Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2020 – 31.12.2020

Musti Group Oyj                               Osavuosikatsaus                                       9.2.2021 klo 8.30

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2020 – 31.12.2020

Vahvin vuosineljännes toistaiseksi

Lokakuu 2020 – joulukuu 2020

 • Konsernin liikevaihto oli 84,3 (70,3) miljoonaa euroa ja se kasvoi 19,9 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 13,1 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 10,6 (7,8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 36,4 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 12,6 (11,1) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 56,3 prosenttia 8,4 (5,4) miljoonaan euroon, ja oli 10,0 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 7,8 (3,7) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,24 (0,13) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 300: een (281).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 189 (1 052) tuhanteen.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 10-12/2020 10-12/2019 Muutos % 10/2019-9/2020
Liikevaihto 84,3 70,3 19,9 % 284,4
Liikevaihdon kasvu, % 19,9 % 9,7 % 15,3 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 13,1 % 7,7 % 11,5 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 8,0 % 7,2 % 7,3 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 21,6 % 19,5 % 22,5 %
Myyntikate, % 46,1 % 45,4 % 43,8 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 10,0 6,8 46,3 % 25,5
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 10,6 7,8 36,4 % 29,8
Oikaistu EBITA, % 12,6 % 11,1 % 10,5 %
Liikevoitto 8,4 5,4 56,3 % 19,6
Liikevoitto, % 10,0 % 7,7 % 6,9 %
Kauden tulos 7,8 3,7 111,5 % 11,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,24 0,13 82,6 % 0,37
Liiketoiminnan rahavirta 15,9 14,6 8,8 % 41,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,1 2,5 27,3 % 8,9
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 1,8 3,1 -44,0 % 2,0
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 189 1 052 13,0 % 1 151
Myymälöiden määrä jakson lopussa 300 281 6,8 % 293
            joista omia myymälöitä 242 212 14,2 % 231

*) Saadut korot ja muut rahoitustuotot on uudelleenluokiteltu liiketoiminnan nettorahavirrasta rahoituksen rahavirtaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Olen erittäin ylpeä päästessäni tänään esittelemään vuosineljänneksen tulokset, sillä lokakuu 2020 – joulukuu 2020 oli Musti Groupin historian vahvin vuosineljännes. Haluan kiittää koko Mustin Groupin henkilöstöä tämän mahdollistamisesta. Tämäkin vuosineljännes osoitti Musti Groupin liiketoimintamallin vahvuudet ja kestävyyden ja poikkeuksellisissa oloissa, joissa koronaviruspandemia vahingoittaa yhteiskuntia ympäri maailmaa, olemme kyenneet vahvistamaan asemamme kasvavan pohjoismaisen lemmikkieläinmarkkinan johtajana. Olemme onnistuneet tässä tarjoamalla asiantuntijaneuvoja, entistä suuremman valikoiman laadukkaita tuotteita ja lemmikkivanhempien tarpeisiin vastaavan nautinnollisen ostoskokemuksen. Kaikki myymälämme ovat olleet auki koko vuosineljänneksen ajan, koska toimintamme on lukeutunut kaikissa toimintamaissamme kriittisiin toimialoihin.

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19,9 prosenttia 84,3 (70,3) miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen konsernimyynnin kasvu kaikissa maissa, jota vauhditti pääasiassa uusien asiakkaiden ja omien myymälöiden kasvava määrä. Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 13,1 (7,7) prosenttia.
 • Myymälämyynti kasvoi 17,6 prosenttia 62,4 (53,1) miljoonaan euroon, ja sitä kasvattivat myymälöiden määrän kasvu sekä vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu erityisesti Suomessa ja Norjassa. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 8,0 (7,2) prosenttia.
 • Verkkokaupan myynti kasvoi 33,0 prosenttia 18,2 (13,7) miljoonaan euroon. Verkkokaupan osuus vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 21,6 (19,5) prosenttia. Koronaviruspandemian aiheuttama myyntikanavan muutosvaikutus myymälöistä verkkokauppaan rauhoittui edellisestä vuosineljänneksestä, ja olemme alkaneet havaita siirtymää verkosta myymälöihin. Verkkokaupassa myynti omnikanavassa on kasvanut nopeammin kuin erillisessä verkkokauppaliiketoiminnassamme.
 • Liiketoiminnan rahavirta vuosineljänneksellä oli vahva, yhteensä 15,9 (14,6) miljoonaa euroa.
 • Musti Groupin peruskasvu on jatkunut vahvana ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen.

Koiranpentujen rekisteröintien lukumäärä on kasvanut nopeasti läpi vuoden 2020. Suomessa koko vuoden kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 8 prosenttia ja Ruotsissa 14 prosenttia. Kasvu kiihtyi vuoden loppua kohti kaikissa maissa, ja joulukuussa 2020 kasvu edellisvuoteen verrattuna oli Ruotsissa 40 prosenttia. Musti Groupin uusien pentuasiakkaiden lukumäärä jatkoi vahvaa kasvuaan. Uusien pentuasiakkaiden määrä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 46 prosenttia verrattaessa edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen. Näemme kasvumahdollisuuksia kaikkien maiden markkinoilla, ja avasimme 11 uutta omaa myymälää loka-joulukuun aikana. Olemme siis hyvässä vauhdissa arvioituun 25–35 uuteen myymälään raportointikauden 2021 aikana, sillä odotamme suotuisan markkinasuuntauksen jatkuvan myös vuonna 2021.

Panostuksemme kannattavaan kasvuun näkyi ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuuskehityksessä. Oikaistu EBITA kasvoi 36,4 prosenttia 10,6 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukaudesta. Myyntikate oli vahva ja nousi 46,1 (45,4) prosenttiin pääasiassa vaikuttavien markkinointikampanjoiden, kilpailukykyisen tuotevalikoiman sekä tehokkaan toimitusketjun hallinnan ansiosta. Liikevoitto kasvoi 56,3 prosenttia 8,4 (5,4) miljoonaan euroon.

Ruotsi ja Norja lähestyvät Suomen kannattavuustasoa odotettua nopeammin. Oikaistu EBITA-marginaali kasvoi Ruotsissa 15,6 prosenttiin ja Norjassa 19,1 prosenttiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Suomessa oikaistu EBITA-marginaali kasvoi hieman edellisvuodesta 25,6 prosenttiin. Varastojen keskittäminen Ruotsissa saatiin päätökseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Keskittämisellä oli lyhytaikainen negatiivinen vaikutus kannattavuuteen, mutta sen odotetaan kasvattavan tehokkuutta Ruotsissa ja Norjassa pitkällä aikavälillä.

Listautumisannin yhteydessä Musti Groupin hallitus asetti pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, jotka liittyvät kasvuun, kannattavuuteen, pääomarakenteeseen ja voitonjakoon. Osana jatkuvaa arviointia hallitus tarkistaa kevään 2021 aikana, että pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vastaavat yleistä markkinakehitystä ja Musti Groupin suoriutumista.

Olemme aloittaneet matkan kohti uutta digitaalista ekosysteemiä lanseeraamalla lemmikinomistajille digitaalisen eläinlääkäripalvelun. Verkkopalvelun kautta lemmikkien omistajat saavat yhteyden eläinlääkäriin helposti suoraan kotoaan. Palvelu lanseerattiin Suomessa helmikuun alussa, ja se on tarkoitus laajentaa myöhemmin myös Ruotsiin ja Norjaan. Jatkamme myös tarvittavia operatiivisia toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme heidän suosimissaan kanavissa, saamaan uusia asiakkaita ja huolehtimaan henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuudesta. Toivotamme kaikki uudet lemmikkiasiakkaat lämpimästi tervetulleiksi Mustin laumaan. Panostamme palvelujemme ja tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen, jotta voimme palvella lemmikkivanhempia entistäkin paremmin.

David Rönnberg,

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Musti Groupin hallitus on listautumisen yhteydessä asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu ainakin 350 miljoonaan euroon tilikauteen 2023 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on 10–12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 9.2.2021 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Robert Berglund.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://mustigroup.videosync.fi/2021-q1-results.  Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358 9 81710310

Ruotsi: +46 856642651

UK: +44 3333000804

US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 37446032#

 

Helsingissä, 9.2.2021

Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Robert Berglund, talousjohtaja, puh. +358 50 534 8657

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti

Musti Group tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti Groupin liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Yhtiöllä oli tilikauden 2020 lopussa 1 162 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 293 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi