Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus luovat menestyviä asiantuntijoita

Kohtelemme lemmikkejä, heidän perheenjäseniään ja työntekijöitämme reilusti ja tasa-arvoisesti. Musti Group pyrkii myös olemaan reilu työnantaja ja yhdenvertaisuuteen kantaa ottava työhyvinvoinnin puolestapuhuja. Työskentelyssämme näkyvät ja kaikessa toiminnassa meitä ohjaavat ammattitaito, luottamus ja yrityskulttuurimme eli Musti-fiilis.

Musti-fiilikseen kuuluu kaikkien työntekijöidemme yhdenvertainen kohtelu ja monimuotoisuuden tukeminen, jotka ovat myös osa henkilöstöpolitiikkaamme. Musti Group tarjoaa työntekijöilleen tasa-arvoisen työpaikan, jossa kaikki voivat kehittyä sukupuolesta riippumatta, ja jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää, uhkailua tai häirintää. Kaikkien Musti Groupin työntekijöiden edellytetään kohtelevan kollegoja sekä asiakkaita ilolla, ystävällisesti ja kunnioittavasti.

Reilu ja tasa-arvoinen kohtelu luo yhteenkuuluvuutta

Työntekijöidemme hyvinvointi heijastuu korkeassa työtyytyväisyyden tasossamme sekä korkeissa sijoituksissamme Great Place to Work -tutkimuksessa. Olemme pärjänneet Great Place to Work -kyselyissä erityisesti työtyytyväisyydessä, mutta olemme saaneet erinomaisia pisteitä myös yhteenkuuluvuudesta (81 %) sekä henkilöstömme ylpeydestä Musti Groupilla työskentelystä (79 %).

Musti Group on saanut myös poikkeuksellisen korkeat pisteet kaikissa toimintamaissaan työntekijöiden reilusta ja tasa-arvoisesta kohtelusta: viisi kyselyn kysymystä, joista Musti Group on saanut korkeimmat pisteet, liittyvät kaikki tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen.

Juliane Lerøy työskentelee useissa Musti-myymälöissä Norjan Bergenissä. Lerøyn mukaan yhteenkuuluvuuden kulttuuri on tärkeä osa tasa-arvoa työpaikalla. Lerøy sanoo, että päivittäinen työskentely on motivoivampaa Musti-fiiliksen ansiosta ja että se rakentaa luottamusta kollegoihin.

”Voin olla oma itseni työssä, mikä parantaa tiimin työskentelyä. Tiedän, että voin luottaa kollegoihini ja auttaa heitä kehittymään työssään. Olemme tiimi, joka haluaa saavuttaa tavoitteita yhdessä eikä vain työskennellä samassa paikassa”, Lerøy sanoo.

Yhteistyö sujuu, kun työntekijä saa olla oma itsensä

Musti Groupilla työskentelee Pohjoismaissa yli 1 100 asiantuntijaa, joiden sujuva yhteistyö edellyttää, että jokainen kokee voivansa olla oma itsensä. Jokaisen mielipide on tärkeä, ja Musti Group kerää aktiivisesti työntekijöiden ideoita tärkeisiin aloitteisiin ja moniin muihin asioihin liittyen. Työntekijöisen osallistuminen päätöksentekoon on tärkeä osa toistemme arvostusta ja reilua kohtelua.

”Johto ottaa myymälätyöntekijät mukaan ideointiin ja päätöksentekoon. Työntekijät saavat sanoa, mitä he ovat asioista mieltä, ja heitä myös kuunnellaan sen sijaan, että johto tekisi kuitenkin oman mielensä mukaan”, Lerøy sanoo.

Jotta asiantuntijamme voivat hyvin ja menestyvät työssään, Musti Group haluaa huolehtia oman laumansa hyvinvoinnista. Musti Groupin yhteenkuuluvuuden kulttuuri ja Musti-fiilis ovat olennaisia hyvien työntekijöiden sitouttamiseksi. Vähittäiskaupan alalla työntekijöiden vaihtuvuus on tyypillisesti suurta, sillä monet työntekijöistä ovat nuoria ja ensimmäisessä työpaikassaan. Musti Groupilla työntekijöiden vaihtuvuus on aina ollut matalalla tasolla, vaikka laajennamme toimintaamme vauhdikkaasti ja toteutamme paljon muutoksia. Tilikaudella 2020 työntekijöiden vaihtuvuus Musti Groupilla oli 14 prosenttia (alan keskiarvo Pohjoismaissa on noin 20 % tai korkeampi).

Vaikka aina voi parantaa, olemme ylpeitä yhdessä rakentamastamme työyhteisöstä. Meillä jokainen voi olla oma itsensä, ja tilaa on myös kaikenkarvaisille lemmikeille.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi