Takaisin Media-sivulle

Tyydyttävä tulos haastavassa markkinatilanteessa

Musti Group Oyj                          Puolivuotiskatsaus             30.4.2024 klo 8.30

Musti Group Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2023–31.3.2024

Tyydyttävä tulos haastavassa markkinatilanteessa

Tammikuu – maaliskuu 2024                                                      

 • Konsernin liikevaihto oli 107,2 (101,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,5 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 6,4 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 3,1 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 15,0 (16,6) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 14,0 (16,4) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 6,6 (8,9) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 6,1 (8,7) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 (9,7) miljoonaa euroa (sisältäen 3,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä).
 • Liikevoitto oli -5,2 (7,1) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli -4,8 (4,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli -0,15 (0,14) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 344:een (342).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 563 (1 511) tuhanteen.

Lokakuu 2023 – maaliskuu 2024                    

 • Konsernin liikevaihto oli 222,9 (212,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,1 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 7,6 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 4,0 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 35,5 (35,8) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 15,9 (16,9) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 19,0 (20,6) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,5 (9,7) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 22,9 (28,4) miljoonaa euroa (sisältäen 5,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä).
 • Liikevoitto oli 4,2 (17,2) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 1,0 (11,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,03 (0,35) euroa

Keskeiset tapahtumat

 • Sonaen, Jeffrey Davidin, Johan Dettelin ja David Rönnbergin muodostama konsortio julkisti suositellun julkisen ostotarjouksen Flybird Holding Oy:n kautta kaikista Mustin osakkeista 29.11.2023. Tarjouksentekijä tiedotti 20.2.2024 ostotarjouksen lopullisesta tuloksesta ja että se tulee toteuttamaan ostotarjouksen.
 • Tarjouksentekijä tiedotti 20.2.2024, että se aloittaa jälkikäteisten tarjousajan, niille Mustin osakkeenomistajille, jotka eivät vielä hyväksyneet ostotarjousta tarjousaikana.
 • Tarjouksentekijä tiedotti 11.3.2024 jälkikäteisen tarjousajan tuloksesta. Osakkeet, joiden osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty jälkikäteisen tarjousajan aikana edustavat noin 80,65 prosenttia Mustin osakkeista.
 • Kertaluonteisia kulueriä kirjattiin ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä merkittävä määrä. Kulut liittyivät pääasiassa julkiseen ostotarjoukseen. Myös marraskuussa tehty tiettyjen SMAAK-tuotteiden takaisinveto aiheutti kertaluonteisia kuluja. Lisäksi hallitus päätti joulukuussa 2023 tarjouksen tekijän kanssa tehtyyn yhdistymissopimukseen perustuen, että pitkän aikavälin kannustejärjestelmän ansaintajakson 2021–2023 palkkiot maksetaan kokonaan rahana tammikuussa 2024, millä oli negatiivinen vaikutus kassavirtaan.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin edellinen tilikausi oli 1.10.–30.9. ja kuluva tilikausi oli aiemmin 1.10.–30.9. ja nykyään 1.10.–31.12.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 1–3/2024 1–3/2023 Muutos % 10/2023–3/2024 10/2022–3/2023 Muutos % 10/2022–9/2023
Liikevaihto 107,2 101,7 5,5 % 222,9 212,1 5,1 % 425,7
Liikevaihdon kasvu, % 5,5 % 10,0 % 5,1 % 9,4 % 8,9 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 3,1 % 10,8 % 4,0 % 8,8 % 9,5 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 0,1 % 9,0 % 1,3 % 6,2 % 6,7 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 25,1 % 23,8 % 24,2 % 22,9 % 23,0 %
Myyntikate, % 43,9 % 45,1 % 44,9 % 45,5 % 45,7 %
Käyttökate, EBITDA 4,7 16,2 -70,8 % 23,6 35,3 -33,3 % 74,6
Käyttökate, EBITDA, % 4,4 % 15,9 % 10,6 % 16,6 % 17,5 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 15,0 16,6 -9,9 % 35,5 35,8 -0,9 % 73,6
Oikaistu EBITDA, % 14,0 % 16,4 % 15,9 % 16,9 % 17,3 %
EBITA -3,7 8,4 -144,3 % 7,0 20,1 -64,9 % 43,6
EBITA, % -3,5 % 8,3 % 3,2 % 9,5 % 10,2 %
Oikaistu EBITA 6,6 8,9 -26,1 % 19,0 20,6 -7,8 % 42,6
Oikaistu EBITA, % 6,1 % 8,7 % 8,5 % 9,7 % 10,0 %
Liikevoitto -5,2 7,1 -173,4 % 4,2 17,2 -75,5 % 37,8
Liikevoitto, % -4,8 % 7,0 % 1,9 % 8,1 % 8,9 %
Kauden tulos -4,8 4,8 -200,8 % 1,0 11,8 -91,5 % 26,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,15 0,14 -201,7 % 0,03 0,35 -91,7 % 0,79
Liiketoiminnan rahavirta 7,2 9,7 -26,1 % 22,9 28,4 -19,5 % 79,6
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,9 3,1 26,0 % 7,9 6,1 29,8 % 11,9
Nettovelka / 12kk oikaistu käyttökate 1,9 2,1 -10,5 % 1,9 2,1 -10,5 % 1,9
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 563 1 511 3,5 % 1 563 1 511 3,5 % 1 543
Myymälöiden määrä kauden lopussa 344 342 0,6 % 344 342 0,6 % 342
joista omia myymälöitä 339 327 3,7 % 339 327 3,7 % 330

”Toinen vuosineljännes oli odotettua vaisumpi pääsiäisen ajoituksen, alennusten sekä kuluttajien heikon luottamuksen heijastuessa kauppaan. Toisaalta positiivisesti ja odotusten mukaisesti vaikuttivat operatiivinen tehokkuus, verkkokaupan kasvu sekä kustannusten hyvä hallinta.” – David Rönnberg, Musti Groupin toimitusjohtaja

Inflaation ja kuluttajien heikentyneen luottamuksen sävyttämä liiketoimintaympäristö vaikuttivat kasvuvauhtiimme. Haasteista huolimatta Musti menestyi jälleen kerran erinomaisesti suhteessa vähittäiskauppaan yleisesti.

Konsernin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 5,4 % 107,2 (101,7) miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvattivat myymäläverkoston kasvu sekä verkkokaupan kasvu, jonka myynti oli 25,1 % liikevaihdosta. Oikaistu EBITDA laski 15,0 (16,6) miljoonaan euroon, mikä johtui pääasiassa valuuttakurssien muutoksista sekä myyntikatteen paineista tuotemixin muutoksien ja hintakampanjoiden myötä. Myyntikatteen odotetaan palaavan pitkän aikavälin trendille tulevien kvartaalien aikana.

Jatkoimme myymäläverkostomme laajentamista ja optimointia. Omia myymälöitä on avattu 12 viimeisen vuoden aikana. Vuosineljänneksellä ostimme yhden franchising-myymälän ja neljä franchising-myymälää lopetti ketjussa. Aiomme jatkaa avaamalla 20–25 myymälää vuodessa, pääasiassa Norjassa ja Ruotsissa.

Verkkokauppaliiketoimintamme suoriutui erittäin hyvin. Vertailukelpoinen verkkokaupan myynti kasvoi 11,6 prosenttia 27,0 miljoonaan euroon ollen 25,1 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Nämä luvut osoittavat, että verkkokaupan asiakkaamme arvostavat laajaa tarjontaamme ja toimitusvaihtoehtojamme.

Flybird Holdingin tekemä julkinen ostotarjous saatiin päätökseen vuosineljänneksen aikana ja sen myötä saimme uuden enemmistöomistajan. Kumppanuutemme Flybirdin, ja erityisesti Sonaen, kanssa on alkanut hyvin ja olemme tiimin kanssa innoissamme yhteistyön tuomista mahdollisuuksista.

Siirtyessämme kohti kolmatta vuosineljännestä, keskitymme edelleen tarjoamaan lisäarvoa lemmikkivanhemmillemme. Keskuspankkien tiukka rahapolitiikka on pitänyt korkotasot korkealla ja hidastanut talouden paluuta kasvu-uralle. Kun taloudellinen tilanne helpottaa ja talouskasvu alkaa, olemme erinomaisessa asemassa hyödyntämässä kasvun tuomia mahdollisuuksia.  Kykymme yhdistää kasvava tuote-, palvelu- ja neuvontavalikoima lemmikkivanhemmille sopivaksi on ainutlaatuinen ja toimii menestyksen avaintekijänä tulevaisuudessa.

Haluan jälleen kerran kiittää tiimimme jäseniä sekä omastani että osakkeenomistajiemme, hallituksemme ja johtoryhmämme puolesta väsymättömästä omistautumisesta lemmikkivanhemmille ja heidän lemmikeillensä. 

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Musti Group Oyj:n hallitus on uudelleenarvioinnin jälkeen päättänyt poistaa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka julkaistiin 3.5.2021. Uuden enemmistöomistajan myötä Musti Group on nyt uudessa strategisessa vaiheessa, jossa sen tulee keskittyä kestävään kasvuun arvon tuottamiseksi lemmikkivanhemmille, omistajille ja muille sidosryhmille. Lisäksi hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa seuraavasti: Yhtiön tulos tullaan käyttämään investointien ja kasvun rahoittamiseen, minkä vuoksi Yhtiön ei odoteta jakavan osinkoa. Yhtiön hallitus voi kuitenkin arvioida osingonjakoa vuosittain.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 30.4.2024 klo 11 Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@mustigroup.com. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Helsinki, 30.4.2024

Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 342 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi