Whistleblowing

Musti Groupin toiminta perustuu eettisyyteen, rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen. Konsernissa on käytössä whistleblowing-ilmoituskanava, jonka tavoitteena on tukea lakien sekä Musti Groupin sisäisten ohjeistusten, toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaista toimintaa. Whistleblowing-menettelyn kautta mahdollisista väärinkäytösepäilyistä tai epäillyistä toimintaperiaatteiden rikkomisista voivat ilmoittaa sekä yhtiön omat työntekijät että muiden sidosryhmien edustajat.

Miten voin tehdä whistleblowing-ilmoituksen?

Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellään tai nimettömänä. Musti Groupin sidosryhmät, kuten työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa epäilyksestään

1) henkilöstöjohtajalle tai talousjohtajalle ilmoittajan sopivaksi katsomalla tavalla

2) sähköpostitse osoitteeseen codeofconduct@mustigroup.com

Ilmoituksessa ilmoittaja kertoo vapaamuotoisesti epäilystään sekä epäilyn syntyyn vaikuttaneista seikoista. Sähköposti-ilmoituksen voi tehdä nimettömänä lähettämällä ilmoitus sähköpostiosoitteesta, josta ilmoittajan henkilöllisyys ei käy ilmi. Jotta ilmoitus voidaan käsitellä asianmukaisesti, anonyymissa ilmoituksessa on kuitenkin kerrottava, millaisesta epäillystä rikkomuksesta on kysymys sekä ilmoittajan perustelut ja/tai tiedot epäilyyn liittyen.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi