Hallitus

Hallitus on vastuussa yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta ja valvonnasta. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiset tavoitteet ja riskinhallinnan periaatteet sekä varmistaa yhtiön johdon, sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuuden. Hallituksella on yleinen vastuu edistää yhtiön sekä sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Jeffrey David

Hallituksen puheenjohtaja

Syntynyt 1964

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Jeffrey Davidon toiminut Musti Groupin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. David toimii lisäksi puheenjohtajana Independent Pet Partners USA:ssa ja hallituksen jäsenenä Greencross Limited Australiassa. David on Australian kansalainen.

Osakeomistus: 213 685 osaketta (17.2.2020)

Ingrid Jonasson Blank

Hallituksen varapuheenjohtaja

Syntynyt 1962

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ingrid Jonasson Blank on toiminut Musti Group Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2020 lähtien. Jonasson Blank toimii lisäksi hallituksen jäsenenä Bilia AB:ssa, ZetaDisplay AB:ssa, Orkla ASA:ssa, Forenom Group Oy:ssä, Nordic Morning Group Oyj:ssa, Cosmetic Group Holding AS:ssa, Astrid Lindgrens AB:ssa ja Bygghemma First Group AB:ssa. Tämän lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana Haypp Group AB:ssa ja KjellKoncern AB:ssa. Lisäksi Jonasson Blank on aikaisemmin toiminut viimeisen viiden vuoden aikana hallituksen jäsenenä Ambea AB:ssa, Fiskars Oyj:ssä, Stor & Liten AB:ssa, Matse Holding AB:ssa, Norm AB:ssa, Matas AS:ssa ja Royal Unibrew AS:ssa. Jonasson Blankilla on liiketoiminnan ja talouden kanditaatin tutkinto Göteborgin kauppakorkeakoulusta ja hän on Ruotsin kansalainen.

Osakeomistus: 59 168 osaketta (17.2.2020)

Juho Frilander

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1985

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Juho Frilanderon toiminut Musti Groupin hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Frilander toimii lisäksi hallituksen varajäsenenä Suomen VAKA-palvelut II Oy:ssa ja johtajana EQT Partnersissa. Viimeisen viiden vuoden aikana hän on lisäksi aikaisemmin toiminut associatena EQT Partnersilla. Frilanderilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto (pääaineena rahoitus) Helsingin kauppakorkeakoulusta ja hän on Suomen kansalainen.

Osakeomistus: 0 osaketta (17.2.2020)

Ilkka Laurila

Hallituksen jäsen

Syntynyt 1977

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ilkka Laurila on toiminut Musti Group Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Laurila on toiminut Terveystalon talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2015 alkaen. Laurila on lisäksi toiminut Terveystalon rahoitus- ja hankintajohtajana, rahoitus- ja vt. hankintajohtajana sekä rahoitusjohtajana, Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n apulaisjohtajana sekä Ernst & Young Oy:n johtotehtävissä. Lisäksi Laurila on Hurtti-Paino Oy:n hallituksen jäsen. Laurilalla on maatalous- ja metsätieteiden maisterin sekä kauppatieteiden maisterin tutkinto, ja hän on Suomen kansalainen.

Osakeomistus: 0 osaketta (21.1.2021)

Hallituksen työskentely

Musti Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 10 varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Laissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Musti Groupin hallitus:

 • vahvistaa hallituksen työjärjestyksen;
 • vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen;
 • hyväksyy vuosittain yhtiön strategian, budjetin sekä liiketoimintasuunnitelman ja valvoo niiden toteuttamista;
 • järjestää yhtiön kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan ja tarkastuksen;
 • tarkastaa ja hyväksyy osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja vuosikertomuksen;
 • määrittää yhtiön osinkopolitiikan;
 • valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän jäsenet;
 • päättää toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta sekä kannustinjärjestelmistä yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti;
 • ohjaa yhtiön toimintaa sekä ohjaa ja valvoo yhtiön toimitusjohtajaa;
 • vahvistaa yhtiön organisaatiorakenteen ja päättää merkittävistä organisatorisista muutoksista;
 • päättää isoista strategisesti merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja divestoinneista sekä muista yhtiölle erityisen merkittävistä asioista;
 • arvioi vuosittain hallituksen suoriutumista, mukaan lukien sen toimia ja työskentelytapoja sekä sen yksittäisiä jäseniä;
 • kutsuu koolle yhtiökokouksen ja valmistelee ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista; ja
 • päättää viestintästrategian ja siihen liittyvän politiikan käyttöönotosta sekä Musti-konsernia tai sen toimintaa koskevien merkittävien tietojen julkaisemisesta.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi