Takaisin Media-sivulle

Vahva kannattava kasvu

Musti Group Oyj Osavuosikatsaus 4.8.2020 klo 8.30

Musti Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.10.2019–30.6.2020
 
Huhti – kesäkuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 68,8 (59,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 16,6 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,5 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 6,4 (4,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 54,3 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,3 (7,1) prosenttia.  
 • Liikevoitto kasvoi 113,3 prosenttia 4,2 (2,0) miljoonaan euroon ja oli 6,1 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 4,9 (-0,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 (-0,01) euroa.
 • Vuosineljänneksen aikana avattiin seitsemän uutta omaa myymälää.

Lokakuu 2019 – kesäkuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 207,5 (182,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13,9 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 19,7 (14,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 32,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,5 (8,2) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 52,1 prosenttia 11,7 (7,7) miljoonaan euroon ja oli 5,7 (4,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 5,9 (0,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,02) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 290:ään (274 30.6.2019).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 107 tuhanteen (949 tuhatta).

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
Mustin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 4-6/2020 4-6/2019 Muutos, % 10/2019-6/2020 10/2018-6/2019 Muutos, % Tilikausi 2019
Liikevaihto 68,8 59,0 16,6 207,5 182,1 13,9 246,6
Liikevaihdon kasvu, % 16,6 % 9,6 %   13,9 % 13,5 %   14,1 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 11,5 % 11,3 %   11,2 % 10,8 %   11,2 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 4,3 % 9,0 %   7,1 % 7,4 %   7,8 %
Verkkokaupan osuus, % 25,0 % 21,3 %   22,7 % 20,9 % 20,7 %
Myyntikate, % 42,6 % 43,8 %   43,8 % 44,1 % 44,3 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 5,7 3,4 69,7 16,2 11,8 36,6 18,1
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 6,4 4,2 54,3 19,7 14,9 32,2 21,9
Oikaistu EBITA, % 9,3 % 7,1 %   9,5 % 8,2 % 8,9 %
Liikevoitto 4,2 2,0 113,3 11,7 7,7 52,1 12,5
Liikevoitto, % 6,1 % 3,3 %   5,7 % 4,2 %   5,1 %
Kauden tulos 4,9 -0,4 n.m. 5,9 0,8 676,5 3,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,14 -0,01   0,19 0,02   0,10
Liiketoiminnan rahavirta 2,2 11,1 -79,8 21,7 29,5 -26,4 39,5
Investoinnit 3,4 2,1 67,0 8,3 5,1 61,3 6,4
Nettovelkaantumisaste, % 73,3 % 146,2 %   73,3 % 146,2 %   135,4 %
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 2,4 4,4 -44,5 2,4 4,4 -44,5 3,5
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 107 979 13,0 1 107 979 13,0 1 018
Myymälöiden määrä jakson lopussa 290 274 5,8 290 274 5,8 277
            joista omia myymälöitä 227 203 11,8 227 203 11,8 206

 

Toimitusjohtajan katsaus

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat Mustin tilikauden kolmannen vuosineljänneksen aikana tulleet ilmeisiksi ja pandemialla on edelleen vakavia vaikutuksia ihmisten elämään, yrityksiin ja yhteiskuntiin. Pandemian aikana meille on ollut tärkeintä huolehtia henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja säilyttää kykymme tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme jopa poikkeustilanteessa.

Nämä vaikeat yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet ovat kuitenkin todistaneet Mustin liiketoimintamallin kestävyyden ja olemme erittäin tyytyväisiä Mustin tilikauden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen:

• Konsernin liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia 68,8 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailujaksosta. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen konsernimyynnin 11,5 prosentin kasvu, jota vauhditti pääasiassa uusien asiakkaiden lisääntynyt määrä.

• Verkkokaupan myynti kasvoi 36,7 prosenttia ja sen osuus vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 25,0 prosenttia. Verkkokaupan myyntiä kasvatti myyntikanavissa koronavirusepidemian aiheuttama kuluttajakäyttäytymisen muutos ja seurauksena tapahtunut siirtymä verkkokaupan suuntaan kaikissa maissa. Siirtymä alkoi normalisoitua kesäkuussa.

• Myymälämyynti kasvoi 12,0 prosenttia 48,4 miljoonaan euroon. Myyntiä kasvatti myymälöiden määrän kasvu ja vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu Ruotsissa ja Norjassa. Kasvua hidasti koronaviruspandemian vaikutukset tiettyihin myymälöihin. Pandemian vaikutus oli suurin Suomessa ostoskeskuksiin liittyvien rajoitusten vuoksi.

• Mustin peruskasvu on jatkunut vahvana kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.

Uusien rekisteröityjen koiranpentujen määrä kasvoi Ruotsissa noin 14 prosenttia huhti-kesäkuun 2020 aikana verrattuna noin 5 prosentin kasvuun tammi-maaliskuussa 2020. Samansuuntaista kehitystä on nähty myös Suomessa ja Norjassa. Koiranpentujen määrän kasvu johti lemmikkieläintuotteiden kysynnän kasvuun ja näin ollen korkeampiin kasvuodotuksiin markkinalle. Kolmannella neljänneksellä jatkoimme keskittymistä markkinaosuuden kasvattamiseen kaikilla markkinoilla, pääosin Ruotsissa ja Norjassa. Tämän seurauksena Musti avaa yhteensä koko tilikauden 2020 aikana 20-25 uutta omaa myymälää.

Mustin omnikanavaisessa liiketoimintamallissa yhdistyvät sekä myymälä- että verkkokauppaostojen helppous. Myymälät tarjoavat olennaisen ja helposti lähestyttävän kohtaamispisteen, jossa Lemmikkivanhemmat voivat tutustua tuotteisiin, saada luotettavaa neuvontaa Musti-eksperteiltä ja saada pääsyn lemmikkieläinpalveluihin. Myymälöiden tarjontaa täydennetään Mustin verkkokauppakanavalla. Vahva omnikanavastrategiamme ja skaalautuva alusta ovat palvelleet meitä hyvin, ja olemme nähneet pandemian seurauksena voimakkaan siirtymän myymälämyynnistä verkkokauppaan.

Musti keskittyy kannattavaan kasvuun, jota tukee skaalautuva alusta ja tehokas kustannusten hallinta. Tämä työ näkyi selvästi kolmannen neljänneksen kannattavuuskehityksessä Mustin oikaistun EBITA:n kasvaessa 54,3 prosenttia 6,4 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukaudesta. Oikaistun EBITA:n parannuksen taustalla oli pääasiassa kasvanut myynti ja kiinteiden kustannusten vipuvaikutus. Ruotsi ja Norja lähestyvät Suomen kannattavuustasoa nopeammin kuin oli odotettu, ja oikaistu EBITA-marginaali kasvoi kolmannella neljänneksellä Ruotsissa 10,5 prosenttiin ja Norjassa 15,7 prosenttiin. Suomessa oikaistu EBITA-marginaali kasvoi 22,9 prosenttiin. Liikevoittomme kasvoi kolmannella neljänneksellä 113 prosenttia 4,2 miljoonaan euroon.

Lemmikkitarvikemarkkinat ovat osoittautuneet kestäviksi talouden aikaisemmissa laskusuhdanteissa. Koronaviruspandemian aikana toimialamme suhdannekestävyys, joka vastaa elintarvikekaupan tasoa, on ollut selvästi havaittavissa. Jatkamme operatiivisia toimenpiteitä ja kustannuspohjamme sopeuttamista samalla kun pyrimme palvelemaan asiakkaitamme heidän suosimissaan kanavissa, saamaan uusia asiakkaita ja huolehtimaan henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuudesta.

Uskomme, että lemmikkieläinmarkkinoita tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuuden megatrendi ja lemmikkieläinten määrän kasvu, jatkavat vahvan kasvun tukemista.  Tämä kasvanut kysyntä antaa meille tulevaisuudessa vieläkin paremmat mahdollisuudet kasvattaa markkinaosuuttamme omnikanavaista liiketoimintamallia hyödyntäen. Meillä on mahdollisuus tavoittaa kasvavan markkinaosuuden myötä vieläkin enemmän asiakkaita omnikanavaisen liiketoimintamallimme kautta ja jatkuvasti kehittää arvolupaustamme palvellaksemme yhä paremmin asiakkaitamme Pohjoismaissa

Haluan kiittää kaikkia Mustin työntekijöitä heidän omistautumisestaan ja ponnisteluistaan näinä vaikeina aikoina. Olen erittäin kiitollinen nopeasta reagointikyvystä ja sitoutumisesta, jota työntekijämme ovat osoittaneet asiakkaita kohtaan näinä haastavina aikoina. Missiomme on tehdä lemmikkien ja heidän omistajiensa elämästä helpompaa, turvallisempaa ja hauskempaa, ja tässä olemme onnistuneet myös näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

David Rönnberg, 

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Musti Group ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Musti Groupin hallitus on kuitenkin asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu

Tavoitteena on liikevaihdon kasvu ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on 10–12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

 

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 4.8.2020 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Robert Berglund.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2020-q3-results. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

FI: +358 9 81710310

SWE: +46 8 56642651

UK: +44 3333000804

US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 32193534#.

Helsingissä, 4.8.2020

Hallitus

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Robert Berglund, talousjohtaja, puh. +358 50 534 8657

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. Yhtiöllä oli tilikauden 2019 lopussa 1100 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 277 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi