Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.10.2019–31.3.2020

Musti Group Oyj                       Puolivuosikatsaus                    6.5.2020 klo 8.30

Musti Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.10.2019–31.3.2020

Liikevaihto kasvoi vahvasti kaikissa kanavissa ja segmenteissä

 

Tammi–maaliskuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 68,4 miljoonaa euroa (59,0 miljoonaa), ja se kasvoi 15,9 %.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 14,8 %.
 • Oikaistu EBITA oli 5,5 (4,8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 15,8 %.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,1 % (8,1 %).
 • Liikevoitto laski 10,3 % yhteensä 2,1 (2,4) miljoonaan euroon ja oli 3,1 % (4,1 %) liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli -2,7 (0,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,00) euroa.
 • Q2:n aikana avattiin neljä uutta omaa myymälää.

Lokakuu 2019–maaliskuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 138,7 miljoonaa (123,1 miljoonaa) euroa, ja se kasvoi 12,7 %.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,1 %.
 • Oikaistu EBITA oli 13,3 (10,8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 23,7 %.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,6 % (8,7 %).
 • Liikevoitto kasvoi 31,2 % yhteensä 7,5 (5,7) miljoonaan euroon ja oli 5,4 % (4,7 %) liikevaihdosta.
 • Kauden voitto oli 1,0 (1,2) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,04) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 287:ään (31.3.2019: 271).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 076 (949) tuhanteen.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
Mustin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 1–3/2020 1–3/2019 Muutos, % 10/2019–3/2020 10/2018–3/2019 Muutos, % Tilikausi 2019
Liikevaihto 68,4 59,0 15,9 138,7 123,1 12,7 246,6
Liikevaihdon kasvu, % 15,9 % 10,8 % 12,7 % 15,5 % 14,1 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 14,8 % 10,8 % 11,1 % 10,5 % 11,2 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 10,0 % 6,8 % 8,5 % 6,7 % 7,8 %
Verkkokaupan osuus, % 23,7 % 21,7 % 21,6 % 20,7 % 20,7 %
Myyntikate, % 43,3 % 43,9 % 44,4 % 44,2 % 44,3 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 3,6 3,8 -4,1 10,5 8,5 23,4 18,1
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 5,5 4,8 15,8 13,3 10,8 23,7 21,9
Oikaistu EBITA, % 8,1 % 8,1 % 9,6 % 8,7 % 8,9 %
Liikevoitto 2,1 2,4 -10,3 7,5 5,7 31,2 12,5
Liikevoitto, % 3,1 % 4,1 % 5,4 % 4,7 % 5,1 %
Kauden tulos -2,7 0,1 n.m. 1,0 1,2 -14,4 3,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -0,09 0,00 0,03 0,04 0,10
Liiketoiminnan rahavirta 4,8 3,5 36,5 19,5 18,3 6,1 39,5
Investoinnit 2,4 1,5 59,3 4,9 3,1 57,5 6,4
Nettovelkaantumisaste, % 67,8 % 147,0 % 135,4 %
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 2,3 4,4 3,5
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 076 949 13,3 1 076 949 13,3 1 018
Myymälöiden määrä jakson lopussa 287 271 5,9 287 271 5,9 277
            joista omia myymälöitä 218 198 10,1 218 198 10,1 206

Toimitusjohtajan katsaus

Olemme tyytyväisiä Mustin vahvaan suoritukseen tilikauden 2020 toisella neljänneksellä. Koronaviruspandemian aiheuttamien häiriöiden keskelläkin liikevaihtomme kasvoi 15,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta 68,4 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu oli 14,8 prosenttia. Kasvuun vaikutti pääasiassa uusien asiakkaiden entistä suurempi määrä. Vahva tulos näkyi sekä vertailukelpoisen myymälämyynnin 10,0 prosentin kasvussa että verkkokaupan myynnin 31,0 prosentin kasvussa.

Toisella neljänneksellä keskityimme edelleen kasvuun ja markkinaosuuden kasvattamiseen erityisesti verkkokanavissa. Saimme uusia asiakkaita investoimalla kasvuun ja tarjoamalla sekä tuotteiden hyvää saatavuutta että nopeita paikallistoimituksia. Merkittävä siirtymä myymälöistä verkkokauppaan pandemian aikana on osoittanut, että vahva monikanavastrategiamme ja skaalautuva alustamme toimivat hyvin. Tämä muutos on ollut havaittavissa kaikissa verkkokanavissamme. Peten Koiratarvike, jonka verkkokauppa-alustan vaihdos toteutettiin ensimmäisellä neljänneksellä, teki toisella neljänneksellä vahvan tuloksen markkinointityön ja lisääntyneen verkkokysynnän tukemina.

Kuten elintarvikkeissa, myös lemmikinruoissa nähtiin kysyntäpiikki, kun koronavirukseen liittyviä rajoituksia pantiin toimeen Pohjoismaissa. Sen vaikutus toisen neljänneksen kokonaiskasvuun ei kuitenkaan ollut merkittävä, sillä se vaikutti vain neljänneksen kahteen viimeiseen viikkoon. Mustin peruskasvu on jatkunut vahvana Q2:n jälkeen.

Musti keskittyy kannattavaan kasvuun, jota tukee skaalautuva alusta ja tehokas kustannusten hallinta. Tämä työ näkyi selvästi toisen neljänneksen kannattavuuskehityksessä Mustin oikaistun EBITA:n kasvaessa 15,8 prosenttia 5,5 miljoonaan euroon ja oikaistun EBITA-marginaalin säilyessä vertailukauden tasolla 8,1 prosentissa. Oikaistun EBITA:n parannuksen taustalla oli pääasiassa kasvanut myynti, jonka vaikutusta osittain tasoitti verkkokaupan kasvaneen osuuden johdosta hieman laskenut myyntikate. Liikevoittomme laski toisella neljänneksellä 10,3 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon listautumisantiin liittyvien kustannusten johdosta.

Liiketoiminnan rahavirtamme oli edelleen vahva ja kasvoi 36,5 prosenttia 4,8 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi vahvasti kaikissa kolmessa segmentissä – Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa – toisella neljänneksellä. Ruotsin ja Norjan oikaistut EBITA-marginaalit kehittyivät kohti Suomen tasoa tavoitteidemme mukaisesti.

Pandemian aikana meille on ollut tärkeintä huolehtia henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja säilyttää kykymme tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme jopa poikkeustilanteessa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota myymälöiden hygieniaan ja henkilöstömme terveyteen, sopeuttaneet myymälöidemme aukioloaikoja sekä vahvistaneet verkkokapasiteettiamme ja varastotoimintojamme, jotta voimme toimittaa lisääntyneet verkko-ostokset nopeasti ja luotettavasti. Saavutimme maaliskuussa kaikkien aikojen korkeimman Net Promoter Score -asiakastyytyväisyystuloksemme, mistä olemme iloisia.

Lemmikkitarvikemarkkinat ovat osoittautuneet kestäviksi talouden aikaisemmissa laskusuhdanteissa. Kategoriat, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, kuten lemmikinruoka, kissanhiekka ja eläinlääkäripalvelut, muodostavat noin 76 prosenttia kaikista ostoista. Koronaviruspandemian aikana toimialamme suhdannekestävyys, joka vastaa elintarvikekaupan tasoa, on ollut selvästi havaittavissa. Jatkamme operatiivisia toimenpiteitä ja kustannuspohjamme sopeuttamista  samalla kun pyrimme palvelemaan asiakkaitamme heidän suosimissaan kanavissa, saamaan uusia asiakkaita ja huolehtimaan henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuudesta.

Uskomme, että lemmikkieläinmarkkinoita tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuuden megatrendi ja lemmikkieläinten määrän kasvu, jatkuvat vahvoina myös pandemian aikana ja sen jälkeen. Aiemmin on havaittu, että koiranpentujen rekisteröintien määrä kasvaa talouden laskusuhdanteiden aikana. Näin on tapahtunut esimerkiksi Suomessa 1990-luvun laman sekä vuosien 2008–2009 talouskriisin aikana.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Mustin työntekijöitä heidän omistautumisestaan ja työpanoksestaan tänä vaikeana aikana. Olen erittäin ylpeä tekemästämme työstä. Missiomme on tehdä lemmikkien ja heidän omistajiensa elämästä helpompaa, turvallisempaa ja hauskempaa, ja tässä olemme onnistuneet myös näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

David Rönnberg
toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Musti Group ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Musti Groupin hallitus on kuitenkin asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on 10–12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin  kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään 6.5.2020 klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Robert Berglund.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2020-q2-results. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.mustigroup.com/investors/reports-and-presentations/.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

FI: +358981710310
SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 18879685#.

Helsinki, 5.5.2020
Hallitus

Lisätietoja:
David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Robert Berglund, talousjohtaja, puh. +358 50 534 8657

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti
Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. Yhtiöllä oli tilikauden 2019 lopussa 1100 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 277 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi