Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2021 – 31.3.2022

Musti Group Oyj               Puolivuotiskatsaus              10.5.2022 klo 8.30

Musti Group Oyj   Puolivuotiskatsaus 1.10.2021 – 31.3.2022

Vakaa ensimmäinen vuosipuolisko – eteneminen pitkän aikavälin tavoitteiden mukaista

Tammi-maaliskuu 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 92,4 (82,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,1 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 4,5 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 14,0 (13,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,5 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 15,1 (15,9) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 7,0 (7,7) miljoonaa euroa, ja se laski 9,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 7,6 (9,3) prosenttia.
 • Liikevoitto laski 11,0 prosenttia 5,4 (6,1) miljoonaan euroon, ja oli 5,9 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 3,8 (3,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,11 (0,11) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 324: ään (301).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 372 (1 222) tuhanteen.

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022

 • Liikevaihto oli 193,8 (166,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 16,2 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 6,9 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 33,8 (28,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 17,4 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 17,4 (17,3) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 20,3 (18,3) miljoonaa euroa, ja se nousi 10,8 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,5 (11,0) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 7,7 prosenttia 15,6 (14,5) miljoonaan euroon, ja oli 8,1 (8,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 10,6 (11,6) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,32 (0,35) euroa.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 1-3/2022 1-3/2021 Muutos % 10/2021-3/2022 10/2020-3/2021 Muutos % FY2021
Liikevaihto 92,4 82,4 12,1% 193,8 166,7 16,2% 340,9
Liikevaihdon kasvu, % 12,1% 20,5% 16,2% 20,2% 19,9%
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 4,5% 11,6% 6,9% 12,3% 11,8%
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 1,3% 8,6% 4,1% 8,3% 8,8%
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 23,6% 24,4% 22,5% 23,0% 23,1%
Myyntikate, % 46,5% 45,3% 47,0% 45,7% 45,7%
Käyttökate, EBITDA 14,0 13,1 6,5% 32,3 28,2 14,7% 56,9
Käyttökate, EBITDA % 15,1% 15,9% 16,7% 16,9% 16,7%
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 14,0 13,1 6,5% 33,8 28,8 17,4% 58,8
Oikaistu EBITDA % 15,1% 15,9% 17,4% 17,3% 17,3%
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 7,0 7,7 -9,2% 18,8 17,7 6,4% 34,9
EBITA, % 7,6% 9,3% 10,5% 11,0% 10,8%
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 7,0 7,7 -9,2% 20,3 18,3 10,8% 36,8
Oikaistu EBITA, % 7,6% 9,3% 10,5% 11,0% 10,8%
Liikevoitto 5,4 6,1 -11,0% 15,6 14,5 7,7% 28,4
Liikevoitto, % 5,9% 7,4% 8,1% 8,7% 8,3%
Kauden tulos 3,8 3,8 -0,4% 10,6 11,6 -8,1% 20,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,11 0,11 0,32 0,35 0,62
Liiketoiminnan rahavirta 5,3 14,0 -62,2% 18,5 29,9 -38,1% 54,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,6 3,1 16,7% 8,2 6,2 32,6% 12,9
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 2,2 1,9 12,1% 2,2 1,9 12,1% 1,9
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 372 1 222 12,3% 1 372 1 222 12,3% 1 297
Myymälöiden määrä jakson lopussa 324 301 7,6% 324 301 7,6% 312
joista omia myymälöitä 303 247 22,7% 303 247 22,7% 280

Toimitusjohtajan katsaus

Musti Group on tehnyt hyvää tulosta tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Olen ylpeä tiimistämme ja sen proaktiivisesta ketteryydestä ja sinnikkyydestä jatkuvasti muuttuvien ulkoisten olosuhteiden edessä. Toiminnallamme varmistamme, että pysymme hyvässä vauhdissa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erittäin vahva ensimmäinen neljännes vaihtui epävakaaseen toiseen neljännekseen, kun me muiden toimijoiden tavoin jouduimme kohtaamaan koronaviruksen nopeasti leviävän omikronvariantin, häiriöt globaalissa toimitusketjussa, nopeasti kiihtyvän inflaation sekä viimeisimpänä kauhean sodan Ukrainassa. 

Näistä tapahtumista huolimatta Mustin toinen vuosineljännes oli historian vahvin. Tämä tuki puolivuotiskauden liikevaihtoa, joka kasvoi 16,2 prosenttia 193,8 miljoonaan euroon, sekä oikaistun käyttökatteen 17,4 prosentin kasvua 33,8 miljoonaan euroon.  Myymälämyynti kasvoi 21,3 prosenttia tilikauden ensimmäisellä puoliskolla, ja Q3:n ensimmäisen kuukauden aikana kasvua oli 27 prosenttia.

Talous on kärsinyt viime aikoina kuluttajien heikkenevästä luottamuksesta ja niukemmasta rahankäytöstä. Mustiin tämä vaikutti helmikuussa ja maaliskuun alkupuolella, mutta maaliskuun jälkipuoliskolla nähtiin paluu normaalitasolle. Huhtikuussa myynti oli vahvassa 18 prosentin kasvussa verrattuna vastaavaan kuukauteen vuonna 2021 ja 40 prosentin kasvussa verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2020.

Liiketoimintamme on melko hyvin suojassa kasvavalta inflaatiolta. Tämä johtuu luontaisesta suojauksesta, jonka saamme kiinteiden kulujen suhteellisen suuresta osuudesta, skaalaeduista, verrattain matalasta riippuvuudesta niukoista raaka-aineista myymissämme tuotteissa ja tärkeimpänä tekijänä omien ja eksklusiivisten tuotteiden suuresta osuudesta myynnistä. Omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuus kasvoi tilikauden ensimmäisen puoliskon aikana ja nosti myyntikatteemme vertailukauden 45,7 prosentista 47,0 prosenttiin.

Musti on viime kuukausien aikana kiihdyttänyt uusien myymälöiden avaustahtia ja franchise-myymälöiden ostoja. Maaliskuun 2021 jälkeen olemme avanneet 56 omaa myymälää. Tämä on painanut tulosta lyhyellä aikavälillä johtuen “j-käyrä-vaikutuksesta” myymälämyynnin käynnistyessä, mutta samalla se mahdollistaa kasvun vahvistamalla edelleen palvelut ja omnikanavaisen myyntiverkostomme sisältävän konseptimme hyötyjä ja antaa meille kapasiteettia pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen, kun myymälät vakiinnuttavat toimintansa. Uudet myymälät ovat suoriutuneet odotusten mukaisesti.

Toisen neljänneksen aikana uudistimme johtoryhmämme kokoonpanoa saadaksemme entistäkin parempia synergiahyötyjä liiketoiminnan johtamisessa. Olen luottavainen siihen, että johtoryhmän tehtävien uudelleenorganisointi ja vahvistaminen yhdistettynä vahvaan konseptiin luo Musti Groupille entistä paremmat mahdollisuudet saavuttaa skaalaetuja ja parantaa tehokkuutta sekä terävöittää entisestään asiakaskeskeistä lähestymistapaamme kaikilla markkinoillamme.

Vahva kasvu jatkui tilivuoden ensimmäisellä puoliskolla:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 16,2 prosenttia 193,8 miljoonaan euroon. Kasvu johtui pääasiassa kasvaneesta asiakasmäärästä sekä omien myymälöiden lisääntyneestä lukumäärästä. Vertailukelpoinen kasvu oli 6,9 prosenttia.
 • Myymälämyynti kasvoi 21,3 prosenttia 147,6 miljoonaan euroon. Kasvun ajureina olivat myymälöiden lisääntynyt lukumäärä sekä vertailukelpoisen myymälämyynnin jatkuva, 4,1 prosenttiin yltänyt kasvu vastaavaan edellisen tilikauden ajanjaksoon verrattuna.
 • Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia 43,7 miljoonaan euroon. Verkkokaupan liikevaihto muodosti 22,5 prosenttia (23,0 prosenttia) kokonaisliikevaihdosta.

Hyvä kehitys jatkui kaikilla olennaisimmilla kannattavaa kasvuamme tukevilla mittareilla:

 • Kanta-asiakkaidemme lukumäärää kasvoi 12,3 prosenttia. Saimme kanta-asiakkaiksemme edelleen markkinaosuuttamme suuremman määrän markkinoille tulevista uusista koiranpennuista.
 • Rullaava 12 kuukauden keskikulutus kanta-asiakasta kohden 31.3.2022 mennessä oli vuoden takaisella tasolla 186,6 euroa.
 • Myymäläverkostomme laajentaminen on hyvässä vauhdissa, ja omien myymälöidemme nettolukumäärä kasvoi tilikauden ensimmäisen puoliskon aikana 23 myymälällä.
 • Kasvatimme tilikauden ensimmäisen puoliskon aikana omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuutta 53,0 prosenttiin (51,4 prosenttia), mikä johti erittäin vahvaan myyntikatteen kehitykseen.

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi 10,8 prosenttia 20,3 miljoonaan euroon tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Oikaistu EBITA oli paras ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu EBITA Musti Groupin historiassa vahvan ensimmäisen neljänneksen tukemana. Oikaistu EBITDA kasvoi 17,4 prosenttia 33,8 miljoonaan euroon. Kasvu oli vahvan kausimyynnin ja parantuneen myyntikatteen ansiota. Myyntikate kasvoi 47,0 prosenttiin (45,7 prosenttia) pääasiassa omien myymälöiden lisääntyneen määrän ja suotuisan tuotejakauman johdosta. Kasvaneet rahtikulut erityisesti Aasiasta painoivat myönteistä kehitystä hieman. Liikevoitto kasvoi 7,7 prosenttia 15,6 miljoonaan euroon.

Kaiken kaikkiaan momentum liiketoiminnassamme on vahva. Olemme osoittaneet liiketoimintamme resilienssin kerta toisensa jälkeen. Kategoriat, jotka eivät ole harkinnanvaraisia, kuten lemmikinruoka, kissanhiekka ja eläinlääkäripalvelut, muodostavat noin 75 prosenttia kaikista ostoista, ja niille on ominaista ostojen toistuvuus suhdanteista riippumatta. Kuluttajat osoittavat halukkuutta jatkaa rahan käyttämistä ei-harkinnanvaraisiin lemmikkituotteisiin ja -palveluihin silloinkin, kun kulutus vaihtoehtoisissa kategorioissa on heikentynyt. Johtavan markkina-asemamme, vahvan asiakaskeskeisyytemme ja voittoisan konseptimme ansiosta luotamme edelleen pitkän aikavälin strategiaamme lyhyen aikavälin häiriöistä huolimatta.

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään 10.5.2022 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa  https://mustigroup.videosync.fi/2022-q2-results.   Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.  

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358 9 81710310

Ruotsi: +46 856642651

UK: +44 3333000804

US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 55729733#

Helsinki, 10.5.2022

Hallitus

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Yhtiöllä oli tilikauden 2021 lopussa 1 397 työntekijää, 1,3 miljoonaa kanta-asiakasta ja 312 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi