Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2020 – 31.3.2021

Musti Group Oyj               Puolivuotiskatsaus                                 4.5.2021 klo 8.30

Musti Group Oyj puolivuotiskatsaus 1.10.2020 – 31.3.2021

Kiihtyvä kasvu

Tammikuu – maaliskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 82,4 (68,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20,5 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,6 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 7,7 (5,5) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 39,0 prosenttia. Luku sisältää 0,8 miljoonan euron lyhytaikaisen, varastojen konsolidointiin liittyvän negatiivisen vaikutuksen.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,3 (8,1) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 183,1 prosenttia 6,1 (2,1) miljoonaan euroon, ja oli 7,4 (3,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 3,8 (-2,7) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,11 (-0,09) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 301: een (287).

Lokakuu 2020 – maaliskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 166,7 (138,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20,2 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 12,3 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 18,3 (13,3) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 37,5 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 11,0 (9,6) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 92,5 prosenttia 14,5 (7,5) miljoonaan euroon, ja oli 8,7 (5,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 11,6 (1,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,35 (0,03) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 301: een (287).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 222 (1 076) tuhanteen.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, % 10/2020-3/2021 10/2019-3/2020 Muutos, % FY2020
Liikevaihto 82,4 68,4 20,5 166,7 138,7 20,2 284,4
Liikevaihdon kasvu, % 20,5 % 15,9 % 20,2 % 12,7 % 15,3 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 11,6 % 14,8 % 12,3 % 11,1 % 11,5 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 8,6 % 10,0 % 8,3 % 8,5 % 7,3 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 24,4 % 23,7 % 23,0 % 21,6 % 22,5 %
Myyntikate, % 45,3 % 43,3 % 45,7 % 44,4 % 43,8 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 7,7 3,6 112,7 17,7 10,5 69,3 25,5
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 7,7 5,5 39,0 18,3 13,3 37,5 29,8
Oikaistu EBITA, % 9,3 % 8,1 % 11,0 % 9,6 % 10,5 %
Liikevoitto 6,1 2,1 183,1 14,5 7,5 92,5 19,6
Liikevoitto, % 7,4 % 3,1 % 8,7 % 5,4 % 6,9 %
Kauden tulos 3,8 -2,7 n.m. 11,6 1,0 1 075,5 11,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,11 -0,09 0,35 0,03 0,37
Liiketoiminnan rahavirta 14,0 4,7 196,4 29,9 19,3 54,6 41,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,1 2,4 27,5 6,2 4,9 27,4 8,9
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 1,9 2,3 -17,0 1,9 2,3 -17,0 2,0
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 222 1 076 13,6 1 222 1 076 13,6 1 151
Myymälöiden määrä jakson lopussa 301 287 4,9 301 287 4,9 293
            joista omia myymälöitä 247 218 13,3 247 218 13,3 231

*) Saadut korot ja muut rahoitustuotot on uudelleenluokiteltu liiketoiminnan nettorahavirrasta rahoituksen rahavirtaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Pohjoismaisten yhteiskuntien avautuessa hiljalleen ja sopeutuessa pandemianjälkeiseen aikaan ei asemamme voisi olla parempi. Uusien lemmikkien määrä kasvoi räjähdysmäisesti vuonna 2020, ja kasvu jatkuu edelleen ihmisten kiinnostuttua lemmikkivanhemmuuden riemuista ja lemmikin tuomasta seurasta. Lemmikkitalouksien määrä ylipäätään on kasvanut selvästi. Tämä laajentaa myös markkinoiden Musti Groupille tarjoamaa mahdollisuutta vuosiksi eteenpäin, ja olemme innoissamme tämän kehityksen myötä syntyvistä uusista pitkäkestoisia asiakassuhteista. Asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen ja ennakointi auttaa meitä luomaan kestäviä kilpailuetuja, joilla vahvistamme asemaamme edelleen.

Erinomaisen kehityksemme myötä minulla on ilo esitellä tänään toisen vuosineljänneksemme tulos:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 20,5 prosenttia 82,4 (68,4) miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen konsernimyynnin kasvu kaikissa maissa sekä uusien asiakkaiden ja omien myymälöiden kasvava määrä. Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,6 (14,8) prosenttia.
 • Myymälämyynti kasvoi 21,5 prosenttia 59,3 (48,8) miljoonaan euroon, ja sitä kasvattivat myymälöiden määrän kasvu sekä vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 8,6 (10,0) prosenttia.
 • Verkkokaupan myynti kasvoi 24,1 prosenttia 20,1 (16,2) miljoonaan euroon. Verkkokaupan osuus vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 24,4 (23,7) prosenttia. Verkkokauppamyynnin kasvu oli vahvaa Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa kasvu oli hitaampaa johtuen alustanvaihdoksen aiheuttamasta lyhytaikaisesta negatiivisesta vaikutuksesta, varastojen konsolidoinnista sekä vahvasta koronaviruspandemian aiheuttamasta myyntikanavan muutoksesta edellisvuoden vertailukaudella.
 • Liiketoiminnan rahavirta vuosineljänneksellä oli vahva, yhteensä 14,0 (4,7) miljoonaa euroa.
 • Musti Groupin peruskasvu on jatkunut vahvana toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Koiranpentujen rekisteröinnit ovat jatkuneet korkealla tasolla, ja Ruotsissa rekisteröintien määrän kasvu oli 31 prosenttia maaliskuussa 2021. Edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna Musti Groupin uusien koiranpentuasiakkaiden määrä kasvoi 44 prosenttia toisella vuosineljänneksellä, ja saamme selkeästi enemmän kuin markkinaosuutemme uusista koiranpentuasiakkaista. On ollut jännittävää nähdä, että Musti Groupin uusien koiranpentuasiakkaiden ostokset ovat selvästi keskimääräistä isompia. Uudet koiranpentuasiakkaamme ovat myös entistä lojaalimpia. Uusien asiakkaiden myötä saamme siis ennustettavan ja toistuvan myyntivirran vuosiksi eteenpäin. Osuuden kasvattaminen asiakkaiden kokonaiskulutuksesta on keskeinen osa kasvustrategiaamme. Viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana hankkimamme asiakasryhmät olivat parhaita Musti Groupin historiassa lukumäärältään sekä uudelleenostokäyttäytymiseltään.

Kannattava kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä, ja Musti Groupin oikaistu EBITA kasvoi 39,0 prosenttia 7,7 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukaudesta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,3 (8,1) prosenttia. Oikaistun EBITA:n kasvua laskivat osittain 0,8 miljoonan euron lisäkulut, jotka johtuivat Eskilstunan keskusvaraston laskeneesta tehokkuudesta varastojen konsolidoinnin myötä. Nämä kulut olivat kertaluontoisia, ja tehokkuuden odotetaan palaavan normaalitasolle tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Ilman näitä kuluja oikaistu EBITA nousi 53,0 prosenttia 8,5 miljoonaan euroon. Myyntikate nousi 45,3 (43,3) prosenttiin johtuen aiempaa tehokkaammista markkinointikampanjoista, suotuisasta tuotevalikoimasta ja tehokkaasta toimitusketjun hallinnasta. Liikevoitto kasvoi 183,1 prosenttia 6,1 (2,1) miljoonaan euroon.

Ruotsissa oikaistu EBITA-marginaali nousi 12,5 prosenttiin. Suomessa oikaistu EBITA-marginaali vastasi edellisvuoden tasoa ja oli 22,8 prosenttia. Norjassa kasvun ja kannattavuuden trendi on ylittänyt odotuksemme. Viimeisimpinä avatut myymälämme ja niiden uudet asiakkaat ovat osoittautuneet vielä kannattavammiksi kuin aiemmat myymäläavaukset, sillä olemme saaneet parannettua brändimme tunnettuutta Norjassa ja hienosäätäneet toimintamme sijaintiin liittyvää strategiaa. Toisella vuosineljänneksellä oikaistu EBITA-marginaali nousi Norjassa 16,0 prosenttiin.

Yhtiön hallitus on tarkistanut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka julkaistiin aiemmin tänään. Olemme hyvässä vauhdissa ja sitoutuneita toteuttamaan suunnitelmamme ja saavuttamaan päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. Jatkamme keskittymistä prioriteetteihimme, joita ovat kannattavuuden parantaminen, uusien asiakkaiden voittaminen ja osuuden kasvattaminen asiakkaiden kokonaiskulutuksesta. Näitä kaikkia tukee laajentuva tuotteiden ja palveluiden valikoimamme jatkuvasti kehittyvässä Musti Group -ekosysteemissä. Näin vahvistamme markkinajohtajan asemaamme pandemian hellittäessä ja tulevina vuosina. Jatkuva innovaatio auttaa meitä kasvattamaan markkinaosuuttamme asiakkaiden suosikkina, ja siksi odotamme innolla tulevaa.

David Rönnberg,

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 4.5.2021 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Robert Berglund.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2021-q2-results.   Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981710310 

Ruotsi: +46 856642651 

UK: +44 3333000804 

US: +1 6319131422 

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 16121928#

 

Helsinki, 4.5.2021

Hallitus

Puolivuotiskatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Robert Berglund, talousjohtaja, puh. +358 50 534 8657

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Yhtiöllä oli tilikauden 2020 lopussa 1 162 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 293 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi