Hyvinvointia lemmikeille ja lemmikkivanhemmille – Musti panostaa pitkäjänteiseen vastuullisuustyöhön

Musti Group on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, joka sisältää yhteenvedon Mustin vastuullisuustyön edistymisestä. Markkinoiden edelläkävijänä haluamme, että liiketoimintamme on vastuullista. Asetamme lemmikkien ja ihmisten hyvinvoinnin etusijalle, noudatamme korkeita standardeja niin laadun, turvallisuuden kuin asiantuntemuksen osalta sekä etsimme jatkuvasti kestävämpiä toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseksi.

1. Mustin työntekijöiden tyytyväisyys korkealla tasolla

Vuonna 2023 loimme ensimmäisen tasapuolisuusindeksin (Fairness-indeksi) mittaamaan muun muassa, miten organisaatiomme on onnistunut rakentamaan oikeudenmukaista työympäristöä ja edistämään yhdenvertaisuutta. Tulokset olivat positiivisia, sillä Fairness-indeksi oli 70,7-prosenttisesti myönteinen. Lisäksi yli kaksi kolmasosaa Mustin työntekijöistä koki, että konserni edistää ja arvostaa monimuotoisuutta.

Vuonna 2023 Musti toteutti uudistetun Musti View -kyselyn toista kertaa. Kysely mittaa työtyytyväisyyttä ja koostuu kahdesta osasta: vuosittaisesta kyselystä sekä kolmesta eNPS-kyselystä vuoden aikana. Työtyytyväisyysindeksi nousi 83 prosenttiin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin. Ne osoittavat, että oikeudenmukaisen työympäristön kehittäminen Mustilla jatkuu”, sanoo Nanna Martin-Löf, Musti Groupin henkilöstö- ja ESG-johtaja.

2. Osaamisen kehittämistä ja suosittu pentuvapaa

Musti lanseerasi uuden pohjoismaisen My Musti Development -koulutuskonseptin, joka on suunnattu Mustin toimistojen työntekijöille ja johtajille. Interaktiivisia koulutuksia, live-koulutuksia ja työpajoja sisältävä viitekehys tarjoaa työkaluja itseohjautuvuuteen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä henkilökohtaisen kasvun ja johtamistaitojen arviointiin.

Haluamme, että työntekijämme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa voivat luoda vahvan siteen uusiin lemmikkeihinsä, ja tarjoamme heille kolmen päivän palkallisen ”pentuvapaan”. Mustin työntekijät arvostavat pentuvapaassa erityisesti sen tarjoamaa joustavuutta. Vuonna 2023 yhteensä 164 Musti Groupin työntekijää piti pentuvapaata, mikä on tähänastinen ennätys.

”Luomalla inklusiivisia työpaikkoja, jotka huomioivat työntekijöiden tarpeet sekä edistävät tervettä suhtautumista työhön, emme ainoastaan lisää tuottavuutta, vaan parannamme lisäksi suhteita. Meille on tärkeää edistää inklusiivisuutta huomioimalla myös niiden työntekijöidemme tarpeet, jotka ovat lemmikkivanhempia”, Martin-Löf jatkaa.

3. Lisääntyvää energiatehokkuutta

Musti on sitoutunut ympäristöystävälliseen ja kestävään työhön omassa vaikutuspiirissään sekä koko toimitusketjussaan yhteistyössä muiden kumppaneidensa kanssa. Tavoitteenamme on hankkia 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa toimipisteisiimme. Vuonna 2023 Mustin varastotoimintojen ja Ruotsin toimipaikkojen sähkönkulutuksesta 100 prosenttia oli peräisin uusiutuvista lähteistä.

Priorisoimme ympäristötyössämme energiatehokkuutta ja investoimme energiatehokkuustoimenpiteisiin, kuten aurinkopaneelien hankintaan. Varastojen energian ominaiskulutus oli 81,79 kWh / brutto m² vuonna 2023. Energian ominaiskulutus laski noin 22,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

4. Investoinnit kestävään tuotantoon

Mustin omistamalla Premium Pet Food Suomi Oy:llä on merkittävä rooli konsernin ympäristötavoitteissa. Liedossa sijaitseva lemmikkiruokatehdas käyttää täysin uusiutuvaa energiaa valmistusprosessissaan. Tehtaalla on omat aurinkopaneelit, jotka tuottavat noin 20 prosenttia sen tarvitsemasta energiasta. Loput tarvittavasta energiasta tulee uusiutuvista lähteistä.

Tuotantolaitteiston tuottama lämpö voidaan kerätä talteen ja käyttää muualla tehtaalla. Lisäksi talteen otettu lämpö hyödynnetään pakasteraaka-aineiden tuotantolinjalla käytettävän pesuveden lämmittämiseen.

Myös biojätteen kierrätys tuottaa energiaa. Lemmikkien kuivaruoan tuotanto vaatii kuorittua kauraa, joten tehtaan kaurankuoret ja muut biojätteet lähetetään energialaitoksiin, jotka muuttavat ne biokaasuksi.

5. Pakkausmateriaalien vähentämistä ja parempaa kierrätystä

Suurin osa Mustin toiminnoissa syntyvästä jätteestä on peräisin keskusvarastoon saapuvien tuotteiden pakkausmateriaaleista. Käytämme pakkausmateriaalit uudelleen varastoissa ja priorisoimme pakkausmateriaalin määrän vähentämistä. Tavaroiden pakkaamisessa käytetään paperia muovin sijaan aina kun mahdollista.

Vuonna 2023 jatkoimme työtä jätteen vähentämiseksi. Mustin keskusvarastolla kierrätysaste oli 65 prosenttia. Arvioimme, että tilikaudella 2024 tai 2025 B2C-pakettien täytteet voisivat olla lähestulkoon muovittomia pakkausprosessimme optimoinnin ansiosta.

6. Yhteisöjen tukemisen jatkaminen

Lemmikkien hyväksyminen yhteisöissä yleisesti ja Mustin hyväksyminen yrityksenä on välttämätöntä menestyksellemme, ja sitoutuminen yhteisötyöhön pysyi vuonna 2023 ensisijaisena tavoitteenamme. Esimerkiksi Norjassa Musti jatkoi virallista kumppanuuttaan Punaisen Ristin ”kyläilykaveri koiran kanssa” -yhteistyöllä. Ruotsissa Musti tukee eläinambulanssia ja Suomessa Mustilla on virallinen kumppanuus Suomen Priden kanssa ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

”Yhteisötyö on meille äärimmäisen tärkeää. Haluamme kehittää toimintaamme sidosryhmiemme ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Yhdessä voimme tukea työntekijöidemme, lemmikkien ja heidän vanhempiensa hyvinvointia ja lisätä positiivista jalanjälkeämme”, sanoo Martin-Löf.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi