Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj tilinpäätöstiedote 1.10.2021 – 30.9.2022

Musti Group Oyj               Tilinpäätöstiedote              8.11.2022 klo 8.30

Musti Group Oyj   Tilinpäätöstiedote 1.10.2021 – 30.9.2022

Kestävä kasvumme jatkuu

Heinä-syyskuu 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 101,8 (91,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 11,3 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 4,7 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 17,6 (17,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA –marginaali oli 17,2 (18,8) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 10,2 (11,2) miljoonaa euroa ja se laski 9,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA –marginaali oli 10,0 (12,2) prosenttia.
 • Liikevoitto laski 0,6 prosenttia 8,5 (8,6) miljoonaan euroon ja oli 8,4 (9,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 7,3 (5,2) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,22 (0,16) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 335: een (312).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 454 (1 297) tuhanteen.

Lokakuu 2021-syyskuu 2022

 • Liikevaihto oli 391,1 (340,9) miljoonaa ja se kasvoi 14,7 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 6,7 prosenttia
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 66,9 (58,8) miljoonaa ja se kasvoi 13,7 %.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 17,1 (17,3) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 38,8 (36,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,4 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA marginaali oli 9,9 (10,8) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 8,8 prosenttia 30,9 (28,4) miljoonaan euroon ja oli 7,9 (8,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 22,3 (20,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,67 (0,62) euroa
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautusta 0,50 euroa osakkeelta. 

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 7-9/2022 7-9/2021 Muutos % 10/2021-9/2022 10/2020-9/2021 Muutos %
Liikevaihto 101,8 91,5 11,3 % 391,1 340,9 14,7 %
Liikevaihdon kasvu, % 11,3 % 18,9 % 14,7 % 19,9 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 4,7 % 10,9 % 6,7 % 11,8 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 2,4 % 8,2 % 4,2 % 8,8 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 21,3 % 22,3 % 22,2 % 23,1 %
Myyntikate, %  45,2 % 45,7 % 46,4 % 45,7 %
Käyttökate, EBITDA 17,6 16,2 8,1 % 65,4 56,9 14,9 %
Käyttökate, EBITDA, % 17,2 % 17,8 % 16,7 % 16,7 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 17,6 17,2 2,2 % 66,9 58,8 13,7 %
Oikaistu EBITDA % 17,2 %  18,8 % 17,1 % 17,3 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 10,2 10,3 -0,8 % 37,3 34,9 6,9 %
EBITA, % 10,0 % 11,2 % 9,5 % 10,2 %
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 10,2 11,2 -9,2 % 38,8 36,8 5,4 %
Oikaistu EBITA, % 10,0 % 12,2 % 9,9 % 10,8 %
Liikevoitto 8,5 8,6 -0,6 % 30,9 28,4 8,8 %
Liikevoitto, % 8,4 % 9,4 % 7,9 % 8,3 %
Kauden tulos 7,3 5,2 40,1 % 22,3 20,9 6,9 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,22 0,16 40,4 % 0,67 0,62 7,3 %
Liiketoiminnan rahavirta 13,6 15,0 -9,4 % 46,1 54,9 -16,0 %
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2,7 3,2 -16,8 % 14,2 12,9 10,4 %
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 2,1 1,9 11,3 % 2,1 1,9 11,3 %
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 454 1 297 12,2 % 1 454 1 297 12,2 %
Myymälöiden määrä jakson lopussa 335 312 7,4 % 335 312 7,4 %
Joista omia myymälöitä 319 280 13,9 % 319 280 13,9 %

Toimitusjohtajan katsaus

Olemme erittäin ylpeitä liikevaihtomme 15 prosentin kasvusta 391,1 miljoonaan euroon ja oikaistun käyttökatteen (EBITDA) 13,7 prosentin kasvusta 66,9 miljoonaan euroon aikoina, joina kiihtyvä inflaatio on luonut lisääntyvää painetta niin meille kuin kuluttajillekin. Kasvumme on osoitus liiketoimintamme ja lemmikkikategorian ainutlaatuisesta kasvukyvystä. Haluankin kiittää koko Mustin tiimiä vahvasta sitoutumisesta missioomme, tavoitteisiimme ja erinomaisen tuloksen tekemiseen.

Vuoden 2022 aikana hyödynsimme tehokkaasti kuluttajien jo pandemian aikana lisääntyneestä lemmikkien hankinnasta ja sen liitännäisestä kulutuksesta seurannutta vahvaa kasvua. Kasvatimme edelleen osuuttamme uusista koiranpentuasiakkaista, ja siten asiakaskuntamme kasvoi. Minulla on vahva luottamus useisiin brändeihin ja kanaviin sekä laajaan valikoimaan perustuvaan liiketoimintamalliimme ja sen kantokykyyn ja mahdollistamaan kasvuun myös laskusuhdanteessa. Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttaminen etenee suunnitellusti.

Voin myös tyytyväisenä todeta, että tilikauden 2022 aikana:

 • kasvatimme myyntikatteemme 45,7 prosentista 46,4 prosenttiin
 • lisäsimme verkostoomme 39 uutta omaa myymälää
 • kasvatimme omien ja eksklusiivisten merkkien osuutta myynnistä 52,7 prosenttiin (51,0), mikä on upea saavutus
 • kasvatimme konsernin oikaistua liikevoittoa ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 5,4 prosenttia 38,8 miljoonaan euroon vahvan kausimyynnin kasvun ja parantuneen myyntikatteen ansiosta.

Onnistumme jatkossakin voittamaan uusia asiakkaita ja parantamaan olemassa olevien asiakkaidemme uskollisuutta vahvistamalla Mustin ekosysteemiä. Koiranpentuja hankitaan edelleen ennätystahtia, ja uusien pentuasiakkaidemme sitoutuminen on korkealla tasolla. 70 prosenttia uusista Musti-koiranpennuista liittyy Pentukaveri-ohjelmaan, ja ohjelmaan liittyneet asiakkaat kuluttavat muita asiakkaita huomattavasti enemmän. Kasvattaaksemme edelleen markkinaosuuttamme pohjoismaisista koiranpennuista, olemme kehittäneet suosittua kasvattajakerhoamme tilikauden toisella puoliskolla kasvattajayhteisön tarpeiden ja palautteen perusteella. Kasvattajat ovat keskeinen kanava uusien lemmikkivanhempien tavoittamisessa, ja heillä on varhaisvaiheessa suuri vaikutus etenkin lemmikkien ravitsemukseen liittyvissä valinnoissa.

Kattavan tarjoaman ja Mustin yhteisön ja ekosysteemin rakentaminen on strateginen erottautumistekijä, joka tukee tulevaisuuden kasvua. Kokonaisvaltainen ekosysteemi mahdollistaa ainutlaatuisen arvolupauksen, joka parantaa ja vahvistaa tiiviitä asiakassuhteita ja erottaa meidät kilpailijoista. Kun asiakkaat viettävät enemmän aikaa yhteisömme ja ekosysteemin parissa ja saavat lisää tietoa kohdennetusta tarjoamastamme, heidän sitoutumisensa Mustiin vahvistuu ja he ostavat useammasta tuotekategoriasta ja kanavasta kasvattaen kulutustaan.

Yli 70 prosenttia tuotteistamme on välttämättömiä päivittäistavaroita lemmikin omistajille, kuten ruoka ja kissanhiekka. Niille on ominaista ostojen toistuvuus, joka jatkuu säännönmukaisena lemmikin koko elämän ajan. Voitamme edelleen markkinaosuuttamme suuremman määrän uusista koiranpennuista, ja Mustin asiakkaat ovat edelleen valmiita käyttämään rahaa välttämättömiin tuotteisiin entiseen tapaan, vaikka he vähentäisivät kulutustaan harkinnanvaraisissa tuotekategorioissa.

Luotan pitkän aikavälin kasvunäkymiimme ja odotan innolla uusia mahdollisuuksia, joita tilikausi 2023 tuo tullessaan.

David Rönnberg

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Hallituksen voitonjakoehdotus ja pääoman palautukset

Musti Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä noin 16,7 miljoonaa euroa, ja että 30.9.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Pääomanpalautus vastaa noin 75 prosenttia konsernin tilikauden tuloksesta.

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 30.9.2022 oli 144 049 079,54 euroa, josta tilikauden voitto oli 3 618 827,84 euroa.

Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksettaisiin kahdessa erässä. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 1.2.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2023.

Pääomanpalautuksen toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksettaisiin elokuussa 2023. Toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 22.8.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen toinen erä maksettaisiin 29.8.2023.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään 8.11.2022 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2022-q4-results. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358 9 2319 5436

Ruotsi: +46 (0) 8 5051 0086

UK: +44 (0) 33 0551 0202

US: +1 646 843 4609

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 4319022#

Helsinki, 8.11.2022

Hallitus

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 391 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Yhtiöllä oli tilikauden 2022 lopussa 1 587 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 335 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi