Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2023–31.12.2023

Musti Group Oyj                          Osavuosikatsaus               31.1.2024 klo 8.30

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2023–31.12.2023

Vakaa suoritus jatkuu

Lokakuu 2022 – joulukuu 2023                                                  

 • Konsernin liikevaihto oli 115,7 (110,4) miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,8 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 8,7 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 4,8 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 20,5 (19,1) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7,0 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 17,7 (17,3) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 12,4 (11,7) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,1 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,7 (10,6) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 15,7 (18,7) miljoonaa euroa ja se laski 16,1 prosenttia.
 • Liikevoitto laski 7,1 prosenttia 9,4 (10,1) miljoonaan euroon ja oli 8,1 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 5,8 (7,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,17 (0,21) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 348:aan (340).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 552 (1 485) tuhanteen.

Keskeiset tapahtumat

 • Yhtiö poisti marraskuussa 2023 myynnistä kolme SMAAK-tuote-erää saatuaan niistä reklamaatioita. Poisvedettyjen tuotteiden aiheuttamien oireiden syyksi ilmeni ulkomaisen raaka-ainetoimittajan perunahiutale-erän glykoalkaloidit. Tapauksen selvitystyöstä, tuotteiden takaisinvedosta ja asiakasreklamaatioista on aiheutunut Yhtiölle kuluja tähän mennessä 0,8 miljoonaa euroa, joista Yhtiö arvioi saavansa vakuutuskorvauksen vähintään osittain.
 • Flybird Holding Oy, Sonae Holdings, S.A.:n (Sonae – SGPS, S.A.:n täysin omistama ja määräysvallassa oleva tytäryhtiö), Jeffrey Davidin, Johan Dettelin ja David Rönnbergin muodostaman Konsortion omistuksessa oleva yhtiö, ja Musti Group Oyj tiedottivat 29.11.2023 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Mustin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Mustin tai minkään sen tytäryhtiöiden hallussa, hintaan 26,00 euroa osakkeelta.
 • Musti tiedotti 15.12.2023, että Tarjouksentekijän Mustin kaikista osakkeista tekemän ostotarjouksen tarjousaika alkaa 18.12.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 5.2.2024 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehdoissa esitetyn mukaisesti.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 10–12/2023 10–12/2022 Muutos % 10/2022–9/2023
Liikevaihto 115,7 110,4 4,8 % 425,7
Liikevaihdon kasvu, % 4,8 % 8,9 % 8,9 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 4,8 % 7,0 % 9,5 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 2,5 % 3,7 % 6,7 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 23,3 % 22,2 % 23,0 %
Myyntikate, % 45,9 % 45,9 % 45,7 %
Käyttökate, EBITDA 18,8 19,1 -1,6 % 74,6
Käyttökate, EBITDA, % 16,3 % 17,3 % 17,5 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 20,5 19,1 7,0 % 73,6
Oikaistu EBITDA, % 17,7 % 17,3 % 17,3 %
EBITA 10,8 11,7 -7,9 % 43,6
EBITA, % 9,3 % 10,6 % 10,2 %
Oikaistu EBITA 12,4 11,7 6,1 % 42,6
Oikaistu EBITA, % 10,7 % 10,6 % 10,0 %
Liikevoitto 9,4 10,1 -7,1 % 37,8
Liikevoitto, % 8,1 % 9,2 % 8,9 %
Kauden tulos 5,8 7,0 -17,1 % 26,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,17 0,21 -17,5 % 0,79
Liiketoiminnan rahavirta 15,7 18,7 -16,1 % 79,6
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 4,0 3,0 33,6 % 11,9
Nettovelka / 12kk oikaistu käyttökate 1,8 2,0 -10,0 % 1,9
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 552 1 485 4,5 % 1 543
Myymälöiden määrä kauden lopussa 348 340 2,4 % 342
joista omia myymälöitä 338 325 4,0 % 330

”Neljänneksellä, jota kuormittivat SMAAK-tuotteiden takaisinveto ja kuluttajien kireä taloudellinen tilanne, Mustin liiketoimintamalli osoitti jälleen kestävyytensä sekä tiimimme vahvan sitoutumisen, minkä ansiosta taloudellinen suorituskykymme jatkui vakaana.” – David Rönnberg, Musti Groupin toimitusjohtaja

Kulunut vuosineljännes oli kaukana tavallisesta Mustille. Marraskuussa erä huonolaatuisia perunahiutaleita johti neljän SMAAK-tuotteen takaisinvetoon ja lisäksi tiedotimme käynnissä olevasta julkisesta ostotarjouksesta, joka oli omiaan häiritsemään tiimimme fokusta ja toimintaa entisestään. Tiimimme kuitenkin osoitti jälleen sitoutumistaan lemmikkivanhemmille, sillä he eivät antaneet kummankaan näistä tekijöistä vaikuttaa asiakaspalvelutavoitteidemme saavuttamiseen.

Näistä tapauksista huolimatta jatkoimme kannattavaa kasvua korostaen liiketoimintamallimme ja brändimme vahvuutta. Tiimimme antoi minulle jälleen syyn olla ylpeä heidän saavutuksistaan.

Myynnin kasvu ja taloudellinen suorituskyky olivat vakaita olosuhteet huomioon ottaen, minkä osoituksena kassavirta oli jälleen vahva. Konsernin liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 115,7 miljoonaan euroon. Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 8,7 prosenttia. Oikaistu EBITA kasvoi 6,1 prosenttia 12,4 miljoonaan euroon, mihin valuuttakurssit vaikuttivat negatiivisesti 0,6 miljoonaa euroa. Kannattavuuden kasvu oli tuotannon integraation, vakaan myyntikatteen, kustannusten tarkan seurannan ja keskusvaraston tehokkuuden ansiota. Tämä osoittaa, että Yhtiö jatkaa toimintaansa tehokkaasti myös vaikeassa ja epävakaassa toimintaympäristössä.

Vuosineljänneksen aikana laajensimme onnistuneesti myymäläverkostoamme avaamalla kahdeksan omaa myymälää kasvattaen myymälöiden kokonaismäärän 348:aan. Aiomme jatkaa avaamalla 20–25 myymälää vuodessa, pääasiassa Norjassa ja Ruotsissa.

Verkkokauppaliiketoimintamme suoriutui erittäin hyvin. Vertailukelpoinen verkkokaupan myynti kasvoi 13,0 prosenttia 26,9 miljoonaan euroon ollen 23,3 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Nämä luvut osoittavat, että verkkokaupan asiakkaamme arvostavat laajaa tarjontaamme ja toimitusvaihtoehtojamme.

SMAAK-tapaus ei ollut herätys ainoastaan Musti Groupille, vaan pikemminkin koko lemmikinruokateollisuudelle. Olemme Musti Groupilla parantaneet laadunvalvontaprosessejamme ja standardejamme edelleen sekä tehneet toimenpiteitä ehkäistäksemme vastaavat tapaukset jatkossa. Olen luottavainen siitä, että tuotteemme täyttävät jatkossakin asiakkaidemme korkeat laatuvaatimukset ja saamme takaisin niiden asiakkaiden luottamuksen, joihin takaisinveto vaikutti.

Siirtyessämme kohti toista vuosineljännestä, keskitymme edelleen tarjoamaan suurta arvoa lemmikkivanhemmillemme. Kykymme yhdistää kasvava tuote-, palvelu- ja neuvontavalikoima lemmikkivanhemmille sopivaksi on ainutlaatuinen ja toimii menestyksen avaintekijänä tulevaisuudessa. Tämä auttaa meitä jatkamaan markkinaosuutemme kasvattamista ydinmarkkinoillamme ja etsimään lisäarvonluontimahdollisuuksia, jotka ovat käytännöllisiä ja sopivat liiketoimintaamme.

Haluan jälleen kerran kiittää tiimimme jäseniä sekä omastani että osakkeenomistajiemme, hallituksemme ja johtoryhmämme puolesta väsymättömästä omistautumisesta lemmikkivanhemmille ja heidän lemmikeillensä. 

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle järjestetään 31.1.2024 klo 14. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2024-q1-results. Webcastista tehty tallenne on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012559.

Rekisteröinnin tapahduttua osallistujat saavat puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen osallistuakseen konferenssiin. Mikäli osallistuja haluaa esittää kysymyksiä, hänen tulee syöttää *5 liittyäkseen jonoon.

Helsinki, 31.1.2024

Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 342 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi