Yhteistyöllä kohti tavoitteitamme

Toimialan edelläkävijänä haluamme toimia vastuullisesti. Tämä tarkoittaa yhä kestävämpien toimintatapojen kehittämistä yhdessä kumppaniemme kanssa.

”Etsimme kumppaneita, joiden kanssa kehittää toimintaa pitkällä aikavälillä. Meitä yhdistää halu jatkuvaan kehittymiseen.”

Hiilijalanjäljen pienentäminen on meille tällä hetkellä yksi tärkeistä vastuullisuuden kehitysalueista. Olemme tunnistaneet toimintamme keskeisimmät ympäristövaikutukset, ja logistiikka on yksi olennaisista aiheistamme. Vähennämme ympäristövaikutuksiamme konkreettisin ja mitattavin toimin, kuten lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämällä kuljetusten päästöjä.

Päästöjen vähentämiseksi omissa kuljetuksissamme varastojen ja myymälöiden välillä on jo tehty paljon työtä. Tähän mennessä päästöjä on vähennetty kasvattamalla myymäläkuormien kokoa, optimoimalla varastojen sijainteja, vaatimalla yhteistyökumppaneilta ratkaisuja päästöjen pienentämiseen sekä kehittämällä päästöraportointia. Lisäksi jokaisen kuljetuskumppanimme tulee pystyä tuottamaan päästöraportti ja osoittamaan suunnitelma päästöjen vähentämiseksi.

Kyetäksemme mittaamaan kehitystämme ja toimenpiteitämme on tärkeää, että saamme aiempaa tarkempaa ja jatkuvaa raportointia kuljetusten ilmastovaikutuksista. Kasvihuonekaasupäästöjen arviointi on nyt keskeinen osa kumppaniemme valintaa.

Siirtymä uusiutuvaan polttoaineeseen

Tavoitteemme on kasvaa 20–25 myymälällä vuonna 2021. Nopean laajentumisen myötä logistiikalla on vuosi vuodelta tärkeämpi rooli. Tämän vuoksi olemme asettaneet uuden tavoitteen itsellemme: vuoden 2021 loppuun mennessä vähennämme logistiikan päästöjä 10–15 % vuoden 2019 tasosta suhteessa liikevaihtoon.

“Olemme tutkineet erilaisia vaihtoehtoja, ja meidän näkökulmastamme fossiilisen polttoaineen vaihtaminen uusiutuvaan jo olemassa olevassa kalustossa on nopein ja helpoin tapa logistiikan päästöjen vähentämiseen lyhyellä tähtäimellä”, sanoo Tuomas Lampinen, Musti Groupin jakeluista vastaava johtaja.

Ensimmäisessä vaiheessa uusiutuviin polttoaineisin siirryttiin ScandicTransin linjakuljetuksissa Ruotsin Eskilstunassa sijaitsevan Mustin keskusvaraston ja Suomessa sijaitsevan paikallisen terminaalin välillä. Fossiiliseen dieseliin verrattuna uusiutuva diesel, kuten Scandicin käyttämä 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettu Neste MY, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %* polttoaineen elinkaaren aikana.

Seuraavina toimenpiteinämme päästöjen vähentämiseksi ja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi on kehittää tapoja vähentää ”viimeisen mailin” päästöjä jakelussa myymälöihin sekä verkkokauppa-asiakkaille.

*Nesteen laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi