Takaisin Media-sivulle

Muutos Flybird Holding Oy:n julkistamassa tarjousasiakirjassa esitettyyn Musti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärään

Muutos Flybird Holding Oy:n julkistamassa tarjousasiakirjassa esitettyyn Musti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärään

Musti Group Oyj                  Pörssitiedote                       27.2.2024 klo 19.30

Kuten 20.2.2024 tiedotettiin, Flybird Holding Oy (”Tarjouksentekijä”), Sonae Holdings, S.A.:n (Sonae – SGPS, S.A.:n täysin omistama ja määräysvallassa oleva tytäryhtiö), Jeffrey Davidin, Johan Dettelin ja David Rönnbergin muodostaman konsortion omistuksessa oleva yhtiö, on päättänyt toteuttaa suositellun vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen koskien kaikkien Musti Group Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Musti”) liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden, jotka eivät ole Mustin tai sen tytäryhtiöiden hallussa, hankkimista  (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) (”Ostotarjous”), ja aloittaa jälkikäteisen tarjousajan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Jälkikäteinen Tarjousaika”). Jälkikäteinen Tarjousaika alkoi 21.2.2024 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 6.3.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijän julkistaman, 15.12.2023 päivätyn tarjousasiakirjan (sellaisena kuin se on kulloinkin täydennettynä) mukaan Tarjouksentekijä ja Musti ovat sopineet, että sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on julkisesti vahvistanut, että se tulee toteuttamaan Ostotarjouksen, Yhtiön hallituksen tulee viiden (5) pankkipäivän kuluessa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistamispäivästä päättää kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous uusien jäsenten valitsemiseksi hallitukseen ja heidän palkitsemisestaan päättämiseksi (”Ylimääräinen Yhtiökokous”). Tarjouksentekijä ja Musti ovat tänään sopineet, että Mustin hallituksen tulee kutsua Ylimääräinen Yhtiökokous koolle Tarjouksentekijän kirjallisesta pyynnöstä ja vasta Jälkikäteisen Tarjousajan päättymisen jälkeen. Viisi (5) pankkipäivää, jonka kuluessa Yhtiön hallituksen tulee päättää kutsua Ylimääräinen Yhtiökokous koolle, lasketaan tällaisen kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta. Yhtiön hallitus voi myös harkintansa mukaan päättää kutsua Ylimääräisen Yhtiökokouksen koolle, mikäli kirjallista pyyntöä ei ole vastaanotettu Tarjouksentekijältä viiden (5) pankkipäivän kuluessa Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen Osakkeiden lopullisen prosenttimäärän julkistamisesta, jonka odotetaan tapahtuvan arviolta 11.3.2024.

HALLITUS

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.mustigroup.com

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Toni Rannikko
Talousjohtaja
puh. +358 40 078 8812

Martin Svedholm
Johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet
puh. +358 50 579 0324, communications@mustigroup.com

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi