Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2020 – 30.6.2021

Musti Group Oyj               Osavuosikatsaus                                 10.8.2021 klo 8.30

Musti Group Oyj osavuosikatsaus 1.10.2020 – 30.6.2021

Vahva kasvu jatkuu

Huhtikuu – kesäkuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 82,7 (68,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20,2 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11.6 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 7,3 (6,4) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 13,3 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,8 (9,3) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 25,6 prosenttia 5,3 (4,2) miljoonaan euroon, ja oli 6,4 (6,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 4,1 (4,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,12 (0,14) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 308:aan (290).

Lokakuu 2020 – kesäkuu 2021

 • Konsernin liikevaihto oli 249,4 (207,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 20,2 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 12,1 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA oli 25,6 (19,7) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 29,6 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,3 (9,5) prosenttia.
 • Liikevoitto kasvoi 68,5 prosenttia 19,8 (11,7) miljoonaan euroon, ja oli 7,9 (5.7) liikevaihdosta.
 • Kauden tulos oli 15,7 (5,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,47 (0,19) euroa.
 • Myymälöiden määrä kasvoi 308: aan (290).
 • Kanta-asiakkaiden määrä kasvoi 1 257 tuhanteen (1 107).

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Musti Groupin tilikausi on 1.10.–30.9.

Avainlukuja

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita 4-6/2021 4-6/2020 Muutos, % 10/2020-6/2021 10/2019-6/2020 Muutos, % FY2020
Liikevaihto 82,7 68,8 20,2 249,4 207,5 20,2 284,4
Liikevaihdon kasvu, % 20,2 % 16,6 % 20,2 % 13,9 % 15,3 %
Vertailukelpoinen konsernimyynnin kasvu, % 11,6 % 11,5 % 12,1% 11,2 % 11,5 %
Vertailukelpoinen myymälämyynnin kasvu, % 10,7 % 4,3 % 9,1 % 7,1 % 7,3 %
Verkkokaupan osuus liikevaihdosta, % 24,1 % 25,0 % 23,4 % 22,7 % 22,5 %
Myyntikate, % 45,4 % 42,6 % 45,6 % 43,8 % 43,8 %
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 6,9 5,7 21,4 24,6 16,2 52,4 25,5
Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA) 7,3 6,4 13,3 25,6 19,7 29,6 29,8
Oikaistu EBITA, % 8,8 % 9,3 % 10,3 % 9,5 % 10,5 %
Liikevoitto 5,3 4,2 25,6 19,8 11,7 68,5 19,6
Liikevoitto, % 6,4 % 6,1 % 7,9 % 5,7 % 6,9 %
Kauden tulos 4,1 4,9 -15,1 15,7 5,9 168,3 11,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,12 0,14 -14,4 0,47 0,19 0,37
Liiketoiminnan rahavirta* 10,1 2,2 366,2 39,3 21,5 85,9 41,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 3,5 2,2 60,7 9,7 7,0 37,7 8,9
Nettovelka / oikaistu käyttökate 12 edelliseltä kuukaudelta 2,0 2,4 -18,6 2,0 2,4 -18,6 2,0
Kanta-asiakkaiden määrä, tuhatta 1 257 1 107 13,5 1 257 1 107 13,5 1 151
Myymälöiden määrä jakson lopussa 308 290 6,0 308 290 6,0 293
            joista omia myymälöitä 257 227 6,2 257 227 6,2 231

*) Saadut korot ja muut rahoitustuotot on uudelleenluokiteltu liiketoiminnan nettorahavirrasta rahoituksen rahavirtaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Tilikauden 2021 kolmas vuosineljännes osoitti jälleen kerran kykymme kasvaa kestävästi ja parantaa myyntikatettamme vuosineljänneksestä toiseen. Siirrymme pandemianjälkeiseen toimintaympäristöön vahvassa asemassa, ja vaikka edellisvuoden vertailuluvut olivat korkealla tasolla, onnistuimme kasvattamaan konsernin liikevaihtoa 20 prosenttia ja parantamaan myyntikatetta erinomaisesti. Kaikkien tärkeimpien vahvaa ja kestävää kasvua tukevien tunnuslukujen suunta on oikea: olemme voittaneet jatkuvasti uusia asiakkaita, keskiostos on kasvanut, asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla ja omien ja eksklusiivisten tuotteiden osuus myynnistä on kasvanut. Haluamme olla asiakkaidemme tukena pandemianjälkeisessä maailmassa, ja liiketoimintamme perusteet ovat pysyneet muuttumattomina: asiakas on kaiken toimintamme lähtökohta ja päätepiste. Olen erittäin tyytyväinen voidessani raportoida jälleen yhden menestyksekkään vuosineljänneksen:

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia 82,7 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vertailukelpoisen myynnin kasvu kaikissa maissa sekä uusien asiakkaiden ja omien myymälöiden kasvava määrä. Vertailukelpoinen konsernimyynti kasvoi 11,6 (11,5) prosenttia.
 • Myymälämyynti kasvoi 23,8 prosenttia 59,9 miljoonaan euroon, ja sitä kasvattivat myymälöiden määrän kasvu sekä vertailukelpoisen myymälämyynnin vahva kasvu kaikissa maissa. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 10,7 (4,3) prosenttia. Vertailukaudella myymälämyynnin kasvuun vaikuttivat negatiivisesti koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset.
 • Verkkokaupan myynti kasvoi 15,8 prosenttia 19,9 miljoonaan euroon. Verkkokaupan osuus vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli 24,1 (25,0) prosenttia. Vertailukaudella verkkokaupan myynnin kasvuun vaikutti positiivisesti myyntikanavan muutos verkkoon koronaviruspandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva, yhteensä 10,1 (2,2) miljoonaa euroa.

Lemmikkivanhemmuustrendi on jatkunut edelleen vahvana, ja suotuisa koiranpentujen rekisteröintien kasvusuuntaus vahvistuu entisestään. Koiranpentuja rekisteröitiin Ruotsissa 16 prosenttia enemmän kesäkuussa 2021 kuin vuotta aiemmin, ja mikä tärkeämpää, Musti Groupin uusien koiranpentuasiakkaiden määrän kasvu jatkuu vahvempana kuin koskaan. Kesäkuussa 2021 saimme enemmän uusia koiranpentuasiakkaita kuin koskaan aiemmin, ja kasvua oli 33 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Aiomme hyödyntää tätä vahvan markkinakehityksen sekä kasvun aikaa ja panostaa strategiamme mukaisesti myynnin kasvattamiseen saavuttaaksemme enemmän uusia asiakkaita ja kehittääksemme houkuttelevuutta ja asiakasuskollisuutta edelleen kasvattavan lemmikkivanhempien ekosysteemin. Tämä tukee keski- ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista, ja edistymme hyvin kohti toukokuussa 2021 päivitettyjä liikevaihdon ja kannattavuuden tavoitteita.

Kesäkuussa 2021 päätimme onnistuneesti neuvottelut franchising-yrittäjien kanssa kaikkien 16 Suomessa toimivan yrittäjävetoisen myymälän ostamiseksi. Saatettuamme kaupat päätökseen tilikauden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä tulee kaikista Suomen myymälöistä Musti Groupin omia myymälöitä. Vahvan orgaanisen kasvun ja yritysostojen vauhdittumisen seurauksena päivitimme arviomme omien myymälöiden määrän kasvusta tilikauden aikana 45–55 myymälään. Kasvavaa asiakasmäärää palvelevan saumattoman ekosysteemin kehittäminen, omien ja eksklusiivisten tuotteiden valikoiman vahvistaminen sekä vauhdikas myymäläverkoston laajentaminen aiheuttavat lyhyellä aikavälillä lisäkuluja, mutta tukevat pitkän aikavälin kannattavuutta.

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi 13,3 prosenttia 7,3 miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvu johtui myynnin kasvusta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,8 (9,3) prosenttia. Vertailukaudella kustannusrakenteeseen vaikutti positiivisesti koronaviruspandemiatilanteeseen sopeuttamisen tuomat myymälöiden vähäisemmät työtunnit ja vähäisempien liiketoiminnan muiden kulujen määrä. Tänä vuonna oikaistun EBITA-marginaalin vuosineljänneskohtainen kehitys oli samankaltaista koronaviruspandemiaa edeltävien jaksojen kanssa, jolloin kannattavuus on normaalisti ollut matalin kolmannella vuosineljänneksellä matalamman myynnin ja katerakenteen vuoksi. Oikaistussa EBITAssa näkyi edelleen 0,3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus, joka johtui tilikauden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetun Eskilstunan keskusvaraston konsolidoinnin aiheuttamasta madaltuneesta tehokkuudesta. Tehokkuus on kuitenkin parantunut suunnitellusti, ja sen odotetaan palaavan normaalille tasolle neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Olen erittäin tyytyväinen myyntikatteen kehitykseen. Myyntikate kasvoi 45,4 (42,6) prosenttiin johtuen verkkomyynnin pienemmästä osuudesta, tehokkaammista markkinointikampanjoista, suotuisasta tuotevalikoimasta ja tehokkaasta toimitusketjun hallinnasta. Liikevoitto kasvoi 25,6 prosenttia 5,3 miljoonaan euroon.

Oikaistu EBITA-marginaali kasvoi 12,4 prosenttiin Ruotsissa ja 16,3 prosenttiin Norjassa. Suomessa oikaistu EBITA-marginaali pieneni hieman vertailukaudelta 21,8 prosenttiin. Vertailukaudella erityisesti Suomessa oikaistuun EBITA-marginaaliin vaikuttivat positiivisesti koronaviruspandemian aiheuttamat kustannussäästöt johtuen pääsääntöisesti työtuntien pienemmästä määrästä. Tämän vuoksi oikaistu EBITA tilikauden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä oli linjassa koronaviruspandemiaa edeltävien jaksojen kanssa.

Keskitymme edelleen tekemään lemmikkien ja heidän perheenjäsentensä elämästä helpompaa, turvallisempaa ja hauskempaa. Teemme määrätietoista työtä asiakkaidemme, liiketoimintamme ja osakkeenomistajiemme hyväksi parantaaksemme toimintaamme jatkuvasti ja tehdäksemme asioita hiukan paremmin joka päivä. Henkilöstömme todistaa päivittäin asiantuntemuksensa ja aidon halunsa palvella asiakkaitamme parhaalla tavalla, mistä haluan kiittää heitä lämpimästi.

David Rönnberg,

toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet

Hallituksen 3.5.2021 päivittämät yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvu Tavoitteena on liikevaihdon kasvu vähintään 500 miljoonaan euroon tilikauteen 2024 mennessä vahvana jatkuvan asiakashankintavauhdin ja osuuden kasvattamisen kokonaiskulutuksesta tukemana.
Kannattavuus Tavoitteena on vähintään 13 prosentin oikaistu EBITA-marginaali keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, tasaisesti paranevalla profiililla. EBITA-marginaalin kasvun odotetaan toteutuvan tasaisen myyntikatteen sekä kiinteiden kustannusten skaalautuvuuden kautta.
Pääomarakenne Tavoitteena on säilyttää pitkällä aikavälillä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa osinkona 60–80 prosenttia nettotuloksesta. Mahdollisen osingon jakamisessa huomioidaan yritysostot, yhtiön taloudellinen asema, rahavirta ja kasvumahdollisuudet.

Taloudelliset tavoitteet ovat yhtiön tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, eivätkä takaa tulevaisuuden taloudellista kehitystä.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 10.8.2021 klo 14.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja David Rönnberg ja talousjohtaja Robert Berglund.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa  https://mustigroup.videosync.fi/2021-q3-results.  Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon:

Suomi: +358 981710310

Ruotsi: +46 856642651

UK: +44 3333000804

US: +1 6319131422

Osallistujia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 88224383#

Helsinki, 10.8.2021

Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätiedot:

David Rönnberg, toimitusjohtaja, puh. +46 70 896 6552
Robert Berglund, talousjohtaja, puh. +358 50 534 8657

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä puh +358 50 581 1455

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa tilikaudella 2020. Yhtiöllä oli tilikauden 2020 lopussa 1 162 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja 293 myymälää.

Attachments

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi