Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.10.–31.12.2019

Musti Group Oyj                       OSAVUOSIKATSAUS                 3.3.2020 klo 8.30

Musti Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.10.–31.12.2019

Kannattavaa kasvua kaikissa segmenteissä

Loka–joulukuu 2019

  • Konsernin liikevaihto oli yhteensä 70,3 (64,1) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9,7 %.
  • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 7,7 %.
  • Oikaistu EBITA oli 7,8 (6,0) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 30,0 %.
  • Oikaistu EBITA-marginaali oli 11,1 % (9,3 %).
  • Liikevoitto kasvoi 60,8 % yhteensä 5,4 (3,3) miljoonaan euroon ja oli 7,7 % (5,2 %) liikevaihdosta.
  • Kauden voitto oli 3,7 (1,1) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,04) euroa.
  • Myymälöiden määrä kasvoi 281:een (31.12.2018: 272). Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 052 (917) tuhanteen.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
Mustin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita Q1 10–12/19 Q1 10–12/18 Muutos, % Tilikausi
2019
Liikevaihto 70,3 64,1 9,7 246,6
Liikevaihdon kasvu, % 9,7 % 22,1 %   14,1 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 7,7 % 10,2 %   11,2 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 7,2 % 6,5 %   7,8 %
Verkkokaupan osuus, % 19,5 % 19,8 %   20,7 %
Myyntikate, % 45,4 % 44,5 %   44,3 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 6,8 4,7 45,5 18,1
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 7,8 6,0 30,0 21,9
Oikaistu EBITA, % 11,1 % 9,3 %   8,9 %
Liikevoitto 5,4 3,3 60,8 12,5
Liikevoitto, % 7,7 % 5,2 %   5,1 %
Kauden tulos 3,7 1,1 242,3 3,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,13 0,04   0,10
Liiketoiminnan rahavirta 14,7 14,8 -1,1 39,5
Investoinnit 2,5 1,6 55,7 6,4
Nettovelkaantumisaste, % 123,6 % 141,6 %   135,4 %
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 3,1 4,6   3,5
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 052 917 14,6 1 018
Myymälöiden määrä jakson lopussa 281 272 3,3 277
  joista omia myymälöitä 212 198 7,1 206

 

Toimitusjohtajan katsaus

Tämä osavuosikatsaus on tärkeä merkkipaalu, koska se on meille ensimmäinen pörssiyhtiönä. Olen hyvin ylpeä kaikkien Musti Groupissa tekemästä työstä yhtiön kasvattamiseksi ja kehittämiseksi vahvasta suomalaisesta vähittäismyyntikonseptista Pohjoismaiden johtavaksi lemmikkieläinyhtiöksi.

Olemme tyytyväisiä Mustin tilikauden 2020 vahvaan ensimmäiseen neljännekseen. Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta 9,7 prosenttia 70,3 miljoonaan euroon. Kasvu johtui pääasiassa asiakasmäärän kasvusta. Vahva suorituskykymme näkyi erityisesti vertailukelpoisessa myymälämyynnissä, joka kasvoi 7,2 prosenttia. Verkkokauppamme kasvuun vaikutti Peten Koiratarvikkeen verkkokauppa-alustan suunniteltu vaihdos ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä investointi on kuitenkin tärkeä konsernin verkkokauppatoiminnan jatkuvalle tehostamiselle. Kehitimme myös edelleen asiakkuudenhallinnan digitaalista palvelualustaa, jonka avulla voimme parantaa asiakasviestintämme personointia.

Keskitymme kannattavaan kasvuun, jota tuemme skaalautuvalla alustalla ja tehokkaalla kustannusten hallinnalla. Tehty työ näkyi ensimmäisellä neljänneksellä kannattavuuden kehityksessä: liikevoittomme kasvoi 60,8 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon, ja liiketoiminnan rahavirta oli 14,7 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA-marginaali kasvoi 9,3 prosentista (Q1/19) 11,1 prosenttiin, mihin vaikutti Ruotsin vahva tulos. Oikaistu EBITA-marginaali on ensimmäisellä neljänneksellä tyypillisesti korkeampi kuin muilla vuosineljänneksillä.

Kaikki kolme segmenttiä – Suomi, Ruotsi ja Norja – kasvattivat vahvasti vertailukelpoista myymälämyyntiään ja paransivat oikaistua EBITA-marginaaliaan ensimmäisellä neljänneksellä. Keskitymme jatkossa parantamaan kannattavuutta entisestään kaikissa maissa, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa.

Raportointikauden lopussa Mustilla oli 1 052 tuhatta kanta-asiakasta (Q1/2019: 917 tuhatta). Ihmiset kohtelevat koiriaan ja kissojaan yhä enemmän perheenjäseninä, ja he valitsevat yhä useammin premium-ruokaa sekä laajemman valikoiman tuotteita ja palveluja. Nämä ”pet parentit” eli lemmikkivanhemmat suosivat lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikkeitä kuten Mustia. Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme voittamalla uusia asiakkaita asiantuntevan neuvonnan, korkea-laatuisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä miellyttävän ostokokemuksen avulla.

Ensimmäisen neljänneksen aikana markkinakehitys jatkui myönteisenä eikä kilpailuympäristössä tapahtunut olennaisia muutoksia. Odotamme Pohjoismaiden lemmikkieläinmarkkinan kasvavan vakaasti useiden suotuisten tekijöiden, kuten lemmikkivanhemmuus megatrendin ja lemmikkien määrän kasvun, ansiosta. Uskomme, että Musti pystyy hyödyntämään myös kulutukseen vaikuttavia globaaleja megatrendejä, kuten kuluttajien vaatimaa asioinnin helppoutta, palvelujen kysyntää sekä terveyden ja hyvinvoinnin korostamista.

Lopuksi haluan toivottaa yli 4 000 uutta osakkeenomistajaamme lämpimästi tervetulleiksi seuraavaan vaiheeseen Mustin matkalla. Osakkeenomistajamme ja listautumisannissa kerätty pääoma tukevat strategiamme onnistunutta toteutusta sekä tällä tilikaudella että tulevina vuosina.

David Rönnberg
toimitusjohtaja

 

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Musti Group ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Musti Groupin hallitus on kuitenkin asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on 10–12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin  kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Analyytikoille ja toimittajille järjestetty tiedotustilaisuus, johon voi osallistua myös webcastin ja kansainvälisen puhelinkonferenssin kautta, pidetään 3.3.2020 klo 10.00 Glo Hotel Kluuvissa osoitteessa Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Robert Berglund.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/q1-results. Webcast-lähetyksen tallenne on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358981710310
SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +18558570686

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 20644217#

Helsinki, 2.3.2020
Hallitus

Lisätietoja:
David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Robert Berglund, talousjohtaja, puh. +358 50 534 8657

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti
Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. Yhtiöllä oli tilikauden 2019 lopussa 1100 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 277 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi