Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Musti Group Oyj                                                            Pörssitiedote                    21.12.2023 klo 17.15

Musti Group Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Musti Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (performance share plan, PSP) konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille ansaintakaudelle 2024–2026.

Suoriteperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa (PSP) on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat tilikaudet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Musti Groupin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kuinkin ansaintajakson alussa.

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman käyttöönottamisesta ja keskeisistä ehdoista tiedotettiin pörssitiedotteella 16.12.2022. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Ansaintajaksolla TK2024-2026 ohjelmaan kuuluu 30-35 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja oikaistuun liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA). Ansaintajakson TK2024-2026 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 143 000 Musti Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta TK2024-2026 maksetaan talvella 2027.

Lisätietoja:

Martin Svedholm

johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet

puh. +358 50 579 0324, martin.svedholm@mustigroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat

www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 342 myymälää.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi