Valtuutukset

Musti Groupin 30.11.2017 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista johdon kannustinohjelmaa varten. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä on enintään 6000 A2-osaketta ja enintään 35 000 P2-osaketta, yhteensä enintään 41 000 osaketta.

Musti Groupin 23.1.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään:

Osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää osakeannista tai Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet voivat olla mitä tahansa yhtiön osakelajia, tai osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön ainoaa osakelajia. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa Yhtiön uusia tai luovuttaa Yhtiön hallissa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 500 000 osaketta, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus päättää valtuutuksen perusteella kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 23.7.2021 asti.

Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien Yhtiön omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 500 000 osaketta. Osakkeet voivat olla mitä tahansa Yhtiön osakelajia tai osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön ainoaa osakelajia. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta) ja omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 23.7.2021 asti.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi