Toimintaympäristö

Markkinanäkymät

Julkaistu lokakuun 2019–kesäkuun 2020 osavuosikatsauksessa.

Musti Group (Musti) toimii Pohjoismaiden lemmikkieläinmarkkinoilla, jotka määritellään laajasti lemmikinruoan, herkkujen, tarvikkeiden, palvelujen ja eläinlääkäripalvelujen myyntinä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Euromonitorin mukaan markkinoiden arvo on noin 2,8 miljardia euroa, mistä suurimman markkinan eli Ruotsin osuus on noin 1,2 miljardia euroa, Suomen noin 820 miljoonaa euroa ja Norjan noin 790 miljoonaa euroa.

Nousussa oleva Pet Parenting -ilmiö eli lemmikkivanhemmuus tarkoittaa ihmisten yhä yleisempää taipumusta kohdella lemmikkejään perheenjäseninä. Tämä trendi on kasvattanut korkealaatuisten premium-ruokien sekä monipuolisemman tuote- ja palveluvalikoiman kysyntää. Musti uskoo pystyvänsä jatkamaan vahvaa tuloskehitystään, koska se keskittyy lemmikkivanhempien etsimiin korkealaatuisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lemmikkieläinmarkkinat ovat luonteeltaan laskusuhdanteita kestävät, ja ne saavat tukea välttämättömien tuotteiden ostamisesta. Kategoriat, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, kuten lemmikinruoka, kissanhiekka ja eläinlääkäripalvelut, muodostavat noin 76 prosenttia kaikista ostoista, ja niille on ominaista ostojen toistuvuus suhdanteista riippumatta. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa lemmikkeihinsä entiseen tapaan myös laskusuhdanteiden aikana, ja he leikkaavat mieluummin kustannuksiaan muissa kulutuskategorioissa.

Musti uskoo, että lemmikkieläinmarkkinoita tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuuden megatrendi ja lemmikkieläinten määrällinen kasvu, jatkuvat vahvoina myös koronaviruspandemian aikana ja sen jälkeen. Aiemmin on havaittu, että koiranpentujen rekisteröintien määrä kasvaa talouden laskusuhdanteiden aikana. Näin on tapahtunut esimerkiksi Suomessa 1990-luvun laman sekä vuosien 2008–2009 talouskriisin aikana.

Pohjoismaiden lemmikkieläinmarkkinoiden trendejä

Pet parenting -ilmiö

Lemmikkien humanisaatio on lemmikkialan merkittävä kehityssuuntaus, jolla on perustavaa laatua oleva vaikutus maailmanlaajuisiin lemmikkitarvike- ja palvelumarkkinoihin. Ihmiset kohtelevat lemmikkieläimiään yhä enemmän perheenjäseninä, ja he käyttävät enemmän rahaa korkea­laatuiseen ruokaan sekä monipuolisempiin tuotteisiin ja palveluihin.

Kulutukseen vaikuttavat globaalit megatrendit

Useat kuluttamisen globaalit megatrendit näkyvät selvästi lemmikkieläinmarkkinoilla. Näitä ovat kasvanut ympäristötietoisuus, asioinnin helppous, lisääntynyt terveyden ja hyvinvoinnin tavoittelu, avoimuus hankintaketjussa ja palveluiden lisääntynyt kysyntä.

Lemmikkien määrän kasvu

Kotitalouksien lukumäärän kasvu jatkuu (ennusteen mukaan keskimäärin 0,9 % vuodessa vuoteen 2023 asti, 9,8 miljoonasta 10,2 miljoonaan pohjoismaiseen kotitalouteen). Lemmikkieläinten lukumäärän kasvun odotetaan Pohjoismaissa jatkuvan hieman tätä hitaammin eli keskimäärin 0,7 % vuodessa 5,4 miljoonaan lemmikkiin vuonna 2023 (3,2 miljoonaa kissaa ja 2,2 miljoonaa koiraa).*

Markkinoiden kehitys ja myyntikanavarakenne

Lemmikkieläinmarkkinoiden keskeisenä piirteenä on ostosten vakaa ja toistuva luonne.
Pet parenting -ilmiön yleistyminen Pohjoismaissa on kasvattanut lemmikkieläintarvikeliikkeiden (mukaan lukien verkkokaupat) paino­arvoa myyntikanavana.

Markkinoiden kestävyys laskusuhdanteita vastaan

Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa lemmikkeihinsä entiseen tapaan myös laskusuhdanteiden aikana, ja he leikkaavat mieluummin kustannuksiaan muissa kulutuskategorioissa. Tämä ilmiö näkyi selvästi Pohjoismaissa vuosien 2007–2009 laskusuhdanteen aikana.

*Lähde: Musti Groupin listalleottoesite 31.1.2020

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi