Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj tilinpäätöstiedote 1.10.2020 – 30.9.2021

Musti Group Oyj               Tilinpäätöstiedote                                 16.11.2021 klo 8.30

Musti Group Oyj tilinpäätöstiedote 1.10.2020 – 30.9.2021

Vahva kasvu ja kaikkien aikojen paras vuosineljänneksen EBITA

Heinäkuu – syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 91,5 (76,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 18,9 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 10,9 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 11,2 (10,1) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 12,2 (13,1) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 10,0 prosenttia 8,6 (7,8) miljoonaan euroon, ja oli 9,4 (10,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 5,2 (5,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,16 (0,18) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 312:een (293).

Lokakuu 2020 – syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 340,9 (284,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 19,9 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,8 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 36,8 (29,8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 23,4 prosenttia. Lukua pienensi 1,5 miljoonan euron lisäkustannukset, jotka liittyivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä loppuun saatettuun varaston konsolidointiprojektiin.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,8 (10,5) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 45,1 prosenttia 28,4 (19,6) miljoonaan euroon, ja oli 8,3 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 20,9 (11,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,63 (0,37) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 312:een (293).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 297 tuhanteen (1 151).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan pääomanpalautusta 0,44 euroa osakkeelta.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 7-9/2021 7-9/2020 Muutos % 10/2020-9/2021 10/2019-9/2020 Muutos %
Liikevaihto 91,5 76,9 18,9 340,9 284,4 19,9
Liikevaihdon kasvu, % 18,9 % 19,2 % 19,9 % 15,3 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 10,9 % 12,2 % 11,8 % 11,5 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 8,2 % 7,9 % 8,8 % 7,3 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 22,3 % 22,1 % 23,1 % 22,5 %
Myyntikate, % 45,7 % 44,0 % 45,7 % 43,8 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 10,3 9,4 9,4 34,9 25,5 36,6
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 11,2 10,1 11,2 36,8 29,8 23,4
Oikaistu EBITA, % 12,2 % 13,1 % 10,8 % 10,5 %
Liikevoitto 8,6 7,8 10,0 28,4 19,6 45,1
Liikevoitto, % 9,4 % 10,2 % 8,3 % 6,9 %
Kauden tulos 5,2 5,9 -12,1 20,9 11,8 77,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,16 0,18 -12,2 0,62 0,37 69,0
Liiketoiminnan rahavirta*) 15,0 20,4 -26,3 54,9 41,9 31,3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,2 1,9 70,1 12,9 8,9 44,5
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 1,9 2,0 -2,3 1,9 2,0 -2,3
Oikaistu käyttökate 17,2 15 14,6 58,8 48,1 22,4
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 297 1 151 12,6 1 297 1 151 12,6
Myymälöiden määrä jakson lopussa 312 293 6,5 312 293 6,5
            joista omia myymälöitä 280 231 21,2 280 231 21,2

*) Saadut korot ja muut rahoitustuotot on uudelleenluokiteltu liiketoiminnan nettorahavirrasta rahoituksen rahavirtaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Olen iloinen koko Musti-tiimin puolesta voidessani kertoa, että viimeisin vuosineljännes oli vahvin konsernin historiassa.

Saavutimme suurimman EBITA-kasvumme koskaan; kiihdytimme kahden vuoden vertailukelpoisen myynnin kasvua 31 prosentista 42 prosenttiin; kasvatimme markkinaosuuttamme kaikilla markkinoilla; voitimme ennätysmäärän uusia asiakkaita, mukaan lukien yli 50 prosenttia perheenjäseniksi otettujen uusien pentujen vanhemmista, kasvattaen samalla myyntikatettamme. Tämä osoittaa, että kasvuinvestointimme tuottavat tulosta myynnin puolella ja tukevat lyhyen ja pitkän aikavälin kasvutavoitteitamme. Emme kuitenkaan aio jäädä tähän. Etsimme jatkossakin keinoja parantaa asiakaskokemustamme ja arvolupaustamme, keskeisenä mahdollisuutena back end -toimintamme, erityisesti hankintaketjumme, parantaminen. Vuoden aikana käynnistimme keskusvaraston konsolidaatiohankkeemme seuraavan vaiheen, joka ei ole edennyt suunnitellulla nopeudella. Tämä painoi vuoden tulosta, ja vaikutus EBITA:an oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Nyt toteuttamamme toimet ja parantunut tehokkuus näkyvät tilikaudella 2022.

Odotamme innolla mitä tilikausi 2022 meille tarjoaa ja näemme upeita mahdollisuuksia jatkaa kasvuamme sekä parantaa tehokkuuttamme toteuttamiemme määrätietoisten toimien avulla. 

Syyskuussa päättyneellä neljänneksellä nähtiin vahvaa vuosineljänneskohtaista kasvukehitystä:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 18,9 prosenttia 91,5 miljoonaan euroon neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa kasvatti pääasiassa vertailukelpoisen myynnin kasvu kaikissa maissa sekä uusien asiakkaiden ja omien myymälöiden kasvava määrä. Vertailukelpoinen kasvu oli 10,9 prosenttia.
 • Myymälämyynti kasvoi 21,7 prosenttia 68,6 miljoonaan euroon, ja sitä kasvattivat myymälöiden määrän kasvu sekä vahva vertailukelpoisen myynnin kasvu kaikissa maissa. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 8,2 (7,9) prosenttia. Vertailukaudella myymälämyynnin kasvuun vaikuttivat negatiivisesti koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset.
 • Verkkokaupan myynti kasvoi 20,4 prosenttia 20,4 miljoonaan euroon. Verkkokaupan osuus neljännen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 22,3 (22,1) prosenttia.

Kaikki keskeiset kasvuamme tukevat indikaattorit osoittavat oikeaan suuntaan. Tilikauden 2021 aikana

 • kanta-asiakkaidemme määrä kasvoi 13 prosenttia. Tätä tuki koiranpentujen rekisteröinnin jatkuva kasvu Pohjoismaissa sekä se, että voitimme asiakkaiksemme markkinaosuuttamme suuremman osan uusista pennuista sitouttamalla uusia pentuvanhempia aktiivisesti mukaan Musti-ekosysteemiin ja panostamalla yhteistyöhön kasvattajien kanssa.
 • kasvatimme kanta-asiakkaiden keskikulutusta viidellä prosentilla 188,3 euroon.
 • ylitimme itsemme myymäläverkoston laajentamisessa lisäämällä omien myymälöiden määrää 49:llä.
 • asiakastyytyväisyyttä mittaava Net Promoting Score (NPS) säilyi erinomaisella tasolla.
 • kasvatimme omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuutta, mikä johti erittäin vahvaan myyntikatteen kehitykseen.

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi myynnin vahvan kasvun tukemana 11,2 prosenttia 11,2 miljoonaan euroon ja oli Musti Groupin historian paras vuosineljänneskohtainen EBITA.

Olen erittäin tyytyväinen myyntikatteen kehitykseen neljännellä vuosineljänneksellä. Myyntikate nousi 45,7 (44,0) prosenttiin, vaikka sitä hieman painoivat lisääntyneet rahtikulut Aasiassa. Myyntikatteen kehitystä tukivat suotuisa tuotevalikoima ja tehokas tuoteryhmähallinta. Liikevoitto kasvoi 10,0 prosenttia 8,6 miljoonaan euroon.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia työntekijöitämme vahvasta sitoutumisesta asiakkaidemme palvelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Odotan tilikautta 2022 luottavaisena, sillä markkinoiden signaalit ovat myönteisiä ja organisaatiomme on täynnä positiivista energiaa. Kehitämme innolla ekosysteemiämme entistäkin paremman asiakaskokemuksen luomiseksi. Uskomme vahvasti, että kokonaisvaltainen ekosysteemi mahdollistaa ainutlaatuisen arvolupauksen, joka parantaa ja vahvistaa tiiviitä asiakassuhteita ja erottaa meidät kilpailijoista. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme kaikki tarvittava yhdestä osoitteesta – tarvitset vain Mustin.

David Rönnberg,

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään 16.11.2021 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko. Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa  https://mustigroup.videosync.fi/2021-q4-results.  Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358 9 817 10310

Ruotsi: +46 856642651

UK: +44 3333000804

US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 67350102#

Helsinki, 16.11.2021

Hallitus

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Yhtiöllä oli tilikauden 2021 lopussa 1 397 työntekijää, 1,3 miljoonaa kanta-asiakasta ja 312 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi