Whistleblowing Musti Groupissa

Musti Groupin toiminta perustuu eettisyyteen, rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen sekä sovellettavien lakien ja asetusten noudattamiseen. Konserni käyttää Whistleblowing-raportointikanavaa, jonka tavoitteena on tukea lakien ja Musti Groupin sisäisten ohjeiden, toimintatapojen ja arvojen noudattamista.

Musti Groupin sidosryhmät, kuten työntekijät, asiakkaat, toimittajat tai muut yhteistyökumppanit, voivat ilmoittaa epäillystä väärinkäytöksestä tai yrityksen toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä whistleblowing-menettelyn mukaisesti. Kaikki työkalun kautta tehdyt ilmoitukset käsitellään nimettöminä, ja ne ovat whistleblowing-direktiivin suojaamia.

Miten voin tehdä whistleblowing-ilmoituksen?

1. Whistleblowing-työkalu löytyy osoitteesta https://whistleblowermustijamirri.efectecloud.com/

2. Kirjaudu sisään työkaluun käyttäen satunnaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka työkalu luo sinulle.

– KOPIOI nämä itsellesi, jotta voit seurata raporttisi edistymistä.

– ÄLÄ anna henkilökohtaisia tietojasi työkalussa

3. Seuraa työkalun ohjeita ja anna tiedot epäillystä väärinkäytöksestä tai yrityskäytäntöjen noudattamatta jättämisestä.

4. Ilmiantaja kuvaa raportissa omin sanoin epäilyksensä ja niihin johtaneet olosuhteet.

– Raportissa on kuvattava epäilty rikkomus ja ilmiantajan perusteet epäilylle ja/tai sen yksityiskohdat.

5. Seuraa tapauksesi etenemistä kirjautumalla työkaluun satunnaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Muista: Älä anna mitään henkilökohtaisia tietoja tai tietoja, jotka paljastaisivat ilmoittajan henkilöllisyyden. Pidetään tämä luottamuksellisena ja nimettömänä.

Jos tämä ilmoitus koskee asiaa, joka on ilmoitettava valvontaviranomaisille oikeudellisista syistä, Musti Group huolehtii näistä toimenpiteistä.

Anonyymin käyttäjän henkilöllisyys poistetaan 3 kuukauden kuluttua käsittelyn päättymisestä, jonka jälkeen et voi seurata tapausta verkossa. Raporttia säilytetään kuitenkin pidempään vastaavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Miten ilmiantoraportti käsitellään?

Kaikki ilmoitetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti whistleblowing-tiimissä.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi