Takaisin Media-sivulle

MUSTI GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

MUSTI GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2020 klo 15.00

Musti Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2024 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy osallistujasta johtuvasta syystä ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä 50 prosenttia (toimitusjohtajan osalta 100 prosenttia) hänen bruttovuosipalkastaan. Kyseinen osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ansaintajaksolla 2020–2022 palkkio perustuu konsernin oikaistuun käyttökatteeseen (EBITA) ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 250 000 Musti Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020–2022 noin 10 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu vain valikoiduille avainhenkilöille, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosina 2020–2022 myönnettävät palkkiot vastaavat yhteensä enintään 30 000 Musti Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Päämediat

www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. Yhtiöllä oli tilikauden 2019 lopussa 1 100 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 277 myymälää.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi