Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2022–30.6.2023

Musti Group Oyj                          Osavuosikatsaus                10.8.2023 klo 8.30

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2022–30.6.2023

Kaksinumeroista vertailukelpoisen myynnin ja EBITAn kasvua

Huhtikuu – kesäkuu 2023      

 • Konsernin liikevaihto oli 103,3 (95,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,2 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 15,6 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 10,2 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 17,3 (15,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,9 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 16,7 (16,3) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 9,5 (8,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,4 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,2 (8,7) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 22,1 (14,0) miljoonaa euroa ja se kasvoi 57,5 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 47,9 prosenttia 9,9 (6,7) miljoonaan euroon ja oli 9,6 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 7,3 (4,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,22 (0,13) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 341:een (329).

Lokakuu 2022 – kesäkuu 2023                                                   

 • Konsernin liikevaihto oli 315,4 (289,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,0 prosenttia.
 • Valuuttakurssien muutosten vaikutuksilla oikaistu konsernin liikevaihdon kasvu oli 14,7 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 9,3 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) oli 53,0 (49,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7,5 prosenttia.
 • Oikaistu EBITDA-marginaali oli 16,8 (17,1) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 30,1 (28,6) miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,1 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,5 (9,9) prosenttia.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 50,5 (32,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 55,2 prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 21,5 prosenttia 27,1 (22,3) miljoonaan euroon ja oli 8,6 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 19,1 (15,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,57 (0,45) euroa.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 4–6/2023 4–6/2022 Muutos % 10/2022–6/2023 10/2021–6/2022 Muutos % 10/2021–9/2022
Liikevaihto 103,3 95,5 8,2 % 315,4 289,3 9,0 % 391,1
Liikevaihdon kasvu, % 8,2 % 15,5 % 9,0 % 16,0 % 14,7 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 10,2 % 8,3 % 9,3 % 7,4 % 6,7 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 7,3 % 6,3 % 6,6 % 4,8 % 4,2 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 23,5 % 22,6 % 23,1 % 22,6 % 22,2 %
Myyntikate, % 45,7 % 46,4 % 45,6 % 46,8 % 46,4 %
Käyttökate, EBITDA 19,2 15,6 23,1 % 54,5 47,9 13,7 % 65,4
Käyttökate, EBITDA, % 18,5 % 16,3 % 17,3 % 16,5 % 16,7 %
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) 17,3 15,6 10,9 % 53,0 49,3 7,5 % 66,9
Oikaistu EBITDA, % 16,7 % 16,3 % 16,8 % 17,1 % 17,1 %
EBITA 11,4 8,3 37,4 % 31,5 27,1 16,0 % 37,3
EBITA, % 11,0 % 8,7 % 10,0 % 9,4 % 9,5 %
Oikaistu EBITA 9,5 8,3 14,4 % 30,1 28,6 5,1 % 38,8
Oikaistu EBITA, % 9,2 % 8,7 % 9,5 % 9,9 % 9,9 %
Liikevoitto 9,9 6,7 47,9 % 27,1 22,3 21,5 % 30,9
Liikevoitto, % 9,6 % 7,0 % 8,6 % 7,7 % 7,9 %
Kauden tulos 7,3 4,4 64,0 % 19,1 15,1 26,8 % 22,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,22 0,13 63,6 % 0,57 0,45 27,1 % 0,67
Liiketoiminnan rahavirta 22,1 14,0 57,5 % 50,5 32,5 55,2 % 46,1
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2,9 3,3 -11,9 % 9,0 11,6 -21,7 % 14,2
Nettovelka / 12kk oikaistu käyttökate 2,1 2,1 0,3 % 2,1 2,1 0,3 % 2,1
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 522 1 409 8,0 % 1 522 1 409 8,0 % 1 454
Myymälöiden määrä kauden lopussa 341 329 3,6 % 341 329 3,6 % 335
joista omia myymälöitä 328 312 5,1 % 328 312 5,1 % 319

Olemme tyytyväisiä raportoidessamme vakaasta kolmannesta kvartaalista. Kvartaalin vertailukelpoinen kasvu oli 10,2%, jonka myötä oikaistu EBITA-marginaali parani 9,5 prosenttiin ja kassavirta saavutti uuden 22,1 miljoonan euron kvartaaliennätyksen. Kasvun ja kannattavuuden vahvistuminen osoittaa kyvykkyytemme vastata lemmikkivanhempien muuttuviin tarpeisiin erityisesti vallitsevassa inflaatiotilanteessa. Olen erittäin ylpeä tiimimme saavutuksista kvartaalista toiseen.” – David Rönnberg, Musti Groupin toimitusjohtaja

Ruoka ja kulutustuotteet, jotka muodostavat yli 70 % myynnistämme, toimivat edelleen myynnin vahvana tukijalkana koko vuosineljänneksen ajan. Lemmikkivanhemmat eivät tingi lemmikkiensä tarpeista vaihtamalla edullisempiin tuotteisiin, ja voitamme asiakkaaksemme edelleen suuren määrän uusia pentuasiakkaita hakemaan neuvoja ja tukea uudelle perheenjäsenelleen, kasvattaen samalla Mustin kanta-asiakasohjelman jäsenmäärää. 

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi 14,4 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Ruotsin ja Norjan kruunujen valuuttakurssien epäsuotuisalla kehityksellä oli 0,8 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun EBITAan. On innostavaa nähdä, kuinka periksiantamaton työmme toimintamallimme tuottavuuden ja skaalautuvuuden parantamiseksi kantaa hedelmää. Konsernitoimintojen kustannukset suhteessa konsernin liikevaihtoon paranevat vuosineljännes toisensa jälkeen. Eskilstunan keskusvarasto on saavuttamassa sille asetetut tehokkuustavoitteet, mikä parantaa merkittävästi koko hankintaketjumme tehokkuutta. 

Kerroimme huhtikuussa hankkineemme täyteen omistukseemme Liedossa sijaitsevan Premium Pet Food Suomi Oy:n. Yrityksen integraatio on edistynyt erittäin hyvin. Oman tehtaan myötä pystymme vahvistamaan sitoutumistamme vastuullisesti tuotettujen tuotteiden tarjoamiseen. Tehtaan sijainti on optimaalinen raaka-aineiden tarjonnan suhteen ja raaka-aineet tulevat pääosin paikallisilta tuottajilta. Olemme innoissamme kaupan meille tarjoamista mahdollisuuksista: pystymme vastaamaan paikallisesti ja vastuullisesti tuotettujen tuotteiden kasvavaan kysyntään ja parantamaan kannattavuuttamme siirtämällä omien merkkiemme tuotantoa omaan tehtaaseemme. Tämä tukee strategiaamme erinomaisesti.

Olen erittäin tyytyväinen toimintamme kehitykseen. Kykymme yhdistää kasvava valikoima tuotteita, palveluja ja neuvontaa käytännölliseksi tarjoamaksi lemmikkivanhemmille on keskeinen tekijä jatkuvassa, toimintamarkkinoidemme kasvuvauhdin ylittävässä kasvussamme. Tuloksellinen operatiivinen suoriutumisemme näkyy tehokkaampana nettokäyttöpääoman hallintana, varastojen vähenemisenä ja erittäin vahvana liiketoiminnan kassavirtana. Emme olisi pystyneet tukemaan asiakkaitamme ja saavuttamaan näin vahvoja tuloksia ilman mahtavan tiimimme omistautumista ja osaamista.

Keskeisin tehtävämme on ja tulee aina olemaan lemmikkivanhempien ja heidän lemmikkiensä tarpeiden palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedostamme, että ilman heidän luottamustaan ja uskollisuuttaan emme olisi tässä tänään. Haluankin lämpimästi kiittää lähes 2 500 tiimiläistämme omastani sekä osakkeenomistajiemme, hallituksemme ja johtoryhmämme puolesta väsymättömästä omistautumisesta lemmikkivanhemmille ja heidän lemmikeillensä. 

David Rönnberg,

Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle järjestetään 10.8.2023 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Toni Rannikko.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2023-q3-results. Webcastista tehty tallenne on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.   

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään oheisen linkin kautta http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009767. Rekisteröinnin tapahduttua osallistujat saavat puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen osallistuakseen konferenssiin. Mikäli osallistuja haluaa esittää kysymyksiä, hänen tulee syöttää *5 liittyäkseen jonoon.

Helsinki, 10.8.2023

Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Toni Rannikko, talousjohtaja, puh. +358 40 078 8812

Martin Svedholm, johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 479 9040

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 391 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Yhtiöllä oli tilikauden 2022 lopussa 1 587 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 335 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi