Toimintaympäristö

Markkinanäkymät

Julkaistu lokakuun–joulukuun 2020 osavuosikatsauksessa.

Musti Group toimii Pohjoismaiden lemmikkieläinmarkkinoilla, jotka määritellään laajasti lemmikinruoan, herkkujen, tarvikkeiden, palvelujen ja eläinlääkäripalvelujen myyntinä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Markkinoiden arvo on noin 2,9 miljardia euroa (vuonna 2019), mistä suurimman markkinan eli Ruotsin osuus on noin 1,2 miljardia euroa, Suomen noin 0,9 miljardia euroa ja Norjan noin 0,8 miljardia euroa.

Pet Parenting -ilmiö eli lemmikkivanhemmuus tarkoittaa ihmisten taipumusta kohdella lemmikkejään perheenjäseninä. Tämä trendi on kasvattanut korkealaatuisten premium-ruokien sekä monipuolisemman tuote- ja palveluvalikoiman kysyntää. Tämä lemmikkieläinmarkkinan pitkän aikavälin rakenteellista kasvua tukeva trendi jatkuu vahvana ja siirtää kulutusta kohti korkealaatuisempaa ravintoa, monipuolisempaa tarvikevalikoimaa ja palvelujen laajempaa käyttöä. Koronaviruspandemia on vaikuttanut markkinadynamiikkaan keväästä 2020 lähtien ja näkynyt pääasiassa koiran- ja kissanpentujen määrän lisääntymisenä, kuten myös aiemmin talouden laskusuhdanteiden aikana, ja verkkokaupan kysynnän kasvuna.

Lemmikkieläinmarkkinat ovat luonteeltaan laskusuhdanteita kestävät, ja ne saavat tukea välttämättömien tuotteiden ostamisesta. Kategoriat, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, kuten lemmikinruoka, kissanhiekka ja eläinlääkäripalvelut, muodostavat noin 75 prosenttia kaikista ostoista, ja niille on ominaista ostojen toistuvuus suhdanteista riippumatta. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa välttämättömiin tuotteisiin entiseen tapaan, vaikka he leikkaavat kustannuksiaan muissa kategorioissa.

Pohjoismaiden lemmikkieläinmarkkinoiden trendejä

Pet parenting -ilmiö

Lemmikkivanhemmuus on lemmikkialan merkittävä kehityssuuntaus, jolla on perustavaa laatua oleva vaikutus maailmanlaajuisiin lemmikkitarvike- ja palvelumarkkinoihin. Ihmiset kohtelevat koiriaan ja kissojaan yhä enemmän perheenjäseninä, ja he käyttävät enemmän rahaa korkealaatuiseen ruokaan sekä monipuolisempiin tuotteisiin ja palveluihin. Musti Groupin arvion mukaan lemmikkivanhemmat muodostavat lähes kolmanneksen lemmikkien omistajista, mutta heidän osuutensa markkinoiden kokonaiskulutuksesta on puolet.

Kulutukseen vaikuttavat globaalit megatrendit

Useat kuluttamisen globaalit megatrendit näkyvät selvästi lemmikkieläinmarkkinoilla. Näitä ovat kasvanut ympäristötietoisuus, asioinnin helppous, lisääntynyt terveyden ja hyvinvoinnin tavoittelu, avoimuus hankintaketjussa ja palveluiden lisääntynyt kysyntä.

Lemmikkien määrän
kasvu ja koiranpentujen
lisääntynyt määrä

Lemmikkien määrä Musti Groupin toimintamarkkinoilla on kasvanut jatkuvasti vuoden aikana koiranpentujen määrän lisääntymisestä johtuen. Kehityksen ajureita ovat voimakas COVID-19-pandemian vahvistama lemmikkivanhemmuustrendi ja etätyön lisääntyminen. Nämä trendit luovat vahvan perustan markkinakasvulle myös jatkossa. Kotitalouksien ja lemmikkieläinten lukumäärän kasvun odotetaan Pohjoismaissa jatkuvan tulevina vuosina.

Siirtymä myyntikanavissa

Pet parenting -ilmiön yleistyminen Pohjoismaissa on kasvattanut lemmikkieläintarvikeliikkeiden painoarvoa myyntikanavana. Viime aikoina on tapahtunut vahva siirtymä verkkokaupan suuntaan COVID-19-pandemian aiheuttaman kuluttajakäyttäytymisen muutoksen vahvistamana.

Markkinoiden kestävyys laskusuhdanteita vastaan

Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa lemmikkeihinsä entiseen tapaan myös laskusuhdanteiden aikana, ja he leikkaavat mieluummin kustannuksiaan muissa kulutuskategorioissa. Pohjoismaissa tämä ilmiö on näkynyt selvästi COVID-19-pandemian aikana vuonna 2020 sekä aiemmin vuosien 2007–2009 taloudellisen laskusuhdanteen aikana.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi