Raportit ja politiikat

Tältä sivulta löytyy Musti Groupin hallintoon ja yritysvastuutyöhön liittyviä asiakirjoja. Kaikkia Musti Groupin politiikkoja ja hallinnointiin liittyviä asiakirjoja ei julkaista.

Musti Groupin tietoturvallisuus ja tietosuoja

Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat keskeinen osa Musti Groupin vaatimustenmukaisuuden, riskienhallinnan ja vastuullisuuden periaatteita. Musti Group toimii kokonaan EU:n sisällä, ja siten vahva henkilötietoihin ja yksityisyyteen liittyvä lainsäädäntö asettaa korkeat standardit tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallinnan käytäntöille.

Estääkseen ja hillitäkseen ihmisoikeuksiin ja kyberturvallisuuteen liittyviä sekä operatiivisia riskejä Musti Group on ottanut käyttöön jatkuvan kehittämisen mallin tietoturvallisuuden hallinnassa. Tietoturvallisuuden hallinnan prosesseihin kuuluvat vuosittainen toimintasuunnitelma, identiteetin- ja pääsynhallinta, yksityisyyden ja tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin työkalujen ylläpito, järjestelmällinen arviointi sekä sisäinen koulutus ja viestintä.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi