Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2022–31.3.2023

Musti Group Oyj                          Puolivuotiskatsaus                4.5.2023 klo 8.30

Musti Group Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2022–31.3.2023

Vakaa tilikauden ensimmäinen vuosipuolisko

Tammikuu – maaliskuu 2023     

 • Konsernin liikevaihto oli 101,7 (92,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,0 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 15,4 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 10,8 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 16,6 (14,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 19,3 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 16,4 (15,1) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 8,9 (7,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 27,1 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,7 (7,6) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 (5,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 83,9 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 30,6 prosenttia 7,1 (5,4) miljoonaan euroon ja oli 7,0 (5,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 4,8 (3,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,14 (0,11) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 342:een (324).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 511 (1 372) tuhanteen.

Lokakuu 2022 – maaliskuu 2023                             

 • Konsernin liikevaihto oli 212,1 (193,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,4 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 14,2 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 8,8 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 35,8 (33,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,9 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 16,9 (17,4) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 20,6 (20,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 1,3 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,7 (10,5) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 28,4 (18,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 53,5 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 10,1 prosenttia 17,2 (15,6) miljoonaan euroon ja oli 8,1 (8,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 11,8 (10,6) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,35 (0,32) euroa.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 1-3/2023 1-3/2022 Muutos % 10/2022-3/2023 10/2021-3/2022 Muutos % 10/2021-9/2022
Liikevaihto 101,7 92,4 10,0 % 212,1 193,8 9,4 % 391,1
Liikevaihdon kasvu, % 10,0 % 12,1 % 9,4 % 16,2 % 14,7 %
Vertailukelpoisen konsernimyynnin kasvu, % 10,8 % 4,5 % 8,8 % 6,9 % 6,7 %
Vertailukelpoisen myymälämyynnin kasvu, % 9,0 % 1,3 % 6,2 % 4,1 % 4,2 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 23,8 % 23,6 % 22,9 % 22,5 % 22,2 %
Myyntikate, % 45,1 % 46,5 % 45,5 % 47,0 % 46,4 %
Käyttökate, EBITDA 16,2 14,0 15,8 % 35,3 32,3 9,2 % 65,4
Käyttökate, EBITDA, % 15,9 % 15,1 % 16,6 % 16,7 % 16,7 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 16,6 14,0 19,3 % 35,8 33,8 5,9 % 66,9
Oikaistu EBITDA, % 16,4 % 15,1 % 16,9 % 17,4 % 17,1 %
EBITA 8,4 7,0 20,1 % 20,1 18,8 6,6 % 37,3
EBITA, % 8,3 % 7,6 % 9,5 % 9,7 % 9,5 %
Oikaistu EBITA 8,9 7,0 27,1 % 20,6 20,3 1,3% 38,8
Oikaistu EBITA, % 8,7 % 7,6 % 9,7 % 10,5 % 9,9 %
Liikevoitto 7,1 5,4 30,6 % 17,2 15,6 10,1% 30,9
Liikevoitto, % 7,0 % 5,9 % 8,1 % 8,1 % 7,9 %
Kauden tulos 4,8 3,8 26,2 % 11,8 10,6 11,3 % 22,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,14 0,11 25,6 % 0,35 0,32 11,7 % 0,67
Liiketoiminnan rahavirta 9,7 5,3 83,9 % 28,4 18,5 53,5 % 46,1
Investoinnin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,1 3,6 -13,1 % 6,1 8,2   -25,7% 14,2
Nettovelka / 12 kk oikaistu käyttökate 2,1 2,2 -2,5 % 2,1 2,2 -2,5 % 2,1
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 511 1 372 10,1 % 1 511 1 372 10,1 % 1 454
Myymälöiden määrä kauden lopussa 342 324 5,6 % 342 324 5,6 % 335
joista omia myymälöitä 327 303 7,9 % 327 303 7,9 % 319

”Olemme tyytyväisiä toisen vuosineljänneksen tulokseen, jonka siivittämänä ensimmäisen vuosipuoliskon tulos kasvoi yli viime vuoden ennätystason. Oikaistu EBITA kasvoi 27,1 % toisella neljänneksellä, mikä on erittäin vahva saavutus vallitsevassa makrotaloudellisessa tilanteessa.” – David Rönnberg, Musti Groupin toimitusjohtaja

Musti Group raportoi tänään kaikkien aikojen vahvimmasta toisesta vuosineljänneksestään, joka siivitti puolivuotiskauden liikevaihdon 14,2 prosentin kasvuun paikallisissa valuutoissa laskettuna. Palvelut, myymälämyynti ja verkkokauppa kasvoivat kaikki kaksinumeroisin luvuin. Olen erittäin ylpeä siitä, mitä olemme tiiminä saavuttaneet, erityisesti vallitsevassa inflaatiotilanteessa. Kauppa on vilkastunut ja asiakkaiden kulutus kasvanut kaikilla markkinoillamme paikallisissa valuutoissa laskettuna. 

Ruoka ja kulutustuotteet, jotka muodostavat yli 70 % myynnistämme, toimivat edelleen myynnin vahvana tukijalkana koko vuosineljänneksen ajan. Lemmikkivanhemmat eivät tingi lemmikkiensä tarpeista vaihtamalla edullisempiin tuotteisiin, ja voitamme asiakkaaksemme edelleen suuren määrän uusia pentuasiakkaita hakemaan neuvoja ja tukea uudelle perheelleen, kasvattaen samalla Mustin kanta-asiakasohjelman jäsenmäärää. 

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi upeasti 27,1 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja nosti tilikauden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen viime vuoden ennätystasoakin korkeammalle.  Viimeaikaisilla muutoksilla Ruotsin ja Norjan kruunujen kursseissa oli 0,6 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun EBITAan. On innostavaa nähdä, kuinka periksiantamaton työmme toimintamallimme tuottavuuden ja skaalautuvuuden parantamiseksi kantaa hedelmää. Konsernitoimintojen kustannukset suhteessa konsernin liikevaihtoon paranevat vuosineljännes toisensa jälkeen. Eskilstunan keskusvarasto on saavuttamassa sille asetetut tehokkuustavoitteet, mikä parantaa merkittävästi koko hankintaketjumme tehokkuutta. 

Paikallisesti tuotettujen ja vastuullisten tuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Kerroimme huhtikuussa hankkineemme täyteen omistukseemme Liedossa sijaitsevan, premium-eläinruokia valmistavan yhteisyrityksemme Premium Pet Food Suomi Oy:n. Kaupan ansiosta pystymme vahvistamaan sitoutumistamme vastuullisesti tuotettujen tuotteiden tarjoamiseen. Tehtaan sijainti on optimaalinen raaka-aineiden tarjonnan suhteen ja raaka-aineet tulevat pääosin paikallisilta tuottajilta. Olemme innoissamme kaupan meille tarjoamista mahdollisuuksista: pystymme vastaamaan paikallisesti ja vastuullisesti tuotettujen tuotteiden kasvavaan kysyntään ja parantamaan kannattavuuttamme siirtämällä omien merkkiemme tuotantoa omaan tehtaaseemme. Tämä tukee strategiaamme erinomaisesti.

Olen erittäin tyytyväinen toimintamme kehitykseen. Kykymme yhdistää kasvava valikoima tuotteita, palveluja ja neuvontaa käytännölliseksi tarjoamaksi lemmikkivanhemmille on keskeinen tekijä jatkuvassa, toimintamarkkinoidemme kasvuvauhdin ylittävässä kasvussamme. Emme olisi pystyneet tukemaan asiakkaitamme ja saavuttamaan näin vahvoja tuloksia ilman mahtavan tiimimme omistautumista ja osaamista.

Keskeisin tehtävämme on ja tulee aina olemaan lemmikkivanhempien ja heidän lemmikkiensä tarpeiden palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedostamme, että ilman heidän luottamustaan ja uskollisuuttaan emme olisi tässä tänään. Haluankin lämpimästi kiittää lähes 2 500 tiimiläistämme omastani sekä osakkeenomistajiemme, hallituksemme ja johtoryhmämme puolesta väsymättömästä omistautumisesta lemmikkivanhemmille ja heidän lemmikeillensä. 

Musti Groupilla on kestävä liiketoimintamalli, ja pohjoismaiset yhteiskunnat seisovat kestävällä pohjalla haastavassa taloustilanteessa. Toisen vuosineljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon tulokset ovat osoitus tästä, ja olemme yhä hyvässä vauhdissa matkalla kohti asettamiemme taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

David Rönnberg

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle järjestetään 4.5.2023 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2023-q2-results. Webcastista tehty tallenne on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.   

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009766. Rekisteröinnin tapahduttua osallistujat saavat puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen osallistuakseen konferenssiin. Mikäli osallistuja haluaa esittää kysymyksiä, hänen tulee syöttää *5 liittyäkseen jonoon.

Helsinki, 4.5.2023

Hallitus

Puolivuotiskatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 391 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Yhtiöllä oli tilikauden 2022 lopussa 1 587 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 335 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi