Musti sijoituskohteena

Mustin vahvuuksiin kuuluvat markkinajohtajuus houkuttelevilla Pohjoismaiden lemmikkieläinmarkkinoilla, menestyvä konsepti, vahva asiakaskeskeisyys, integroitu ja pitkälle investoitu liiketoiminnan tukiranka sekä sitoutunut henkilöstö.

93 % työntekijöistämme on lemmikkivanhempia*
76 asiakastyytyväisyys (NPS) tilikaudella 2019
~80 % verkkokauppatilauksista saavuttaa asiakkaan 24 h sisällä Suomessa
20,7 % liikevaihdosta muodostui verkkokauppamyynnistä tilikaudella 2019

Selvä markkinajohtajuus houkuttelevilla Pohjoismaiden lemmikkieläinmarkkinoilla

Musti on 22 prosentin markkinaosuudellaan markkinajohtaja Pohjoismaiden kasvavilla ja laskusuhdanteita kestävillä lemmikkieläinmarkkinoilla. Yhtiö on noussut markkinajohtajaksi kyvyllään tarjota asiantuntevaa neuvontaa, muita laajemmalla korkealaatuisella tuoteva­likoimalla sekä helpommalla asioinnilla yhdistettynä miel­lyttävään ostokokemukseen, joka vastaa Lemmikkivan­hempien tarpeisiin. Lemmikkivanhempien viime vuosina kasvanut määrä on yhdessä Mustin ainutlaatuisen konseptin kanssa mahdollistanut markkinaosuuden kasvattamisen päivittäistavaramyymälöiltä ja pieniltä itsenäisiltä lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikkeiltä.

Menestyvä konsepti

Luotettava ja asiantunteva palvelu edistää asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta

Mustin konseptin ytimessä on luotettavuus ja myymälä­henkilöstön (”Musti-ekspertit”) tarjoama asiantuntemus. Musti on pystynyt jatkuvasti houkuttelemaan, rekrytoimaan ja sitouttamaan intohimoisia Musti-eksperttejä, joilla on erikoisosaamista lemmikeistä. Musti-ekspertit pystyvät erikoisosaamisensa ansiosta suosittelemaan asiakkailleen parhaiten sopivia tuotteita, mikä tukee entisestään asiakas­tyytyväisyyttä, luottamusta ja sitoutumista.

Monipuolinen ja korkealaatuinen valikoima ja vahvat omat brändit

Mustilla on laaja ja tarkoin valikoitu tuotevalikoima, joka on suunnattu vastaamaan erityisesti Lemmikkivanhempien tarpeisiin. Yhtiö erottautuu kilpailijoista valikoimansa laadulla ja kattavuudella. Mustin tuotetarjonta alkaa yleensä laadul­taan siitä, mihin päivittäistavarakauppojen valikoima päättyy. Mustin selvänä strategiana on keskittyä O&E-brändeihin, joita myydään ainoastaan Mustin kautta. Nämä O&E-tuotteet mahdollistavat korkeamman katteen, erottautumisen, avoimuuden ja hinnoitteluvoiman.

Saumaton omnikanavainen liiketoimintamalli, joka varmistaa asioinnin helppouden

Mustin omnikanavaisessa liiketoimintamallissa yhdistyvät sekä myymälä- että verkkokauppaostojen helppous. Myymälät tarjoavat olennaisen ja helposti lähestyttävän kohtaamispisteen, jossa Lemmikkivanhemmat voivat tutustua tuotteisiin, saada luotettavaa neuvontaa Musti-eksperteiltä ja saada pääsyn lemmikkieläinpalveluihin. Myymälöiden tarjontaa täydennetään Mustin verkkokaup­pakanavalla. Yhtiö erottuu kilpailijoistaan verkkokaupan laajalla, paikallisesti tarkoin valitulla tuotevalikoimalla, paikallisella asiakastuella ja nopeilla kotitoimituksilla.

Palveluvalikoiman laajentaminen

Vastatakseen lemmikkieläinpalvelujen kysyntään Musti avaa yhä enemmän palvelupisteitä osana asiakaslupaustaan, ja tilikauden 2019 päättyessä yhtiö tarjosi palveluitaan 39 oman myymälän kautta. Palveluihin sisältyvät muun muassa turkinhoito, koulutus ja hieronta sekä ruokavaliopal­velut, ja lisäksi yhtiö tarjoaa eläinlääkäripalveluja yksittäisissä myymälöissä. Kaupallisten palvelujen lisäksi Musti tarjoaa myös muita palveluja, kuten pentutreffejä, joiden tarkoituk­sena on rakentaa aktiivinen yhteisö Mustin ympärille ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Vahva asiakaskeskeisyys ja kehittyneet valmiudet hyödyntää asiakasdataa

Mustin Kanta-asiakasohjelma on Pohjoismaiden suurin lemmikkialan kanta-asiakasohjelma. Kanta-asiakasohjelma on suunniteltu asiakkaiden kanssa käytävän vuorovaiku­tuksen alustaksi, joka mahdollistaa paremman asiakaspal­velun tarjoamisen. Kanta-asiakasohjelman kautta Musti pystyy hyödyntämään dataa ymmärtääkseen asiakkaiden käyttäytymistä sekä tarjoamaan merkityksellistä ja kohden­nettua asiakasviestintää.

Integroitu ja pitkälle investoitu liiketoiminnan tukiranka

Yhtiö toteutti tilikausien 2017 ja 2018 aikana merkittävän IT-uudistuksen ja logistiikan keskittämisen, jonka ansiosta merkittäviä IT- ja varastoinvestointeja ei tarvita lähitule­vaisuudessa. Yhtiö investoi yli 15,2 miljoonaa euroa konser­ninlaajuisten IT-infrastruktuurin alustan ja ydinratkaisujen uudistamiseen1. Lisäksi Musti on toteuttanut logistiikkansa merkittävän keskittämisen yhteen keskusvarastoon Eskilstunassa, Ruotsissa, ja kuuteen ulkoistettuun varastoon, minkä seurauksena yhtiö on pystynyt parantamaan toimitusaikojaan.

Sitoutunut henkilöstö, jota johtaa kokenut johtoryhmä

Erittäin sitoutuneet, motivoituneet ja hyvin koulutetut Musti-ekspertit ovat keskeinen osa Mustin kulttuuria, olen­nainen tekijä yhtiön liiketoimintamallin menestyksessä ja tärkeä kilpailuetu. Henkilöstötyytyväisyys on hyvin korkea, mistä kertoo henkilöstön matala vaihtuvuus tilikaudella 2019 (12 % Suomessa ja Ruotsissa ja 17 % Norjassa)2.

Musti on uudistanut johtoryhmänsä kolmen viime vuoden aikana tekemällä kriittisiä rekrytointeja. Rekrytointien tavoitteena on ollut varmistaa ajanmukaiset vähittäiskaupan valmiudet, jotta yhtiö menestyisi tulevaisuudessa ja jotta yhtiö asemoituisi ihanteellisella tavalla seuraavaa kasvu­vaihetta varten. Yhtiön johtoryhmällä on erittäin syvää osaamista ja yhteensä yli 150 vuoden kokemus vähittäis­kaupasta. Yhtiön hallituksella on erittäin paljon kokemusta verkkokaupasta ja lemmikkieläinalasta, ja sillä on tarvittava asiantuntemus yhtiön ohjaamiseksi tulevaisuuteen.

*Tieto perustuu vuonna 2019 toteutettuun henkilöstötutkimukseen, vastaajina 664 Mustin työntekijää Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Lemmikkivanhemmat ovat lemmikkieläinten omistajia, jotka suhtautuvat innokkaasti lemmikkeihinsä, kuluttavat lemmikkeihinsä vuosittain markkinoiden keskiarvoa enemmän ja ovat laatutietoisia. Lemmikkivanhemmat eivät rajoitu mihinkään demografiseen ryhmään.

1Lähteenä FAS-investoinnit ilman leasingvuokria

2Henkilöstön vaihtuvuus lasketaan jakamalla päättyneiden työsuhteiden määrä keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi