Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2022–31.12.2022

Musti Group Oyj              Osavuosikatsaus              31.1.2023 klo 8.30

Musti Group Oyj   Osavuosikatsaus 1.10.2022–31.12.2022

Myynti ja kassavirta ylsivät uusiin ennätyksiin

Lokakuu 2022 – joulukuu 2022

 • Konsernin liikevaihto oli 110,4 (101,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,9 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 13,1 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 7,0 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 19,1 (19,8) miljoonaa euroa ja se laski 3,5 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 17,3 (19,6) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 11,7 (13,3) miljoonaa euroa ja se laski 12,2 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,6 (13,1) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 18,7 (13,2) miljoonaa euroa ja se kasvoi 41,4 prosenttia.
 • Liikevoitto laski 0,8 prosenttia 10,1 (10,2) miljoonaan euroon ja oli 9,2 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,21 (0,20) euroa,
 • Myymälöiden määrä kasvoi 340:een (320).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 485 (1 340) tuhanteen.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 10-12/2022 10-12/2021 Muutos % 9/2021-102022
Liikevaihto 110,4 101,3 8,9 % 391,1
Liikevaihdon kasvu, % 8,9 % 20,2 % 14,7 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 7,0 % 9,2 % 6,7 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 3,7 % 6,6 % 4,2 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 22,2 % 21,5 % 22,2 %
Myyntikate, % 45,9 % 47,5 % 46,4 %
Käyttökate, EBITDA 19,1 18,4 4,2 % 65,4
Käyttökate, EBITDA, % 17,3 % 18,2 % 16,7 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 19,1 19,8 -3,5 % 66,9
Oikaistu EBITDA % 17,3 % 19,6 % 17,1 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 11,7 11,8 -1,3 % 37,3
EBITA, % 10,6 % 11,7 % 9,5 %
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 11,7 13,3 -12,2 % 38,8
Oikaistu EBITA, % 10,6 % 13,1% 9,9%
Liikevoitto 10,1 10,2 -0,8 % 30,9
Liikevoitto, % 9,2 % 10,1 % 7,9 %
Kauden tulos 7,0 6,8 3,0 % 22,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,21 0,20 3,3 % 0,67
Liiketoiminnan rahavirta 18,7 13,2 41,4 % 46,1
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,0 4,7 -35,4 % 14,2
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 2,0 1,9 8,0 % 2,1
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 485 1 340 10,8 % 1 454
Myymälöiden määrä jakson lopussa 340 320 6,3 % 335
joista omia myymälöitä 325 294 10,5 % 319

”Voitamme markkinaosuutta haastavassa markkinassa” – toimitusjohtaja David Rönnbergin kommentit

Olen tyytyväinen voidessamme raportoida tänään terveestä liikevaihdon 13,1 prosentin kasvusta (valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu) 110,4 miljoonaan euroon vertailukelpoisen konsernimyyntimme kasvaessa seitsemän prosenttia. Kahden vuoden ajanjaksolla mitattuna kasvu jatkui tasaisena 31 prosentissa. Saavutimme myös ennätyksellisen vuosineljänneskohtaisen liiketoiminnan rahavirran, 18,7 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman optimoimiseen tähtäävät toimemme alkavat kantaa hedelmää.

Suoritus on erinomainen erityisesti, kun huomioidaan edellisvuoden erittäin vahva vertailukausi sekä haastava makrotaloudellinen toimintaympäristö, jossa kiihtyvä inflaatio ja Ruotsin ja Norjan valuuttakurssien muutokset loivat kasvavaa painetta niin kuluttajille kuin meillekin.

Hyvä tulos on seurausta kovasta työstä ja erinomaisesta Musti-hengestä koko yhtiössä, ja haluankin ilmaista vilpittömät kiitokseni työntekijöillemme heidän erinomaisesta panoksestaan ja innostuksestaan.

Kanta-asiakkaidemme lukumäärä kasvoi 11 prosentilla ensimmäisellä neljänneksellä. Kehitystä tuki se, että olemme pystyneet jatkuvasti kasvattamaan suhteellista osuuttamme uusista koiranpentuasiakkaista. Panostamalla yhteistyöhön laadukkaiden kasvattajien kanssa kaikissa maissa, olemme onnistuneet saamaan uusia pentuperheitä aktiivisesti mukaan Mustin ekosysteemiin. Näiden panostusten myötä koiranpenturuoka-asiakkaidemme lukumäärä kasvoi kolmella prosentilla loka-joulukuussa koiranpentujen rekisteröinnin vähentyessä Ruotsissa 4,4 prosentilla saman ajanjakson aikana.

Noin 70 prosenttia tuotteistamme on välttämättömiä, kuten ruoka ja kissanhiekka, ja niille on ominaista ostojen toistuvuus, joka jatkuu säännönmukaisena lemmikin koko elämän ajan. Ensimmäisellä neljänneksellä asiakkaat osoittivat edelleen olevansa valmiita käyttämään rahaa välttämättömiin lemmikkituotteisiin, ja ruoan ja muiden kulutustuotteiden myynnissä nähtiin kaksinumeroista kasvua. Harkinnanvaraisten kategorioiden kasvuun vaikuttivat sekä hidastunut kulutus kategorioiden tuotteissa että erittäin korkeat vertailuluvut edellisvuodelta.

Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate (adjusted EBITDA) oli 19,1 miljoonaa euroa, laskien 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuuden lasku verrattuna edellisvuoden ennätysneljännekseen johtui harkinnanvaraisten tuotteiden hidastuneesta myynnistä ja negatiivisesta valuuttakurssikehityksestä, joiden takia myyntikate jäi vertailukautta matalammaksi. Konsernitoimintojen kustannusten suhde liikevaihtoon jatkoi paranemistaan ja laski 7,5 (8,1) prosenttiin. Parannukseen vaikutti yhtiön pääkonttorissa ja keskusvarastossa saavutettu kustannusten skaalautuvuus.  

Pitkän aikavälin strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme pysyvät vakaina, ja olemme vakuuttuneita siitä, että liiketoimintamalliamme tukevat trendit, kuten lemmikkivanhemmuus, jatkuvat vahvoina keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan pystymme joustavan ja ketterän toimintamallimme ansiosta toteuttamaan jatkuvasti toimia, joiden avulla sopeudumme nopeasti lyhyen aikavälin muutoksiin kuluttajakäyttäytymisessä ja ulkoisessa ympäristössä.

Makrotaloudelliset tekijät eivät ole yhtiön hallittavissa, mutta liiketoimintamme osoittaa edelleen kestävyytensä. Seuraamme ulkoisia olosuhteita jatkuvasti ja ryhdymme tarvittaessa aikailematta vaadittaviin toimiin.

Odotamme tilikautta 2023 ja sen tarjoamia mahdollisuuksia varmoina suunnastamme ja täynnä energiaa.

David Rönnberg,

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 31.1.2023 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2023-q1-results.  Webcastista tehty tallenne on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.    

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009765. Rekisteröinnin tapahduttua osallistujat saavat puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen osallistuakseen konferenssiin. Mikäli osallistuja haluaa esittää kysymyksiä, hänen tulee syöttää *5 liittyäkseen jonoon.

Helsinki, 31.1.2023

Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 391 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Yhtiöllä oli tilikauden 2022 lopussa 1 587 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 335 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi