiketoimia omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana kolmekymmentä (30) päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivänä. Yhtiö ilmoittaa johtohenkilöille suljetusta ajanjaksosta etukäteen.

Yhtiö on laajentanut suljetun ajanjakson aikana kaupankäyntikiellossa olevien henkilöiden piiriä myös sellaisiin johtohenkilöihin kuulumattomiin työntekijöihin ja muihin henkilöihin, joilla on mahdollisuus saada tietoa yhtiön osavuosikatsauksesta tai tilinpäätöstiedotteesta asemansa tai työtehtäviensä kautta ennen niiden julkistamista.

Sisäpiiriohje tulee toimittaa kaikille yhtiön sisäpiiriläisille ja se asetetaan saataville yhtiön sisäiseen informaatiojärjestelmään.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi