Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj tilinpäätöstiedote 1.10.2019– 30.9.2020

Musti Group Oyj               Tilinpäätöstiedote              12.11.2020 klo 8.30

Musti Group Oyj tilinpäätöstiedote 1.10.2019– 30.9.2020

Vahva momentum jatkuu

Heinä–syyskuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 76,9 (64,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 19,2 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 12,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 10,1 (7,0) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 44,6 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 13,1 (10,8) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 63,5 prosenttia 7,8 (4,8) miljoonaan euroon, ja oli 10,2 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 5,9 (2,3) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,18 (0,08) euroa.
 • Vuosineljänneksen aikana avattiin neljä uutta omaa myymälää ja ostettiin yksi franchise-myymälä.

Lokakuu 2019 – syyskuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 284,4 (246,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 15,3 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,5 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 29,8 (21,9) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 36,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,5 (8,9) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 56,5 prosenttia 19,6 (12,5) miljoonaan euroon, ja oli 6,9 (5,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 11,8 (3,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,37 (0,10) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 293: een (277).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 151 (1 018) tuhanteen.
 • Musti Group Oyj:n hallitus ehdottaa 21.1.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,38 euroa osakkeelta, yhteensä noin 12,7 miljoonaa euroa, ja että 30.9.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Pääomanpalautus vastaa noin 80 prosenttia tilikauden tuloksesta ennen 4,3 miljoonan euron kertaluontoisia oikaisuja.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 7-9/2020 7-9/2019 Muutos, % 10/2019–9/2020 10/2018–9/2019 Muutos, %
Liikevaihto 76,9 64,5 19,2 284,4 246,6 15,3
Liikevaihdon kasvu, % 19,2 % 15,9 % 15,3 % 14,1 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 12,2 % 12,7 % 11,5 % 11,2 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 7,9 % 11,3 % 7,3 % 7,8 %
Verkkokaupan osuus, % 22,1 % 20,2 % 22,5 % 20,7 %
Myyntikate, % 44,0 % 45,2 % 43,8 % 44,3 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 9,4 6,2 50,3 25,5 18,1 41,3
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 10,1 7,0 44,6 29,8 21,9 36,2
Oikaistu EBITA, % 13,1 % 10,8 % 10,5 % 8,9 %
Liikevoitto 7,8 4,8 63,5 19,6 12,5 56,5
Liikevoitto, % 10,2 % 7,4 % 6,9 % 5,1 %
Kauden tulos 5,9 2,3 160,9 11,8 3,0 289,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,18 0,08 0,37 0,10
Liiketoiminnan rahavirta 20,6 10,0 105,7 42,3 39,5 7,1
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1,9 1,2 53,7 8,9 6,4 40,0
Nettovelkaantumisaste, % 61,8 % 135,4 % 61,8 % 135,4 %
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 2,0 3,5 -43,7 2,0 3,5 -43,7
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 151 1 018 13,1 1 151 1 018 13,1
Myymälöiden määrä jakson lopussa 293 277 5,8 293 277 5,8
            joista omia myymälöitä 231 206 12,1 231 206 12,1

 

Toimitusjohtajan katsaus

Olen hyvin ylpeä voidessamme päättää ensimmäisen tilikautemme listattuna yhtiönä tänään julkaistuihin tuloksiin. Viimeisen muutaman vuosineljänneksen aikana olemme nähneet, kuinka yksilöt, yhtiöt ja yhteisöt kaikkialla maailmassa ovat sopeutuneet uuteen elämäntapaan koronapandemian seurauksena. Pandemian aikana meille on ollut tärkeintä huolehtia henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja säilyttää kykymme tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme poikkeustilanteessa.

Olemme pystyneet tarjoamaan korkeatasoista palvelua asiakkaillemme poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kasvamaan kannattavasti haastavassa toimintaympäristössä. Koko Musti-tiimin sitoutuminen ja ahkera työ on ollut upeaa läpi koko tilikauden. Olen myös hyvin kiitollinen asiakkaidemme meitä kohtaan osoittamasta luottamuksesta ja henkilöstömme kyvystä kehittää uusia mahdollisuuksia tässä toimintaympäristössä. Neljäs vuosineljännes heinä-syyskuussa osoitti jälleen kerran Musti Groupin liiketoimintamallin vahvuudet ja kestävyyden.

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia 76,9 miljoonaan euroon (64,5 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen konsernimyynnin kasvu kaikissa maissa, jota vauhditti pääasiassa uusien asiakkaiden kasvava määrä sekä omien myymälöiden lisääntynyt lukumäärä.

 • Myymälämyynti kasvoi 17,3 prosenttia 56,3 miljoonaan euroon. Myyntiä kasvatti myymälöiden määrän kasvu ja vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 7,9 %.

 • Verkkokaupan myynti kasvoi 30,0 prosenttia 17,0 miljoonaan euroon. Verkkokaupan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 22,1 prosenttia vuosineljänneksellä. Koronapandemian aiheuttama myyntikanavan muutosvaikutus myymälöistä verkkokauppaan oli pienempi kuin kolmannella neljänneksellä, ja olemme alkaneet havaita siirtymää verkosta myymälöihin ja kanavajakauman palautumista normaalitasolle.

 • Liiketoiminnan rahavirta vuosineljänneksellä oli vahva, yhteensä 20,6 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa).

 • Musti Groupin peruskasvu on jatkunut vahvana neljännen vuosineljänneksen jälkeen.

Vahvana jatkuvan ja koronapandemian vauhdittaman lemmikkivanhemmuustrendin seurauksena lemmikkien lukumäärän ja koiranpentujen rekisteröinnin on havaittu kasvavan läpi vuoden markkinoilla, joilla Musti Group toimii.  Musti Groupin uusien pentuasiakkaiden lukumäärä on kasvanut 22 prosenttia neljännen neljänneksen aikana verrattuna kolmanteen neljännekseen ja osuus pentuasiakkaista onkin suuremi kuin markkinaosuutemme koko markkinasta. Musti Groupilla on laaja valikoima erilaisia hankkeita, kampanjoita ja toimintoja, jotka on suunniteltu koiran- ja kissanpennun tärkeän ensimmäisen vuoden tueksi. Koiranpentuasiakkaiden lukumäärän jatkuva lisääntyminen tilikauden 2020 aikana tukee kasvua pitkällä aikavälillä, ja koska näemme kasvumahdollisuuksia maantieteellisesti kaikissa toimintamaissamme, arvioimme, että kasvatamme omien liikkeidemme lukumäärää 25–35 liikkeellä raportointikauden 2021 aikana, sillä odotamme suotuisan markkinasuuntauksen jatkuvan myös vuonna 2021. Lisäämällä omien liikkeidemme lukumäärää pystymme tavoittamaan entistä enemmän asiakkaita monikanavaisen liiketoimintamallimme avulla.

Musti keskittyy kannattavaan kasvuun, jota tukee skaalautuva alusta ja tehokas kustannusten hallinta. Tämä työ jatkui vahvana neljännen neljänneksen kannattavuuskehityksessä Musti Groupin oikaistun EBITA:n kasvaessa 44,6 prosenttia 10,1 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukaudesta. Myyntikate laski 44,0 prosenttiin (45,2) pääasiassa verkkokaupan kasvaneesta osuudesta johtuvien korkeampien jakelukustannusten, omien ja eksklusiivisten brändien heikomman myynnin sekä meneillään olevaan varastojen keskittämishankkeeseen liittyvien kertaluontoisten kulujen johdosta. Liikevoitto kasvoi 63,5 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon.

Ruotsi ja Norja lähestyvät Suomen kannattavuustasoa odotettua nopeammin. Oikaistu EBITA-marginaali kasvoi Ruotsissa 14,8 prosenttiin ja Norjassa 15,4 prosenttiin neljännellä neljänneksellä. Suomessa oikaistu EBITA-marginaali pysyi lähellä edellisvuoden tasoa 26,0 prosentissa. Alustan vaihdon Vetzoossa ja varastojen keskittämisen Ruotsissa, jotka molemmat on määrä saattaa päätökseen tilikauden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana, odotetaan kasvattavan tehokkuutta Ruotsissa ja Norjassa pitkällä aikavälillä.

Olemme olleet ketteriä ja päivittäneet konseptiamme vastataksemme korkeampiin markkinakasvuodotuksiin. Toivotamme kaikki uudet lemmikkiasiakkaat lämpimästi tervetulleiksi Mustin laumaan, ja aiomme kiinnittää vahvasti huomiota palvelujemme ja tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen, jotta voimme palvella pohjoismaisia asiakkaitamme entistäkin paremmin. Lähdemme aloittamaan tilikautta 2021 erinomaisesta asemasta.

David Rönnberg,

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Musti Group ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Musti Groupin hallitus on kuitenkin asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on 10–12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 12.11.2020 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Robert Berglund.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2020-q4-results.  Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358981710310

UK: +44 3333000804

Ruotsi: +46 856642651

US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 31683059#

 

Helsingissä, 12.11.2020

Hallitus

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Robert Berglund, talousjohtaja, puh. +358 50 534 8657

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Yhtiöllä oli tilikauden 2020 lopussa 1 162 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 293 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi