Osingonmaksu

Mustin pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu tavoite jakaa osinkona 60-80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen tilanne, rahavirta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2022 – 30.9.2023 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Sen sijaan yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen maksamisesta Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin.

Yhtiökokouksen ajankohtana Sonae Holdings, S.A.:n, Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Jeffrey Davidin, Yhtiön hallituksen jäsenen Johan Dettelin ja Yhtiön toimitusjohtajan David Rönnbergin muodostaman konsortion Yhtiöstä tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika on kesken ja sen lopullinen tulos selviää vasta myöhemmin. Koska 15.12.2023 julkaistun tarjousasiakirjan mukaisesti Ostotarjouksessa maksettavaa tarjousvastiketta oikaistaan euro eurosta -perusteisesti, mikäli Yhtiö päättää osingonjaosta tai jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, hallituksen valtuutus jakaa pääomanpalautusta tulee voimaan vasta, kun Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemät pääomanpalautusta koskevat päätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä pääomanpalautukseen soveltuvan täsmäytyspäivän ja maksuajankohdan.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi