Tule sellaisena kuin olet – Musti vaalii henkilöstön monimuotoisuutta

Työnantajana Musti haluaa huolehtia oman laumansa hyvinvoinnista. Meille on tärkeää, että työntekijämme tuntevat voivansa olla omia itsejään työpaikalla ja että he nauttivat työstään. Tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus ovat meille tärkeitä arvoja, ja teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme kaikkien työntekijöidemme hyvinvointia.

Mustille on ensiarvoisen tärkeää olla halutuin ja houkuttelevin työnantaja. Mustin työntekijät ovat päivittäin vuorovaikutuksessa asiakkaiden, lemmikkien ja niiden omistajien kanssa. Työntekijöiden hyvinvointi on keskeistä onnistuneen asiakaskokemuksen kannalta.

Monimuotoisuus luo mahdollisuuksia

Musti monitoroi organisaation tasa-arvoisuutta ja monimuotoisuutta säännöllisesti. Toteutamme vuotuisen Musti View -työntekijäkyselyn saadaksemme paremman käsityksen Mustin henkilöstön hyvinvoinnista, mahdollisuuksista ja osaamisen kehittämisestä sekä reiluuteen ja toisten kunnioittamiseen liittyvistä kokemuksista.

Lisäksi Musti toteuttaa työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavan pulssikyselyn useamman kerran vuodessa.

”Tuoreimmassa Musti View -kyselyssä työntekijöiden hyvinvointia ja työturvallisuutta koskevat tulokset olivat erittäin hyviä, ja olemme siihen hyvin tyytyväisiä. Pyrimme kuitenkin jatkuvasti löytämään tapoja parantaa hyvinvointia ja lisätä monimuotoisuutta”, sanoo Musti Groupin henkilöstöjohtaja Nanna Martin-Löf.

Musti kannustaa kaikkia laumansa jäseniä etsimään uusia mahdollisuuksia kaikilla organisaation tasoilla. Yhtiö ottaa henkilöstön ikäjakauman moninaisuuden huomioon työn organisoimisessa esimerkiksi työvuorojen hallinnassa. Musti on monille työntekijöille ensimmäinen työpaikka, mutta laumaan kuuluu myös iso joukko kokeneita työntekijöitä.

”Keskitymme henkilökohtaiseen johtamiseen. Pyrimme huomioimaan työntekijöidemme työtä ja sen ulkopuolista elämää koskevat henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle”, kertoo Mustin ja Mirrin aluemyyntipäällikkö Heidi Rantakallio.

Monimuotoiset taustat rikastuttavat yrityskulttuuria

Mustin tulos työympäristön tasapuolisuutta mittaavassa Fairness-indeksissä osoittaa, että yhtiön työntekijät tuntevat voivansa olla omia itsejään työpaikalla. Tämän ansiosta työympäristössä vallitsee ainutlaatuinen Musti-henki. Musti vaalii monimuotoisuutta kaikissa toimipaikoissaan (myymälät, toimistot, varasto ja tehdas) sekä päivittäisessä asiakastyössä.

”Monimuotoisuudesta on Mustille valtavasti hyötyä. Erilaisia taustoja ja erilaista osaamista omaavat kollegat rikastuttavat työympäristöä, ja työkavereilta voi oppia paljon. Monimuotoisuus hyödyttää myös asiakkaitamme, ja teemme parhaamme ottaaksemme monimuotoisuusnäkökulmat huomioon esimerkiksi rekrytointiprosesseissamme Mustin myymälöissä, toimistolla, varastossa ja tehtaalla”, Nanna Martin-Löf jatkaa.

Musti sijoittui erinomaisesti Nordic Business Diversity Index -selvityksessä

Monimuotoisuus heijastuu myös yhtiömme johdossa ja raportoinnissa. Puolet Musti Groupin johtoryhmän jäsenistä on naisia. Vuonna 2023 Musti sijoittui toiseksi keskisuurten suomalaisyritysten listalla pohjoismaisten yritysten monimuotoisuutta mittaavassa Nordic Business Diversity Index -selvityksessä. Nordic Business Diversity Index arvioi ja pisteyttää yritysten julkisesti raportoidut monimuotoisuusnäkökulmat tarkastelemalla erilaisia muuttujia, kuten sukupuoli-, ikä-, kansalaisuus- ja koulutusjakaumaa.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi