Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Kummallakin valiokunnalla on hallituksen vahvistama kirjallinen työjärjestys, jossa määritellään valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Musti Groupin hallitus on 12.4.2024 pitämässään kokouksessa keskuudestaan valinnut tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimii João Dolores, ja jäsenenä Johan Dettel. Tarkastusvaliokunnan tehtävät liittyvät muun muassa seuraaviin vastuualueisiin:

  • taloudellisen raportointiprosessin seuraaminen
  • tilintarkastajat ja ulkoinen tilintarkastus
  • sisäinen tarkastus
  • lainmukaisuuteen, ohjeiden noudattamiseen ja hallinnointiin liittyvät asiat

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön tai konserniyhtiön operatiiviseen johtamiseen osallistuvaa henkilöä, esimerkiksi toimitusjohtajaa, ei voida nimittää tarkastusvaliokunnan jäseneksi.

Palkitsemisvaliokunta

Musti Groupin hallitus on 12.4.2024 pitämässään kokouksessa keskuudestaan valinnut palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimii Cláudia Azevedo ja muut jäsenet ovat Jeffrey David ja João Günther Amaral.

Palkitsemisvaliokunnan vastuulla on valmistella seuraavat päätökset hallituksen päätöksentekoa varten:

  • yhtiön johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan nimittäminen
  • johtoryhmän jäsenten palkitseminen
  • toimitusjohtajan palkitseminen
  • kannustin- ja muut etuusjärjestelmät
  • palkitsemispolitiikka
  • palkitsemisraportti

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Palkitsemisvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen ei voi olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi