Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Musti Group Oyj                                       Pörssitiedote    26.11.2020, klo 9.00

Musti Group Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Musti Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (performance share plan, PSP) konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille ansaintakaudelle 2021-2023.

Suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa (PSP) on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat tilikaudet 2020-2022, 2021-2023 ja 2022-2024. Musti Groupin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kuinkin ansaintajakson alussa.

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman käyttöönottamisesta ja keskeisistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 7.5.2020. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Ansaintajaksolla TK2021-2023 ohjelmaan kuuluu korkeintaan 29 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja oikaistuun liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA). Ansaintajakson TK2021-2023 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 130 000 Musti Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta TK2021-2023 maksetaan syksyllä 2023.

Ansaintajaksolla TK2020-2022 ohjelmaan kuuluu korkeintaan 11 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja oikaistuun EBITA:n. Ansaintajakson TK2020-2022 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 250,000 Musti Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta TK2021-2023 maksetaan syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Robert Berglund

talousjohtaja, Musti Group Oyj

puh. +358 50 534 8657

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Yhtiöllä oli tilikauden 2020 lopussa 1 162 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 293 myymälää.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi