Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa yhtiölle ja edelleen kehittää sen toimintaa.

Sisäinen tarkastus arvioi konsernin ja sen tytäryhtiöiden valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja pyrkii siten edistämään Mustin tavoitteiden saavuttamista ja hyvän hallintotavan toteutumista sen kaikissa liiketoiminnoissa.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida Mustin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiamukaisuutta ja riittävyyttä konsernin ja sen liiketoimintoihin ja prosesseihin kohdistuvilla tarkastuksilla. Sisäinen tarkastus koordinoi toimintaansa ulkoisen tarkastuksen sekä sisäisten ja ulkoisten arviointi-, varmistus- ja konsultointipalvelujen tuottajien kanssa varmistaakseen tarkastustoiminnan riittävän kattavuuden konsernissa sekä minimoidakseen eri toimintojen tekemän päällekkäisen työn.

Sisäinen tarkastus toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi konsernin hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla Mustin kaikki liiketoiminnot, yksiköt, maatoiminnot sekä franchise-toiminta.

Sisäistä tarkastusta toteutetaan ostopalveluna ulkoisen palveluntuottajan toimesta konsernin kokoon ja liiketoimintaan nähden asianmukaisessa laajuudessa. Sisäisen tarkastuksen palvelutuottaja valitaan konsernin ylimmän johdon päätöksellä.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi