Takaisin Media-sivulle

Sisäpiiritieto: Musti Group Oyj:n hallitus on päättänyt luopua yhtiön pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista ja muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa

Sisäpiiritieto: Musti Group Oyj:n hallitus on päättänyt luopua yhtiön pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista ja muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa

Musti Group Oyj                                        Sisäpiiritieto                         29.4.2024 klo 19.00

Musti Group Oyj:n hallitus on päättänyt luopua yhtiön hallituksen 3.5.2021 päivittämistä pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista. Lisäksi hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön osinkopolitiikkaa seuraavasti: yhtiön nettotulos käytetään yhtiön kasvun ja investointien rahoittamiseen, eikä yhtiö odota jakavansa osinkoja. Hallitus voi kuitenkin arvioida osingonjakoa vuosittain.

Hallitus on arviointinsa jälkeen päättänyt kohdentaa Mustin katseen ja tuotot entistä kestävämpään kasvuun muuttamalla aiempaa osinkopolitiikkaa. Olemme edelleen vaikuttuneita Mustin työntekijöiden ja johtoryhmän panoksesta ja luotamme siihen, että yhtiö on oikealla tiellä luodakseen lisäarvoa lemmikkivanhemmille sekä muille sidosryhmillemme”, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Cláudia Azevedo.

Aikaisemmat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka olivat seuraavat:

  • Kasvu: Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
  • Kannattavuus: Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
  • Pääomarakenne: Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
  • Osinkopolitiikka: Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Musti Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Martin Svedholm, johtaja, rahoitus- ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 579 0324

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 342 myymälää.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, “saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tässä tiedotteessa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi