Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj tilinpäätöstiedote 1.10.2022–30.9.2023

Musti Group Oyj                          Tilinpäätöstiedote                9.11.2023 klo 8.30

Musti Group Oyj tilinpäätöstiedote 1.10.2022–30.9.2023

Vahvaa kasvua ja kannattavuuden paranemista

Heinäkuu – syyskuu 2023      

 • Konsernin liikevaihto oli 110,4 (101,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,4 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 14,4 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 10,0 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 20,6 (17,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17,3 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 18,7 (17,2) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 12,6 (10,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 23,7 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 11,4 (10,0) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 29,0 (13,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 113,6 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 24,8 prosenttia 10,7 (8,5) miljoonaan euroon ja oli 9,7 (8,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 7,4 (7,3) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,22 (0,22) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 342:een (335).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 543 (1 454) tuhanteen.

Lokakuu 2022 – syyskuu 2023                                                    

 • Konsernin liikevaihto oli 425,7 (391,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,9 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 14,6 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 9,5 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 73,6 (66,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,1 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 17,3 (17,1) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 42,6 (38,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,0 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,0 (9,9) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 79,6 (46,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 72,4 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 22,4 prosenttia 37,8 (30,9) miljoonaan euroon ja oli 8,9 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 26,5 (22,3) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,79 (0,67) euroa.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautusta 0,60 euroa osakkeelta.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 7–9/2023 7–9/2022 Muutos % 10/2022–9/2023 10/2021–9/2022 Muutos %
Liikevaihto 110,4 101,8 8,4 % 425,7 391,1 8,9 %
Liikevaihdon kasvu, % 8,4 % 11,3 % 8,9 % 14,7 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 10,0 % 4,7 % 9,5 % 6,7 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 7,1 % 2,4 % 6,7 % 4,2 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 22,5 % 21,3 % 23,0 % 22,2 %
Myyntikate, % 46,0 % 45,2 % 45,7 % 46,4 %
Käyttökate, EBITDA 20,1 17,6 14,5 % 74,6 65,4 14,0 %
Käyttökate, EBITDA, % 18,2 % 17,2 % 17,5 % 16,7 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 20,6 17,6 17,3 % 73,6 66,9 10,1 %
Oikaistu EBITDA, % 18,7 % 17,2 % 17,3 % 17,1 %
EBITA 12,1 10,2 18,9 % 43,6 37,3 16,8 %
EBITA, % 11,0 % 10,0 % 10,2 % 9,5 %
Oikaistu EBITA 12,6 10,2 23,7 % 42,6 38,8 10,0 %
Oikaistu EBITA, % 11,4 % 10,0 % 10,0 % 9,9 %
Liikevoitto 10,7 8,5 24,8 % 37,8 30,9 22,4 %
Liikevoitto, % 9,7 % 8,4 % 8,9 % 7,9 %
Kauden tulos 7,4 7,3 1,6 % 26,5 22,3 18,6 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,22 0,22 1,1 % 0,79 0,67 18,7 %
Liiketoiminnan rahavirta 29,0 13,6 113,6 % 79,6 46,1 72,4 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2,8 2,7 6,1 % 11,9 14,2 -16,6 %
Nettovelka / 12kk oikaistu käyttökate        1,9 2,1 -12,6 % 1,9 2,1 -12,6 %
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 543 1 454 6,1 % 1 543 1 454 6,1 %
Myymälöiden määrä kauden lopussa 342 335 2,1 % 342 335 2,1 %
joista omia myymälöitä 330 319 3,4 % 330 319 3,4 %

”Vahva 10 prosentin vertailukelpoisen myynnin kasvu Q4:llä päätti tilikauden, jolla kannattavuus parani edelleen ja saavutimme ennätyskassavirran, mikä osoittaa Musti Groupin kyvykkyyden vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin” – David Rönnberg, Musti Groupin toimitusjohtaja

Olemme tiimin kanssa erittäin ylpeitä tilikaudesta 2023 ja erityisesti kvartaaleittain jatkuvasti paranevista taloudellisista tuloksista. Strategiset valintamme ja ponnistelumme niiden hyväksi kantavat hedelmää valuuttakurssien, inflaation ja kuluttajien heikon luottamuksen aiheuttamista vastatuulista huolimatta. 

Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoisen myynnin 10,0 prosentin kasvu, 11,4 prosentin oikaistu EBITA-marginaali sekä 29,0 miljoonan liiketoiminnan ennätyksellinen rahavirta kertovat kyvystämme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja samanaikaisesti parantaa toimintojamme. Paraneva kannattavuutemme vie meitä kvartaali kerrallaan lähemmäksi pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme ja olen vakuuttunut siitä, että erinomainen kehitys jatkuu myös alkaneena tilikautena.

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi 23,7 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja 10,0 % tilikauden aikana Ruotsin ja Norjan kruunun valuuttakurssien epäsuotuisasta kehityksestä huolimatta. Valuuttakurssien vaikutus oli viimeisellä vuosineljänneksellä -0,8 miljoonaa euroa ja koko tilikaudella -3,1 miljoonaa euroa. Valuuttakurssisuojaukset, jotka on kirjattu rahoituseriin, lievensivät valuuttakurssien negatiivista vaikutusta osittain. Tilikauden liikevaihto oli 425,7 (391,1) miljoonaa euroa. Ruotsin ja Norjan kruunun valuuttakurssit heikensivät sitä 22,6 miljoonalla eurolla. Liikevaihto kasvoi suuremman asiakasmäärän, hinnankorotusten sekä Liedossa sijaitsevan lemmikkiruokatehtaamme hankinnan myötä.

Vakaa kasvu volatiilissa ympäristössä on hieno saavutus ja osoittaa lemmikkieläinsektorin kestävyyden sekä ekosysteemimme, jossa tarjoamme lemmikkivanhemmille ruokaa, tarvikkeita ja palveluita, vahvuuden.

Ruoka ja kulutustuotteet, jotka muodostavat yli 70 % myynnistämme, toimivat edelleen myynnin vahvana tukijalkana koko vuosineljänneksen sekä tilikauden ajan. Lemmikkivanhemmat eivät tingi lemmikkiensä tarpeista vaihtamalla edullisempiin tuotteisiin, ja voitamme asiakkaaksemme edelleen suuren määrän uusia pentuasiakkaita hakemaan neuvoja ja tukea uudelle perheenjäsenelleen, kasvattaen samalla Mustin kanta-asiakasohjelman jäsenmäärää.

Olemme tyytyväisiä, kun voimme kertoa kuinka sinnikäs fokuksemme ja pyrkimyksemme parantaa liiketoimintamallimme tuottavuutta ja skaalautuvuutta kantaa hedelmää. Eskilstunan keskusvarastomme on saavuttamassa sille asetetut tehokkuustavoitteet, mikä parantaa tuotantoketjumme tehokkuutta sekä alentaa nettokäyttöpääomaa. Liedossa sijaitsevan tehtaamme integraatio edistyy erinomaisesti. Taloudelliset ja operatiiviset hyödyt alkavat jo näkyä.

Investointimme tehtaaseen on vahvistanut sitoutumistamme kestävästi tuotettuihin tuotteisiin ja se tulee olemaan keskeinen menestystekijä jatkossa. Kauppa tuo meille monia mahdollisuuksia: pystymme vastaamaan paikallisesti ja vastuullisesti tuotettujen tuotteiden kasvavaan kysyntään ja parantamaan kannattavuuttamme siirtämällä omien merkkiemme tuotantoa omaan tehtaaseemme.

Musti Group on erinomaisessa asemassa tilikauden 2024 alkaessa ja jatkamme lisäarvon tuottamista lemmikkivanhemmille sekä omistajillemme. Jatkamme markkinaosuutemme kasvattamista ydinmarkkinoillamme sekä etsimme aktiivisesti uusilla markkinoilla mahdollisuuksia, jotka sopivat ekosysteemimme ja liiketoimintamalliimme. Kykymme yhdistää kasvava valikoima tuotteita, palveluja ja neuvontaa käytännölliseksi tarjoamaksi lemmikkivanhemmille on keskeinen tekijä tulevaisuuden menestyksessä.

Keskeisin tehtävämme on ja tulee aina olemaan lemmikkivanhempien ja heidän lemmikkiensä tarpeiden palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedostamme, että ilman heidän luottamustaan ja uskollisuuttaan emme olisi tässä tänään.

Haluankin lämpimästi kiittää lähes 2 500 tiimimme jäsentä omastani sekä osakkeenomistajiemme, hallituksemme ja johtoryhmämme puolesta väsymättömästä omistautumisesta lemmikkivanhemmille ja heidän lemmikeillensä. 

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle järjestetään 9.11.2023 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2023-q4-results. Webcastista tehty tallenne on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.   

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10011680. Rekisteröinnin tapahduttua osallistujat saavat puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen osallistuakseen konferenssiin. Mikäli osallistuja haluaa esittää kysymyksiä, hänen tulee syöttää *5 liittyäkseen jonoon.

Helsinki, 9.11.2023

Hallitus

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812
Martin Svedholm, johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 579 0324

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 342 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi