Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n hallitus päätti uudesta suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä avainhenkilöille

Musti Group Oyj                                       Pörssitiedote                                             16.12.2022 klo 11.15

Musti Group Oyj:n hallitus päätti uudesta suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä avainhenkilöille

Musti Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä 50 prosenttia (toimitusjohtajan osalta 100 prosenttia) hänen bruttovuosipalkastaan. Kyseinen osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ansaintajaksolla 2023–2025 palkkio perustuu tilikauden 2023 oikaistuun EBITA-liikevoittoon ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Ansaintajaksolta 2023–2025 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 171 000 Musti Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023–2025 noin 35 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Lisätietoja:

Toni Rannikko

talousjohtaja, Musti Group

p. +358 40 078 8812

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat

www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi