Osingonmaksu

Mustin pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu tavoite jakaa osinkona 60-80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen tilanne, rahavirta ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,50 euroa osakkeelta, ja että pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 1.2.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 8.2.2023.

Pääomanpalautuksen toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan elokuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 22.8.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 29.8.2023.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi